Den Gudomliga Modern via Karen J. Vivenzio, 8 februari, 2018

Den Gudomliga Modern via Karen J. Vivenzio,

8 februari 2018

 

Den Gudomliga Modern via Karen J. Vivenzio

2018-02-08

Älskade Hjärtan, lyssna på mig, ni har er egen unika sång som ni föddes för att sjunga. Varje vacker själ, har gåva av välsignelser att beskåda. För inom var och en av er finns en Gudomlig och speciell gåva, en välsignelse från himlen för er att använda. Ni behöver inte bära bördor eller drunkna i förtvivlan, ni behöver inte tvivla, gåvan finns där. Ni måste gräva djupt i ert heliga sinne, in till bedrägeriets illusion för att upptäcka alla lögner. Ni är värdefulla, ni är betydelsefulla, ni är mina mycket älskade barn. För Jag Är er Stora Gudomliga Moder och Jag har räddat månget liv. Jag sänder er mitt hjärtas välsignelser, och ljuset växer sig starkare inom er varje dag, varje dag ni närmar er slutet på leken. Ett ny scen har iordningställts och manuset finns i era händer, så nu är det upp till er mina älskade barn, att ta reda på vad det innebär att vara Gudomlig. För ni är vägvisarna, föregångarna med hopp, som känner sig vilsna men är världens frälsare. För det ljus som skiner när ni sjunger er klara sång, har tillräckligt med ammunition för att förgöra mörkret tills den nya gryningen kommer. Utan er kan världen inte sjunga. Utan er är världen inte något annat än ett tillstånd av rädsla, som väntar på att bli övertagen av ljusets vibrationen – så håll det klart nu. Lys med ert ljus, det heliga Gudomliga, lys så klart att andra kan finna glimtar av hopp i sina hjärtan och sinnen. Stå i stillhet och välkomna tidvattnets förändring. För nu har stunden kommit, mina kära barn, att välkomna hem den mänskliga stammen av änglar. Stammen av ljus från svunna tider … tyvärr kära ni, så gäller det som EN, att inte bara FÖRENA och OMFAMNA de vänner ni fått, utan att vända er till era fiender och krama dem, eftersom det är så den mänskliga vibrationen renar. Ta bort det resterande i världen som gått fel, flytta in i era hjärtan för att sjunga en klarare sång. För i den tid ni befinner er, så spelar det ingen roll när ni börjar. Gå bara framåt och be om mer ljus. Be för mina döttrars välsignelser, för att kunna vara trogna idealen och balansera vibrationerna, så att både män och kvinnor står på rad för att välkomna hem de Gudomliga änglarna (änglarna inombords).

Sanningen måste bli känd eftersom ingen historia stämmer, det har den inte gjort någonsin. Berättelser har omskrivits för att hålla er alla nedtyngda med historier om katastrofer, som tog er bort från er centrering. Glöm allt ni fått veta om det yttre, för det som finns inom er är er ärofulla sanning. Så många sägner har surrat, att ni inte längre ser skönheten som finns inom er, som förbinder er med mig. För Jag Är er Moder, er Stora Gudomliga Moder, himlens förlösare och allt dess liv. Livet är inget annat än oändligt ljus, med många olika former och delar. Det är dags att förena alla de brutna, glittrande ljusen till en vacker regnbåge av ljus, som lyser och lyser och kallar fram det bästa i det som innebär att vara både mänsklig och Gudomlig. Detta är den välsignelse jag lämnar er med ikväll. Kalla på mig för att ge er tröst, och Jag kommer att hjälpa er att hitta de gåvor ni har djupt inombords.

JAG ÄR Er Stora Gudomliga Moder, och ni är alla mina älskade barn. Håll er troget till de högsta vibrationerna, ni är föregångarna för det oändliga och universella sinnet. Det är dags att förenas och lysa med ert vackra ljus.

Fred, Kärlek och Välsignelser –

 

Via Karen J. Vivenzio, www.karenjvivenzio.com, www.karenivenzio.com

 

Författare – Earth Angel: Find Your Power, Shine Your Light

 

Det är dags att omfamna det Gudomliga i ER

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

You may also like...