Arkturierna via Daniel Scranton, 9 maj, 2018

Arkturierna, 9 maj 2018

Via Daniel Scranton

Vi har lagt märke till att den mänskliga rasen är mycket fokuserad på vad som händer utanför dem själva. Ni uppmärksammar vad som händer i ert samhälle, i ert land, i världen, i er familj och i kändisarnas liv. Ni fokuserar så mycket på det som händer omkring er, att ni glömmer att uppmärksamma vad som pågår inom er.

En del av anledningen till varför ni har utvecklat denna tendens, är på grund av antalet gånger ni har hört talas om något dåligt som har hänt. Oavsett om det gällde någon ni kände eller en total främling, spelar ingen roll.

När ni har hör talas om något dåligt som händer, och ni får höra att någon annan varit skyldig, då fastnar ni i ett offer/gärningsmansdilemma, och det är inte där ni vill vara. När ni tittar utanför er själva, lägg då märke till hur ofta människor skyller på någon annan för sin nuvarande situation, och jämför det med hur ofta ni hör att människor är ansvariga för och skapar sin egen verklighet.

Naturligtvis kan ni bara följa människor på sociala medier som är vakna och som tar ansvar för sina liv. Men ni är fortfarande en del av ett kollektivt medvetande som tror på offerrollen, och ni är fortfarande en del av ett kollektivt medvetande som vill att människor ska betala för vad de har gjort.

Det är dags för alla er som är vakna att vara de förändringens människor som ni kom hit för att vara. Ett av de enklaste, men ändå det mest effektiva, sättet som ni kan göra detta på, är genom att ta ansvar för era egna liv.

Ta ansvar för era skapelser. Var medvetna om vad ni känner, vilka vibrationer ni sänder ut, och om ni hävdar att ni själva är ett offer. Ni behöver inte oroa er för att ni måste förändra världen, eller förändra de som bestämmer. Polisen, militären och regeringen bestämmer faktiskt inte. Ni gör det.

Ju fler av er som anammar detta faktum, desto mindre behöver ni titta utanför er själva av rädsla för att någon i auktoritets- eller maktposition ska ta något ifrån er eller förfölja er. Nu är det dags att använda er makt, och det är mycket lättare än ni tror. Ni tar helt enkelt tillbaka er makt, när ni inte bara lägger märke till er vibration, utan också tar er tid att höja den till en högre frekvens.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt att haft kontakt med er idag.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...