Saul via John Smallman, 17 oktober 2020

Saul via John Smallman

17 oktober 2020

”Arbetet” är att vara kärleksfull vad som än händer

Mänsklighetens uppvaknandeprocess går framåt snabbt nu, då allt fler i befolkningen över hela världen varje dag blir medvetna om det stora behovet av förändringar angående det sätt på vilket vi betraktar varandra – vän, opålitlig, eller fiende – och förstår att alla, utan undantag, är lika dem själva, Guds älskade barn. När de inser det och vet det, då kan de släppa dömande, misstycke och avfärdande av andra som annorlunda och fel, och istället lyssna på dem och diskutera de frågor som måste lösas. Det finns många frågor mänskligheten mycket framgångsrikt kan lösa om man väljer att lyssna på och höra åsikter och övertygelser hos andra för att få igång en meningsfull diskussion. Kom ihåg, ni har gränslös kärleksfull hjälp och vägledning tillgänglig från era stödteam i de andliga sfärerna om ni kallar på dem och tillåter er att lyssna på dem – er intuition – utan att tro på egots omedelbara, nedlåtande tanke: ”Det kommer aldrig att fungera!”

Alla har en relation med den Ende. Det finns bara relationer eftersom alla är Ett. Upplevelsen av separation som ni genomgår som människor i form är overklig, även om ni upplever den som mycket verklig, och det var avsikten med det sätt på vilket den utformades. När ni känner att ni är separerade och små individuella varelser i ett enormt universum fyllt med oräkneliga ”andra”, som inte är ni, så får det er att känna er rädda, ensamma, otrygga, hotade av den väldighet i vilken ni förefaller vara så små och obetydliga partiklar. Men ändå, i sanning, ni är den väldigheten, eftersom ni har en relation med den. Den och ni är Ett.

För närvarande, då ert uppvaknande närmar sig och så mycket rör sig från det osedda – den omedvetna delen av det kollektiva sinnet i form – in i era individuella medvetna sinnen, sådant som är extremt oroande om inte, i vissa fall, fasansfullt, så är det inte förvånande att många känner extrem osäkerhet och förvirring. Under många inkarnationer, på grund av separationsspelets natur, i vilket mänskligheten deltar, har mycket negativ karma byggts upp av det mänskliga kollektivet, i eoner, vilket nu kommer upp i varje själs individuella medvetenhet för att förlåtas och frisläppas. Det kan mycket väl verka totalt främmande för personen som upplever den eftersom den, inte härrörande från individens nuvarande livstid, är oigenkännlig.

Ni valde alla att inkarnera i denna tid av uppvakningsprocessen för att hjälpa varandra med denna mäktiga uppgift. Ni visste alla att det skulle bli svårt och smärtsamt, men ni visste också att ni skulle bli totalt stöttade av Gud och era andliga stödteam, och att er framgång var oundviklig. Ingenting har förändrats! Dock, på grund av minnesförlusten i samband med att ni antog mänsklig form, så är det vetandet, den vissheten, dold för er, och ibland verkar det liv ni lever och det lidande ni utsätts för orättvist, oberättigat, mycket verkligt och något en kärleksfull Gud aldrig skulle tillåta ske. Ni måste fortsätta påminna er om overkligheten i spelet om separation från Gud, i vilket ni deltar, och i vilket alla spelar sina roller precis som planerat för att få till ert uppvaknande, även om det, när ni betraktar de splittrande och kaotiska situationerna på så många områden av världen, ofta är svårt för er att förbli övertygade om att ert kollektiva uppvaknande är nära förestående.

Även om det är bra att vara medveten om smärtan och lidandet som så många upplever, så att ni kan fortsätta sända dem kärlek och healing – en mycket kraftfull och effektiv tankeform – tillåt er inte att hela tiden bli distraherade av det ilskna innehållet och rapporter om stort lidande som de vanliga medierna och sociala media lägger så stort fokus på. Om ni gör det, som ni måste ha märkt, så blir era energifält svagare, vilket leder till depression och en känsla av hjälplöshet, till och med hopplöshet.

Ni är mycket kraftfulla varelser! Och ni är exakt där ni är avsedda att vara för att mycket effektivt och kärleksfullt hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess. När ni fokuserar på sådant som inte är kärleksfullt i världen så tillåter ni ert ego att distrahera er från det arbete ni inkarnerade för att göra. Det ”arbetet” är att vara kärleksfull vad som än händer, att släppa dömande och fördömande av andra som uppför sig på omedvetna sätt, och att sända Kärlek till alla för att hjälpa dem bli medvetna och vakna om sin sanna natur, som är identisk med er egen … Det är Kärlek!

Gå inombords åtminstone en gång dagligen, helst mycket oftare – det behöver bara vara små stunder då ni sätter en avsikt att bara vara kärleksfulla – därför att när ni gör det flödar den kärleksfulla energin genom er, ut till hela mänskligheten (ni påverkar verkligen Hela mänskligheten), den intensifieras enormt och höjer er frekvens och också frekvensen hos oräkneliga andra som ni inte är medvetna om. Det är det ”arbetet” ni inkarnerade för att utföra, och när ni påminner er om detta inser ni att det egentligen inte är något arbete alls, istället är det en njutbar syssla som fyller er med frid och belåtenhet, eftersom ni följer den gudomliga Viljan, och ni vet det.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...