ÖDMJUKHET LEDER TILL EVOLUTION – Vital Frosi, 9 augusti, 2023

ÖDMJUKHET LEDER TILL EVOLUTION
2023-08-09
Älskade ni!
Det finns ett talesätt som säger, ”Ödmjukhet leder till evolution, och evolutionen leder till ödmjukhet.”

Det låter så förvirrande men det är faktiskt logiskt. Själens evolution förkroppsligad i en värld där lagen om orsak och verkan härskar över Gudomliga normer, uppnås inte förrän ödmjukhet blir till en vana.

Den tredje dimensionens passioner är det stora hindret för uppstigning. Fåfänga, ego, ett brinnande maktbegär och stolthet, motverkar alltid ödmjukheten. När man frigör sig från dessa passioner, börjar den inkarnerade själen att gå sin väg mot uppstigning.
När man väl når de översta pinnarna på evolutionsstegen, blir själen ännu mer ödmjuk, och i detta skick förstår den att de andra inkarnerade själarna kan hjälpa på ett mer effektivt sätt. I detta medvetandetillstånd kommunicerar de med andra inkarnerade, på själens sanna språk.
Terapeuter, kanaliserare och mentorer som finns utspridda på planeten Jorden, börjar inse att det inte så mycket är innehållet i deras budskap, inte heller de tekniker som används som ger tröst och healing till andra. Det som faktiskt främjar goda resultat, är frekvensen man lägger ner i arbetet.
Kärleken, glädjen och medkänslan i detta arbete, skapar helande energi automatiskt, när den går in i Skaparens frekvens, och den ENDES Universella Lagar. Det mest kända exemplet i denna process är Jesus Kristus själv. Den höga frekvensen av hans ord, den kärlek han talade med och medkänslan för de som följde honom, var ingredienserna som producerar de nämnda miraklen.
När Jesus talade om Himlens Konungariken gick människor in i speciella medvetandettillstånd, och uppnådde en vibration nästan identisk med Mästaren själv. Denna vibration skapade frekvensen som producerade de mirakulösa effekterna och healingen som det berättas om i skrifterna. När själen hamnar i extas når den Nirvana, och där är allt Ljus.
När man når frekvenser av flytande ljus då aktiveras takyon, vilket är den första formen av ljus som omvandlas till materia. Denna frekvens korrigerar skapandet till den punkt att man ändrar en sjukdomsbild till ett hälsosamt tillstånd i den fysiska kroppen. Samma teknik går att använda till replikation, vilket inte är annat än att omvandla Ljuset till materiella saker, som miraklet med brödet och fisken, och även vattnet som omvandlades till vin.
Ni kan förstå Hans ord idag när Han sa att vi alla kunde göra det och mycket mer. Två tusen år innan vårt medvetande kunde förstå vilken kraft det har. Vi är medskapare genom essensen, eftersom vi är en del av det Gudomliga medvetandet, det vill säga Källan som skapar allt. Begränsade av slöjor och fraktalisering, som vi dock vet är delar av helheten, och allt finns där.
Vi är i själva verket miniuniversum av förkroppsligade medvetanden. All den Gudomliga visheten som skapar världarna och allt i dem, finns på något sätt inom oss alla. Vi var tvungna att glömma det för att uppleva skapelsen i illusionen genom frånvaron av Ljus. Nu tar den här tiden slut, eftersom den deadline som den Störste Skaparen fastställt, snabbt går mot sitt slut.
Det som verkade vara en värld av mörker, lyser successivt upp och Jorden kommer att gå igenom ett kvantsprång energetiskt sett, och den kommer att gå till den femte dimensionen. Alla former av medvetanden på denna planet kommer att genomgå en fantastisk uppgradering, och den kallas Planetarisk Transition. Inget och ingen kan stoppa det som styrs av Gudomliga Lagar.
De som läser eller lyssnar på detta meddelande, kan vara säkra på att denna högre frekvens, den som ger läkning och mirakel, finns inom räckhåll just nu. Det handlar inte om kunskap utan om en kärleksfull frekvens. Se, hör och tala med barmhärtighet. Med dessa harmoniska sinnen kan människan återskapa världen och sin mänsklighet. Ni kommer att kunna producera allt som Jesus Kristus har visat och lärt oss.
Ljusets arbetare måste vara ödmjuka inför evolutionen, och övertygade om vad de talar om eller gör när de går in i frekvensen av Essensen från den Eviga Källan, för det ger anhängarna möjlighet att energetiskt koppla sig till det som är i fokus. Denna symbios skapar energin av healing, och en förståelse som alla behöver, både individuellt och kollektivt.
Ljusarbetaren måste ha ett Rent Hjärta, vilket kommer underlätta brödraskapet och den förenande kraften. Människors kontakt med den här typen av arbetare, främjar en sammanslagning av auror, mellan den som lyssnar och den som talar. Detta väcker i var och en av oss rösten från vaggsångens frekvens; den konstruktiva känslan med att tala, skriva och vägleda; utövandet av ödmjukhet; insynen och livets helighet.
Det är Ljusarbetarens individuella uppgift, att ständigt förbättra vibrationsfrekvensen. Denna övning ger det skydd som krävs för att bibehålla positiva energier, genom att alltid tillhandahålla godhet och kärlek, genom goda tankar, goda intentioner, välgörenhet, ovillkorlig kärlek, medkänsla, tacksamhet och respekt.
Koppla bort er från själviska passioner, för i den Nya Jorden kommer det inte att finnas någon konkurrens så som det hittills varit. Samarbete och respekt är det grundläggande i höjda medvetanden, för förståelsen av livet kommer inte ens att vara en skugga av hur det var på den gamla Jorden. Ödmjukhet är därför nyckeln som låser upp många dörrar för uppstigning. Ödmjukhet leder till evolution och evolutionen leder till ödmjukhet.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namaste!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *