DEN STORA VÅGEN AV LJUS, 21 februari, 2024

DEN STORA VÅGEN AV LJUS
2024-02-21
Älskade ni!
Vi är vid toppen av jordens planetära övergång. Mycket har berättats om detta, och bästa sättet att förstå hur övergången kommer att sluta, handlar om Gammaljusvågor.
Om allt som finns härstammar från Ljuset, så är inget mer logiskt än denna förståelse. Sedan solståndet i december 2012, när jorden helt gick in i fotonbältet, innehåller ljuset som anländer varje dag mer och mer Gammaljus.
Denna tillväxt av Kristallint Ljus orsakar förändringar som kommer att främja planetens Kvantsprång, och höjer frekvensen till den femte dimensionen. Inget kommer att vara sig likt det tidigare, eftersom den kolbas som alltid varit dominerande på jorden, gradvis kommer att övergå till en kristallin bas, det vill säga kisel.
DNA från själva människokroppen, bestående av 12 helixer med endast två som var aktiva, kommer nu att aktivera de andra tio. Jordens Natur, formad av mineral-, växt- och djurriken, kommer också att drabbas av förändringarna från kolbaserade till kristallina. Dessa medvetanden kommer att öka frekvensen, och det kommer att främja utvecklingen av varje art inom dess riken. Vi kan tydligt observera hos djuren hur denna evolution sker redan idag.
Människans medvetande expanderar också snabbt. Gör en självanalys och se hur du har förändrats i hur du tänker, förstår och har agerat de senaste åren. Du är inte densamma som tidigare. Vi är verkligen i det bästa för mänskligheten. Allt kommer att förstås inom kort, det vill säga i denna nuvarande generation.
Om vi 2012 hade en stor Gammaljusflash, så hade vi 4 år på oss från då att vänja oss vid de nya energierna. I slutet av 2016 påbörjades en våg av SOLPULSSEKVENSER, och var och en av dem bidrog till små förändringar, inte bara i vårt medvetande, utan i allt på denna planet.
Det finns ett antal skrifter från därifrån till nu, som innehåller sådan information. De gjorde det också möjligt att rensa upp den Primära Anomalin som finns på både Jordskorpan och i det Astrala. Den Astrala saneringen blev klar 2022, och det återstår bara en del under jord och på Jordskorpan, där inkarnationerna ingår.
Nu finns det inga anomalier kvar bortom den kategori som inkluderar de inkarnerade på Jorden. Allt sätter fart och det är bara en tidsfråga innan allt är klart för det Stora Eventet.
Det spekuleras i att denna stora händelse i själva verket är en Stor Ljusvåg, den mest intensiva och definitiva, som helt kommer att lyfta slöjorna som täcker människans medvetanden. Den kommer att öppna Portalen för Uppstigningen och de som är redo, kommer att lämna världen av prövning och gottgörelse för gott, och flytta in i en värld av regenerering, vilken kommer att ha en femdimensionell frekvens.
När du hör om soleruptioner, Coronala Masseruptioner, eller något annat uttryck som identifierar dessa Ljuspulser från vår Lokala Sol, kom då ihåg att detta är de ljusflammor som för med sig de nya energierna, vilka bygger den Nya Jorden.
Dessa pulser är som ett andetag som tillför ny energi till hela den planetära kroppen. Det är Prana som skapar liv nu, och det nya sättet att leva här på vår planet. Allting blir en fest då. En ny tid har meddelats av vår store Mästare Jesus, sänd från ovan för att ge goda nyheter och tillkännagivandet om slutet på en cykel och början på den Nya Jorden.
Tidsfönstret för planetens övergång befinner sig i slutfasen. Det är ett privilegium att få vara en del av detta speciella ögonblick. Att kunna bevittna och delta i denna stora händelse, är verkligen en gåva från Universum. Att uppleva att medvetandet expanderar i en enda inkarnation, är som att resa mellan två världar utan att behöva lämna området fysiskt. Vi är på den interdimensionella bron, lämnar det tredimensionella bakom oss, och tar ett kliv in i den femte dimensionen.
Faktum är att allt detta är inget mer än en expansion av medvetandet. Själen är inget annat än varje individs medvetande. Det är därför alla kommer att berätta om sin upplevelse, det vill säga sin historia, över hela det oändliga Universum. Du kan fortfarande inte föreställa dig vikten av att vara inkarnerad på Jorden. Du kommer med säkerhet att veta vem du är och vilken din roll är i detta scenario, strax efter att slöjorna har lyfts bort. Du är mycket mer än du kan föreställa dig!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be an image of cloud, horizon and twilight
All reactions:

17

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *