FAMILJEN PÅ DEN NYA JORDEN, 16 augusti,

FAMILJEN PÅ DEN NYA JORDEN
2023-08-16
Vi citerar här tidigare texter, att familjen är ett laboratorium för själar. Ja, det är sant, för i en värld av prövning och gottgörelse, är lagen om orsak och verkan grundregeln för evolutionen av de själar som lever där. Förra veckan sa vi också att denna Gudomliga Lag, utan tvekan är den huvudpelare som leder till uppstigning, eller till repetition av lektionerna i denna skola för själar.
Varför har vi kommit fram till denna slutsats? Det är lätt att förstå, eftersom för en gångs skull kan den inkarnerade själen verkligen förstå att lagen om orsak och verkan innehåller nyckeln som leder den till en värld av återskapande. Om du förstår att varje handling eller aktion som utförts, leder till en motsvarande reaktion, börjar ditt medvetande visa dig att det inte finns något utanför sig själv.
Du kommer att förstå att du inte är beroende av andra eller av yttre saker, för att uppnå din egen evolution som själ. Och framför allt att du aldrig varit och aldrig kommer att bli ett offer för det oväntade, utan du får allt enligt det som kommer från dig. Andra är bara karaktärer som korsar ditt liv, för att du ska kunna göra dina läxor, lära dig eller få de nödvändiga räddningarna, orsakade av dåliga handlingar.
Familjen är själarnas sanna laboratorium. Detta motiveras av de band som bildas runt någon. En gång pappa, alltid pappa, fram till slutet av varje medlems existens. Det gäller likaså mamma, syskon, mor- och farföräldrar och barnbarn. Det är blodsband, som man säger.
De största räddningarna finns alltid inom denna välkända bild. Ja, för om det vore karma med någon utanför familjen, så vore det lättare att komma ifrån dem. Men i familjen kan du till och med ge dig iväg, men du kan inte fly definitivt, för känslorna finns djupt rotade inom den gruppen.
Familjegruppen består av själar som möttes i Astralplanen, det vill säga innan de reinkarnerade. Även om alla har sin individuella själsplan, utarbetar denna grupp en kollektiv plan, där varje situation som upplevs efter reinkarnationen kommer, direkt eller indirekt, att påverka gruppen. Ingen är något offer där, om någon känner så, då är det från något tidigare.
Lagen om orsak och verkan, ger oss möjlighet att justera sådant som gick snett i tidigare liv. Om det inte vore så skulle själen dömas till evigt martyrskap, och detta är inte en del av Skaparens plan. Den Gode Fadern kommer alltid att ge sina barn, förutsättningar att bli vinnare på sin resa. Och lagen om agerande och reagerande är pelaren, som kommer att upprätthålla själens framsteg.
Familjesystemet, så som vi känner det, tjänade för att putsa upp skuldsatta själar, hela tiden var Jorden en planet av prövning och gottgörelse. Men nu kommer allt att förändras, eftersom vi är i slutet av övergången till en värld av återskapande. Vi har sagt tidigare, att vi är i den sista inkarnationen av dualitet på Jorden.
För själar som kommer att göra sin uppstigning i slutet av detta förkroppsligade liv, kommer ödet att vara en skola där lärandet inte längre behöver vara ett stålbad, det vill säga genom prövning och gottgörelse. Därför kommer familjer inte längre att vara själslaboratorier, utan en grupp som kommer att vara syskon genom ren tillgiven samhörighet, och utan någon möjlighet till grymhet. Putsandet kommer inte längre att behövas. Och det blir den stora skillnaden jämfört med de gamla formerna.
Det blir ingen anknytning, eftersom anknytning inte är något annat än en avgörande faktor för att familjer i sina beståndsdelar ska förbli hos varandra till slutet av varje förkroppsligat liv. Det kommer inte heller finnas någon svartsjuka, hjärtesorg eller bitterhet, som fortfarande dyker upp då och då. Det kommer inte att finnas någon känsla av ägande, och inte heller kommer det att kännas som att familjemedlemmarna bör prioriteras framför andra i situationer.
Kärleken kommer att vara ovillkorlig, och inte villkorad till tillgivenhet genom anknytning och blodsband. Det kommer inte att finnas några passioner till köttet, för alla kommer att upptäcka att passion bara är en fysisk attraktion, nödvändig för fortplantning på den gamla Jorden, men onödig på den Nya, för passion har aldrig varit synonymt med Kärlek.
På den Nya Jorden kommer vi inte att ha några familjekarman, genom att några av dess medlemmar är bärare av olösliga problem, som obotliga sjukdomar; fysiska, mentala eller psykiska funktionsnedsättningar; olika beroenden som destabiliserar hela gruppen; olika familjetragedier; brist på grundläggande saker för överlevnad; brist på resurser för även de mest grundläggande behov.
I en värld av regenerering, lärande och evolution av själar, kommer det att ske genom ovillkorlig kärlek, samarbete och respekt för allt och alla. Det blir ingen smärta eller lidande, gamla bekanta av den tredje dimensionen som nu tar slut. Det blir inte någon nedmontering av familjer som vi ser nu, i spurten av kretsloppet som avslutas.
Slutet på detta gamla kretslopp, visar oss också hur befälhavarna för Ljusets motsatta tidslinje försöker förstöra familjegrupper, då många fortfarande kan irra sig bort från Uppstigningens Väg, för det är vad de önskar. Ett stort slag om själarna utkämpades idag på Jordens eteriska plan. Ljuset erbjuder möjlighet och skydd till alla, men stör inte den inkarnerades fria vilja.
Mörkret respekterar inte det, och de använder alla fyrverkerier för att själarna ska ledas ner till det motsatta stupet av Uppstigningens Väg. Men vi kan trösta oss med att vi bara är beroende av oss själva. Vi kan välja. Mörkret är llurigt, men ni kan välja. Valet är fritt. Allt är upp till dig. Du behöver bara förstå lagen om orsak och verkan. Denna lag är inte tvingande; den är allas fria val.
Vi har fortfarande lite att jobba med under den här sista tiden av planetens övergång. Vi har familjegrupper som kan jobba med varandra. Även om det förekommer motstånd så finns det alltid möjligheter till räddning från tidigare livs varierande problem. Det här är anledningen till att Mörkret desperat försöker förstöra de sanna själarnas laboratorier, vilka är familjerna. Men inget och ingen kan stoppa Guds plan. Du väljer, och det är allt vi har att säga idag.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
May be an image of heart

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *