Den Gudomliga Modern via Linda Dillon, 26 mars 2021

Den Gudomliga Modern via Linda Dillon

den 26 mars 2021

”Moder, hur ska jag framskrida?”

Det gäller att gå framåt med den mest knivskarpa vänligheten, med den varsammaste styrkan, med den mest aggressiva medkänslan, med kärlekens sötma.

Denna inspirerande juvel delas kärleksfullt vidare av Andrew, från hans personliga avläsning med Linda Dillon.

Hälsningar! Jag är Maria, jag är Mare, den Universella Modern, den Gudomliga Modern, Modern för Hopp, Modern för Förändring, Modern för den Enda och ja älskade son, din Moder.

Jag stiger fram – ja, alla närvarar – men jag stiger fram idag, i en vänlig omfamning, med bestående kärlek, men handfast service för att omfamna er, för att hålla om er, för att uppmuntra er. Som jag har sagt, så är detta är en tid för nya begynnelser – och ja, ni befinner er i en övergång, ni befinner er i tiden mitt-emellan världarna så som ni kanske tänker er det. Men medan ni tänker det, förstå min älskade son, att det Nya redan har inletts.

Du säger: ”Moder, hur ska jag framskrida?” och det här är vad jag vill tala till dig om. Det är att framskrida med den mest knivskarpa vänligheten, med den varsammaste styrkan, med den mest aggressiva medkänslan, med kärlekens sötma. Det Nya – den Nya Jorden, den Nya Tillvaron – är och kan aldrig vara byggd på våld, för det finns ingen plats. Det är att samla ihop lammen. Det är du som fåraherden, javisst, som hittar det förlorade lammet, vilket min Son ofta har gjort. Det är att inte föra lammen till slakt, för ingen fest baserar sig på offrandet av någon varelse.

Människorna garanteras inte visdomen av insiktens djup för att på något sätt döma, i någon form, att på något sätt bestämma, i någon form vem som är oskyldig eller vem som är skyldig, vem som är värdig och vem som är ovärdig. Alla är välkomna till rikedomen på mitt bord! Nej – inte med motstånd eller motsträvighet, inte med underkastelse, inte med känslan av undertryckande. Ja – med älskvärt överlämnande till Kraften och Sanningen om vem man är och vem ens granne är.

Er gamla värld har blivit utdömd, har hamnat snett av dessa illusioner om separation, om övergivande, dessa mönster av girighet som har lett till framtvingandet av separation. Detta är en illusion. Det är en illusion, för ni är inte mer separata från Fadern och mig, eller från någon annan människa, eller Stjärnvarelse. Detta är sanningen om Enhetsmedvetandet, detta är sanningen om Kristusmedvetandet, detta är sanningen från den sjunde dimensionen, samt de högre dimensionerna. Det är när visdomen förenad med kärlek, förenad med ett djup av uppskattning om varelsernas mångfald, är av högsta vikt.

Det råder en separation som sker mellan ljusarbetarna och detta kan inte uppmuntras, tillåtas, eller bli en väg längs vilken man ska färdas. Ni alla – och i själva verket samtliga varelser på denna planet – har befunnit er i positionen av att framkalla, att vara inkarnationen för det Nya, och detta gäller för det nyfödda spädbarnet till de Uråldriga. Detta är en tid för återförenande, för hjärtats förenande, för att uppmärksamma den fantastiska skönheten hos varenda varelse. Acceptans innebär inte tillåtelse. Ja, jag åsidosätter inte den fria viljan och jag gör det inte för jag har ultimat kunskap och ultimat tilltro till hjärtats visdom, själens utformning hos var och en samt den inneboende viljan att älska.

Min älskade son, detta är alltså en tid där jag starkt uppmuntrar dig till att ta ett steg tillbaka, vara en iakttagare. Nej, jag menar inte att upphöra med dina underbara meditationer, för de är synnerligen gynnsamma och fyllda med medkänsla, healing och kärlek – om något, så ska du öka på dem! Men ta ett steg tillbaka, var iakttagaren av klarhet, var strålen för klarhet.

Det är lustigt. Människor tror så ofta att de borde vara strålen för förnuft som om de mentala förmågorna i sanning är ’ledaren’, indikationen på kunskap. Ledaren, indikatorn, är ert hjärtmedvetande och er förmåga att lyssna med hjärtat, att tala med hjärtat, att observera med hjärtat – och javisst, att delta med hjärtat med den här knivskarpa vänligheten, med varsamheten som är bekräftande, samt medkänslan som välkomnar.

Det kan inte finnas någon återvändo. Tidvattnet har vänt och javisst, det finns de som kommer att känna och känner att de på något sätt är fångade ute till havs eller i en tidvattenvåg. Sträck ut ditt hjärta och dina händer, för du är en pelare för hopp – och du har mycket länge varit denna pelare för hopp och healing. Ja, vi alla vet att du är en Stjärn-Befälhavare och den tiden kommer att komma i en mycket nära framtid, men vad som kommer först är att du som människa, är den medkännande, visa själ som jag vet att du är.

Och om du är trött, ifall du tvivlar, om du inte är säker – vänd dig till mig, min älskade son, för jag är så nära som det andetag du varje dag andas. Jag är lika nära som luften på din hud.

Jag är med dig – och jag är med er alla – i varje steg på vägen.

Gå med min kärlek. Farväl.

A: Åh, farväl, tack för detta underbara meddelande – tack, Gudomliga Moder.

GM: Varsågod. Jag tackar dig för du vacklar inte, du tvekar inte, du är inte en som har fångats i tidvattenvågen. Du är tryggheten och hamnen – och det är hamnen för hopp och healing.

Stå stark, min älskade. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

https://tinyurl.com/9hvk7yuz

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...