Den Gudomliga Modern via Karen Vivenzio, 8 maj 2018

Den Gudomliga Modern via Karen Vivenzio, 8 maj 2018

Per Staffan 8 maj 2018

Den Gudomliga Modern via Karen Vivenzio – Det stora Skiftet Äger Rum.

Käraste Karen, det är ett enormt skifte av dimensioner som äger rum. Det är därför du ser dem alla smälta samman i denna tid och plats. Jordning är väldigt viktigt för er nu älskade barn. Ni kan inte låta era tankar vandra, helt enkelt släpp och se vad som händer. För vi har haft många dimensioner som har skapats, alla nu kondenserande till en instans av mänsklig växelverkan. För alla de lärdomar som har lärts in kommer nu till ett fullt varv kära du och vi vill att du skall veta att oavsett var du har varit eller vad du har gjort hittills finns det en öppning för dig att förvandla och omvandla vadhelst du vill. Alla dimensioner kommer nu samman och den högsta vibrationen från varje instans kommer att smälta samman för att ge dig det bästa av det bästa, en ny verklighet som bygger på sammansmältningen av de högsta vibrationerna från varje instans som du är relaterad till.

På detta sätt förbereder vi nu er värld för en stor förändring av tidsåldrarna. Det stora experimentet är nära och vi återställer parametrarna för er värld. Detta är en ny start, en omstart av de dimensioner som ni har förutspått. Tidslinjerna kondenserar och snart kommer det att bli en stor fest – för vad ni känner till som tid kommer nu att förändras. Detta kommer att leda till det stora uppvaknandet av alla själar på denna station. För ni har tittat efter och väntat på att förändringen ska visa sig och nu har tiden kommit till ett fullt varv, slutet av spelet, tid att omfatta ännu ett steg för att spela era spel.

En ny dimensionsöppning som är en kombination av alla tre. De primära dimensionerna ni har spelat i ser ni. Den här nya dimensionen ger den högsta vibrationen från var och en av de tre som ni har varit primärt inblandade i/levt i. Detta kommer att bidra till att ta fram er högsta vibration av den nya verklighet till vilken ni har hittat/bundits till.

Det är som att dimensionerna kollapsar nu till en, alla versioner av dig i universum har nu blivit bundna tillbaka till en. Detta är tiden för helhet (helighet) som är påbörjad. Äktenskapet av dina själar som kommer tillbaka för att tjäna det större goda. Den i universum som du har blivit bunden till. Istället för en insamling av fragment är detta scenen som ställs upp för era hela jag, din helighet, att bli bunden/det som en gång var förlorat har nu hittats. Detta är helhetsstadiet (helighet) som har förutspåtts. Kollapsen av dimensionerna i en ny helhet. Allt skapande är nu en del av detta spel. Att flytta tillbaka till helighet, erkännandet att allt och alla är relaterat i sig. Tiderna av kamp och strid rör sig bort, och snart kommer du att finna dig själv i en värld som låter dig leka, att experimentera, att prova nya saker utan rädsla för skada eller att något tas bort. Resan tillbaka till helheten/till enhet är nu i sista skedet av detta grandiosa spel.

Dramat är borta.

Nya liv att leda.

Den med det största hjärtat är den som kommer att lyckas

Många välsignelser till er med vad ni nu hittar, nycklarna till helighet skall aldrig igen att sjunka undan. Det här är den verklighet som ni alla nu skriver under.

En ny kärleksgloria omger dig nu. Lysande välsignelser för hela massan (crowd funding?).

Den Stora Modern har återvänt bärande välsignelser för hela världen att se.

Nya ögon öppnar dimensionerna för dig.

Omfamna och återupplev lekarnas sista spår. För imorgon kommer HELT NY DAG.

Välsignelser till dig och frid till alla –

Du har nu tagit examen/tid att ha en fest

Frid, Kärlek och Välsignelser –

 

Via Karen J. Vivenzio, www.karenjvivenzio.com, www.karenvivenzio.com

Författare – Earth Angel: Find Your Power, Shine Your Light

Det är dags att omfamna det Gudomliga i DIG

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...