Arkturierna via Daniel Scranton, 8 februari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 8 februari 2018

Per Staffan 8 februari 2018

Bli Ditt Högre Jag ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Om du har något som helst tvivel på din förmåga att bli ditt högre jag, var vänlig och inse att du redan har varit ditt högre jag. Du är redan din Översjäl. Du är redan Källenergi. Det är inte fråga om huruvida du kan bli det som du redan är.

Det här är inte något du kan misslyckas med. Ni bestämmer i varje ögonblick av varje dag hur ni uppfattar er själva. Du kan bestämma i detta ögonblick att du är ditt högre jag och du kan börja fungera som ditt högre jag, eller du kan säga till dig själv att ditt högre jag är där ute någonstans och du måste anstränga dig för att nå det.

Du kan sälja dig själv till vilken idé som helst, även tanken att ditt högre jag på något sätt är skilt från dig. Du får leva den sanning som du klamrar dig fast vid och den version av verkligheten som du vill uppleva. Det är helt upp till dig.

Du förverkligar erfarenheten av att bli något som du redan är. Förstå det. Det handlar inte om att du måste komma dit du är på väg i någon form av desperation eller med någon slags möjlighet att du inte kommer dit.

Denna livstid för dig handlar om att skapa erfarenheten av att skifta. Det handlar inte om att förtjäna din väg dit, bevisa dig värdig eller ta alla nödvändiga steg för att komma till den ultimata platsen. Du bestämmer också ditt eget värde, och du gör det med hjälp av hur mycket du värdesätter dig själv.

Du bestämmer vilken aspekt av dig som du aktiverar. Du kan aktivera din högre jag-energi lika enkelt som du kan aktivera en vibration inom dig, ett minne eller en tanke. Men om du är fast vid berättelsen om att ditt högre jag är där ute någonstans, försöker få din uppmärksamhet och leda dig till ett bättre liv, då blir det den verklighet som du upplever.

Vi uppmanar er att känna er som den högsta versionen av er själva som ni kan. Gör det genom att bestämma att ni redan är det som ni blir och vet att den här resan som ni är på handlar om att känna dig själv skifta till något mer. Du är redan den som du skiftar till, och därför är din framgång garanterad.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...