Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 18 oktober 2020

Den Gudomliga Modern

Via Linda Dillon, 18 oktober 2020

Densitet är en osympatisk känsla

Wow, är det här meddelandet från den Gudomliga Modern någonsin lägligt för mig, övergången från fientlighet till harmoni? Modern säger att densitet är kärlekslösa känslor. Och om vi inte har tid att lära oss hur man tar sig ur den täthet vi själva har skapat, råder hon oss att helt enkelt vända oss till henne och be att hon ökar takten. Hur användbart är det? Låt mig bli den första att säga: ”Moder trampa på gasen!”

Steve Beckow: Kan du tala om för oss hur det kommer sig att densitet är ett hinder för kärlek, ljus och medvetande? Vi kan ta exemplet med våra täta, tredimensionella kroppar, som vi lämnar. Vad är processen varigenom deras densitet hindrar kärleken?

Gudomlig Moder: Densitet är en term, och jag kommer inte att gå in på fysik, quantum eller annat.

SB: Ja. Du skulle tappa bort mig om du gjorde det.

DM: (skrattar) Ja, vi skulle behöva att Albert (Einstein) intervjuade mig då, eller hur?

SB: Absolut.

DM: Eller kanske Stephen Hawking. Men vi frågar inte efter det.

Vad är densitet? Det är massa. Det är vad ni tänker på som tung materia. Men det är inte riktigt. Det här är ännu en av människans illusioner.

Så du säger, och jag påstår inte att du inte talar sanning, utan sanningen som ni känner till den. Och det är med stor glädje som jag säger detta till dig – den mänskliga kroppens täthet orsakas av kärlekslösa känslor.

Låt mig nu klargöra det en gång till. Det betyder känslor som ni försöker ignorera, glömma eller stöta bort kärleken med kärlekslösa känslor, med självförstörande känslor. Ni kan jämföra densitet med förstörelse, självdestruktion eller kollektiv förstörelse.

Den enda gång som densitet – och vi använder det här i en mycket annorlunda verklighet, och ja, jag kommer då in på fysiken eftersom det är en kvantformel där energi kan anta form.

De energipartiklar som utgör er är inte täta. De är lika lätta som luft. De är lika genomskinliga som rent vatten eller som ren luft. Densitet är en kärlekslös känsla – grinig, självförstörande, tunga, hatfyllda tankar. Och det mest självdestruktiva, när det gäller densitet, vilket naturligtvis då skapar kollektiv förstörelse, är självföraktet, självhatet, för det är då ni försöker driva ut mig.

Och vad det sedan gör är att absorbera. Det absorberar in i den fysiska kroppen så att ni inte känner en lätthet i kroppen, ni känner inte en lätthet i intellektet och ni känner inte en lätthet i hjärtat eller känslorna. Och det som så småningom händer är att ni inte känner någonting alls. Och det är väldigt sorgligt. Det är det här som ni kommer att rätta till i den här Uppstigningsprocessen, så att densiteten löses upp.

Nu kommer den mångsidiga kärleken. Den tätheten upplöses av kärlek. Den upplöses genom val. Den upplöses genom beslut. Den upplöses genom glädje.

När ni är i glädje, i kärlek, i renhet finns det ingen densitet – det kan inte finnas i den renheten. Densitet är en av människans skapelse för att ha kontroll – det är en fullständig illusion.

Så vad gör ni? Jag erbjuder er en mycket enkel lösning. Vörda kärleken. Vänd er till mig. Om ni säger: “Moder jag är inte säker på att jag vet hur man gör. Jag är inte säker på hur man aktiverar alla dessa DNA-strängar. Jag är inte säker på hur man aktiverar alla dessa DNA-markörer. Och jag har inte tolv veckor med dig för att lära mig allt detta. Så vad jag vill säga till dig är helt enkelt, Gudomliga Moder trampa på gasen!”

Kan det vara enklare?

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...