Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 26 mars 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 26 mars 2021

 

 

You’re Bridging the Gap Between You & Source ∞The 9D Arcturian Council

Du Överbryggar Klyftan Mellan Dig och Källan ∞ Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är oerhört uppmuntrade av det sätt som vi ser att ni alla förändrar era interaktioner med Källan på och med er själva. Vi ser fler och fler av er överbrygga det självpålagda, imaginära gap som skapats mellan jaget och Källan, och vi ser det hända i varje ögonblick, varje dag. Ni blir alla mer bekväma med er själva som Källans Varelser, varelser av ovillkorlig kärlek, och när ni kommer in i det tillståndet att låta mer av Källan flöda genom er, är det svårt för er att förneka vad som faktiskt händer.

Att komma in i det flödet betyder att ni följer er sällhet, att ni befinner er i ett tillstånd av glädje, att ni låter er slappna av och släppa taget. När ni bara kan vara och vara närvarande med vad ni än gör eller inte gör, då är ni öppna. Det är då Källan flyter genom er, och det är då ert självkoncept utvecklas. När ni vet att något annat är över er, kan ni inte längre fungera under antagandet att ni är åtskilda, att ni är ensamma, att inget annat existerar än er hud och era ben.

Det har skett en utveckling av medvetandet på Jorden som har gjort det möjligt för er alla att känna mer av den Källenergi som ni verkligen vill ska flyta genom er, och detta är en trend som kommer att fortsätta. Ni kommer inte att se människor återfalla i en tro att de är små, obetydliga fläckar av damm i ett gigantiskt universum. När ni väl har fått en smak av det Källflödet vill ni ha mer och mer av det, och vi vill uppmuntra er att fortsätta att stänga den klyftan, och hur vi vet att ni gör detta är genom att följa er sällhet.

När du befinner dig i ett tillstånd av glädje, passion, spänning och entusiasm för livet kan du känna dig uppstöttad av Källans Energi. Du kan känna att du själv anpassar dig efter den Oändliga Kärleken och Ljuset. Ni kan känna er själva som eviga varelser genom att erkänna att allt är nu. Och om du existerar i detta nu, så finns du i dem alla. Återigen är det så viktigt att komma till denna insikt att du aldrig kan gå tillbaka. Du kan aldrig o-expandera ditt medvetande. Ni går alla framåt i perfekt takt. Och livet kommer att inspirera dig mer och mer när du går framåt till att vara den du verkligen är, att inte hålla tillbaka något av det och att slå samman Källans Energi med det mänskliga medvetandet, perfekt och medvetet och skapa den nya versionen av dig, den du kom till denna livstid för att uppleva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av att komma i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...