DEN NYA GENERATIONENS KANALISERARE, 21 juni, 2023

DEN NYA GENERATIONENS KANALISERARE.
2023-06-21
Älskade Ni!
Mänskligheten har aldrig lämnats utan hjälp från Gudomlig assistans. Även bland de inkarnerade har det alltid funnits människor här och där, med uppdrag att ge någon form av uppmuntran, så att de inkarnerade själarna inte skulle känna sig lämnade åt sitt öde. Vissa kallas Medium, men de är i själva verket mellanhänder mellan de två Planen, de har lätt för att kommunicera med det bortom, det vill säga med det som ännu inte har kunnat förstås.
Vissa har kallats profeter, en del för trollkarlar eller häxor. Andra anses fortfarande som galna. Och systemet såg inte med goda ögon detta framsteg i medvetande, eftersom det skulle sätta dominansen av massan ur spel. Så pass att regeringens makt genom argument som att medier hotade religiösa dogmer, utvecklades till en riktig häxjakt, vilket innebar att de arresterade, torterade och till slut brände nio miljoner människor på bål, mestadels medium som kom för att befria mänskligheten från den onda makt som hade bosatt sig på Jorden.
Under femhundra år drabbades Europa av förföljelsens fasor. Även om historien har utelämnat att sådant var praxis, så kommer sanningen ofrånkomligt fram hos alla inkarnerade som förkroppsligats. Inget mer kommer att döljas. Illusionen av den tredje dimensionen börjar skingras i och med slöjornas upplösning. ”Du ska få veta sanningen och den ska göra dig fri”. Apokalypsen är äntligen här.
På 80-talet började ankomsten med de själar som kallas Kristallbarn. De kom direkt efter vågen av Indigobarn som kom decenniet innan, för att ge utrymme till Indigos som hade till uppdrag med att bryta ner systemen. Även om många av dem gick förlorade så blev det ett stort genombrott, vilket gjorde det möjligt för starten med ankomsten av Kristallbarnen, även kallade Stjärnfrön.
För att försöka stoppa processen med massuppvaknandet år 1996, tog Jordens dominanta Archons med sig 500 miljoner astrala entiteter från Chimera-gruppen, och de sammansatte en magnetisk rustning runt Planeten, i ett försök att förhindra ankomsten av dessa Kristallvarelser, det vill säga dessa Stjärnfrön, eftersom en av deras huvudfunktioner är just förankringen av de nya energierna i Övergången.
Denna händelse försenade Planen för mänsklighetens befrielse lite. Trots det, men med mycket större svårighet än väntat, har de vänligt sinnade grenarna av de Galaktiska Bröderna avslutat saneringen de senaste åren. Denna grid är inte längre ett hinder för att den stora händelsen ska ske snart.
Det är viktigt att komma ihåg att icke-fysiska entiteter hade befälet över allt, men för att tillämpa sin taktik här bland de inkarnerade, så behöver de ha representanter som alltid hade ställningar som styrande och med makt. Detta förklarar också de absurditeter vi ser i varje land idag, främst det de försöker applicera på barnen. De vet vilka dessa inkarnerade varelser i barnakroppar är. Och försöket att förgöra dem är nära förbundet med det kommando de underkastar sig. Och även om det osynliga kommandot inte längre existerar, så följer programmeringen av deras samveten strikt det implanterade programmet.
Men inget kan stoppa det som kommer! Den Gudomliga Planen är suverän och ingen människa, hur mäktig den än är, har någon möjlighet att ingripa. Tiden har kommit för att avsluta en lång jordcykel. Världarnas evolution följer Skaparens projekt, och Jorden rör sig i samma riktning. Vi är i den sista inkarnationen med världens villkor för prövning och gottgörelse. Vi har pratat mycket om detta förut.
Runt de första åren av detta tredje millennium, började Sändebuden från ovan i form av Medium, en stor rörelse med förmedling mellan de fysiska och andliga världarna. Men det var från 2012 som man faktiskt kunde se framväxandet av en stor armé ljusarbetare. Liksom frön grodde de i varje hörn av Jorden. De placerades snabbt på strategiska platser över hela planeten, så att inget ställe skulle få slut på förnödenheter. I en tidigare text förklarades det som Människans Öar.
Under tiden anlände en annan Stjärnfröarmé till planeten. Från 2001 till 2012, samlades allt fler Kristallbarn för att förankra Ljuset på Jorden. Och från och med 2012 tillhör alla den gruppen. Minns att många kom före millennieskiftet.
Och idag ser vi med extrem glädje dessa frön förvandlas till fruktbärande träd. De är den nya generationens kanaliserare. Om det tidigare fanns goda sändebud av Ljus, så kommer vi nu att se fantastiska arbetare på den Nya Jorden. Varje dag börjar allt fler och yngre ljusarbetare att ta plats, eftersom de har en extra fördel som är bortom den genomsnittliga förmågan: de behärskar nuvarande tekniker och har lätt att ta till sig de otroliga tekniska verktyg som kommer snart.
Det kommer utan tvekan att vara Ljusarméns kraftfulla vapen som börjar placera sig på vår Planet, välsignade med Gudomlig Nåd. Var uppmärksamma på signalerna. De kommer uppifrån har man alltid sagt, men de har redan kommit. De finns här bland oss, och tiden för agerande har kommit. I förra veckans text sades det att mänskliga medvetanden skulle göra ett hopp med 3 000 år på ett år. Vi är vid detta vägskäl.
Framtidens visionärer fanns aldrig utanför sitt medvetande, de kunde bara se bortom det de flesta inte kunde. Systemet har med alla medel försökt att stoppa den stora planetära händelsen, men inget och ingen kan ändra Skaparens Planer, för Han är den store befälhavaren över detta Stjärnskepp. Systemet kommer att förstöra sig självt. Tiden är kommen och de nya kanaliserarna gror som frön efter ett bra regn.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of seedlings

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *