Den Gudomliga Modern via Karen Vivenzio, 6:e Februari 2018

Den Gudomliga Modern via Karen Vivenzio,

6:e Februari 2018

När ”Möss och Människor snart blir vänner, kommer allt som varit, bli nytt igen. Vederkvickta och renade, i det oändliga ljuset, tar ni emot visdom och hopp till era hjärtan och sinnen. Som glädjen i rösten, likt stormvindar i seglen, för vi in kärleken och det sanna överflödet i era hjärtan.

Oändlig visdom och nåd i er söta ängels ansikte öppnar hjärtat och sinnet och leder er in i, det som menas med, Gudomlig Välsignelse. Hävda er makt, ta emot ljuset, finn er mening och korsa existensens skiljelinje bortom all tid. Hoppet finns där framme vid den nya väg som leder in i era hjärtans ljus. En hoppets fyrbåk som leder den nya visionen på ett hav av kärlek från Den Stora Modern själv. Guds visdom återkastas till jorden. Hoppet och den stora Välsignelsen för skeendet framåt.

För ni är fyrens ljus, kärlekens farkost som glider ut i natten, hem till ert eget hem, det stora ljusets själ, hoppets förebud, välsignade barn.

För JAG ÄR er moder, ljusets Grand Lady och ni är mina okränkbara barn, heliga och lysande.

Ni är fria att välja er egen väg, fria att hjälpa dem som mest behöver stöttas. De svaga och sårbara, sätt dem till höger, ge dem er högra arm och håll dem tätt, för era ljus och era underverk är er medkänsla, kärlekens gåva. Mörkret ger vika för kärlekens överflöd.

Finn er väg till livet bortom detta, den oändliga sällhetens värld.

Som jorden är er herde, vet att ni är välsignade, säll sanning existerar.

Låt er omslutas i glädjens armar. JAG ÄR ER HELIGA MODER och ni är mina käraste barn.

Välkomna hem till den mänskliga och änglalika gruppen. Välkomna hem, käraste ljusets barn, ni är välsignade, heliga och lysande.

Fred, Kärlek och Välsignelse –

Det är dags att omfamna det gudomliga i ER!

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...