Moder Gud och den mänskliga Rasens Skyddsänglar via Karen Vivenzio, 19 december, 2018

Moder Gud och den mänskliga Rasens Skyddsänglar

via Karen Vivenzio

19 december, 2018

Barn av Ljuset, under flera sekler har vi förberett er för denna tid. Det är nu dags att stiga ut ur ert eget hjärtas och sinnes begränsningar för att omfamna den kärlek som framträder från Skaparens hjärta till er. Just nu når storslagna vågor av kärlek och ljus fram till er, från den plats därifrån de sändes ut för flera eoner sedan med vetskapen om att denna tid av healing skulle komma att bli mycket behövd på Moder Jord, för Henne själv och för er värld. Vi har spenderat mycket energi och stor möda för att stärka er och göra er redo att acceptera denna synnerligen heliga gåva från er Gudomliga Moder/ Skapare och nu när denna tid har anlänt, ser vi att många av er skyggar bakåt i fruktan, rädda eller oroliga för de kommande förändringarna och vad det ska innebära för alla som ni älskar. Håll er enbart fast vid det positiva nu, mina kära. Det är här som ni måste höra oss och släppa taget om all kvarstående rädsla. Fruktan tjänar er inte längre, mina kära och det är här som vi nu kan hjälpa er att rensa, genom acceptansen av de nya energierna. När ni låter er öppnas upp och ta emot våra nya energier av kärlek, så kommer allt som inte längre är önskvärt att sköljas bort i ett hav av flödande kärlek/ljus från Gud Skaparen. Den Gudomliga Modern önskar vid denna tid uppmärksamma er på den visdom som ni har absorberat och de lärdomar som ni har fått uthärda. Det kan bli en aning tuffare innan ni på nytt kan glädja er, det finns flera motstridiga energier som behöver transformeras. Ta stor användning av den violetta flamman och välsignade St.Germain, eftersom han vid denna tid har erbjudit sig att hjälpa till att jämna ut energierna och göra till ljus allt som nu har bedömts vara er rättighet till att få tillgång till, den huvudsakliga ström av kärlek som är er Gudomliga rättighet och till vilken ni alla har längtat, om det så har skett medvetet eller inte.

Tiden har kommit för att berätta nya berättelser för era yngsta, inte om skogarnas häxor som jagar och rotar efter föda till lunchen, utan om Moder Guds bevingade varelser som utstrålar kärlek för alla att suga åt sig och som avsäger sig behovet av ondskan i denna värld. Ni måste släppa taget om alla begrepp om ’bra’ och ’dåligt’ och låta naturens krafter svepa över er, kära ni. Ni måste nu omfamna allt som ni har lärt er och låta den visdom som har samlats under dessa lärdomar att komma fram. Det är inte tillräckligt att ha en önskan om att älska, ni måste skrida till handling i och med att ni får ta emot en nådens tid att låta dessa förändringar som behövs att slutligen bära frukt. Det sker inte i fruktlöshet som hos ansträngningarna under många tidigare år, den enkla förberedelsen för pånyttfödelsen för himlen på Jorden och det paradis som gick förlorat under tidsåldrarna för flera eoner sedan. Det pågår fortfarande idag. Tidens hjul tillåter pånyttfödelsen att strömma fram och sveper bort de vedermödor och prövningar som ni har fått bevittna/tagit del i. Allt detta är borta, fastän det kan ta ett tag för resterna att dö bort – i väntan på att de fasthållande strängarna hos den gamla verkligheten varsamt blir renade från all energi av rädsla som ni har gett er in i.

Låt oss göra denna healing för er. Låt oss klippa strängarna, upplösa de band som binder er till en verklighet som inte längre existerar, en verklighet som ligger ’under’ er. Res er upp ur askan likt lärdomens Fenix och gör anspråk på den heliga omfamning som Skaparen sänder ut. Lägg ifrån era händer alla bekymmer och allt bråte och låt oss, era Skyddsänglar för den Mänskliga Rasen, sträcka ut era armar och inifrån omfamna er själva. Er energi finns här, varm och underbar, den strömmar inifrån atmosfären, osmosen/absorptionen, utan att göra ett endaste ting, det är helt enkelt en tid för vila. Fastän den är ögonblicklig utifrån vår ståndpunkt, så vet vi att det kan ta ett tag för dessa energier att helt och hållet strömma igenom till er. Tillåt er själva sitta och slappna av, låt Guds rymd verka och njut av den omfamning som de nya energierna för med sig. Världen kommer att se helt annorlunda ut när nästa vår anländer. En tid för att gå framåt kommer det att bli, en tid för er att få glädja er i extas. För det är då som ni kommer att minnas, fullständigt och med nåd, er Skapares kärlek och den långa tid som det har tagit att rädda er alla från detta mörkaste famntag, ni återvänder/andas tillbaka till helighet, genom ett omåttligt tillstånd av nåd.

Vi älskar er, kära barn på den underbara Moder Jord. Vi älskar er tillräckligt mycket för att ni ska känna ert eget värde. Det är vad vi nu önskar för er, kära Jordens barn, att ni ska tillåta er själva visdomen och friheten att återvända till hjärtat, åter till er underbara Moder Jords hjärta, genom den gudomliga ordningen hos Moder Gud och Skyddsänglarna och Övervakarna, era tjänare, som tar er åter till Jordens hjärta och allt som ni så förtjänar. (JORDEN = HJÄRTAT, när vi lär oss att ställa Hjärtat främst).

Välsignelser, mina vänner, jag är er Moder Gud och jag har sänt detta meddelande till alla som kan höra, alla som kan släppa taget om rädsla, som kan höra den uppmaning som JAG sänder ut och vet i era hjärtan att ni så mycket förtjänar de största välsignelserna i min underbara kärlek och att fokuset på mänsklighetens nästa steg inte är något annat än kärlek. Jorden är en skola för lärande, kära ni, och ni har alla tagit examen till följande nivå, spelets nästa nivå. Välkomna hem, mina kära vänner. Jag har saknat er så mycket. Jag är så lycklig över att få se den kärlek som ni sänder fram och förnyelsen når de yttersta fragmenten på Jorden och hennes atmosfär, det har gått så många år alltsedan vi började strömma ut kärleken tillbaka till er värld och nu kan ni äntligen se den – den har äntligen nått ikapp er, vad vi har sett och sagt, i evigheter. Låt oss bära er den resterande vägen hem, hem till mitt hjärta och hem till er alla.

Välsignelser, kära ni, tack för att ni hör mig – tack för att ni ansluter er till mig i denna uppmaning. Inom kort kommer ni att få se välsignelserna flöda/strömma, överallt, och ni kommer att undra vilken slags värld jag nu har hamnat i? Och den kommer att bli strålande och ni kommer utan tvekan att känna till Änglarnas existens och den kärlek som ni har funnit.

Detta är Er Stora Gudomliga Moder och ni alla är Legioner av Ljus som Lyser så Klart, Lyser så Klart.

Med Kärlek och storslagna välsignelser väcker vi upp den mörka natten och återställer den.

Ta i kväll en kärleksfull vila och var medvetna om att allting kommer att bli bra.

Med kärlek och välsignelser – Karen.

 

 

Via Karen J. Vivenzio, www.karenjvivenzio.com

Author – Earth Angel: Find Your Power, Shine Your Light

It’s time to embrace the Divine in YOU!

Det är dags att omfamna det Gudomliga i DIG!

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...