Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 18 februari 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
18 februari 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och jag vill nu bara prata om den tid som varit och den tid som kommer.
Den tid som varit kan kännas som en tung period när ni närmar er slutet av denna resa. Ni är trötta på alla svårigheter i ert liv och det eviga rensandet i era kroppar som har skett på den sista tiden av ert uppvaknande. Kom dock ihåg alla minnen som ni har med glädjestunder tillsammans med vänner och barn.
Roliga och fantastiska upplevelser som ni har haft både i det här livet och i tidigare liv. Det har funnits tider där ni tyckt att varenda dag var en spännande upplevelse där ni fick nya erfarenheter. Ni har naturligtvis också mött svårigheter som har varit jobbiga att ta sig igenom men de har också bidragit till en större erfarenhet och medkänsla med andra människor.
Ni har befunnit er i en ständig utveckling, kära bröder och systrar, och ni har alla varit delaktiga i den på ett eller annat sätt. Det är när allt kommer till en brytningspunkt som det kan vara väldigt intensivt eftersom det är mycket som ska lösas upp, samtidigt som nya idéer och visioner börjar ta fart inom er.
Nya idéer och visioner som inte passar in i den tunga energin, för ni vill nu ha en lättare, ljusare och kärleksfullare värld. Ni är på väg att helt lämna det gamla bakom er för att integrera er med den sanna källan av ljus och kärlek inom er. Kunskapen till att göra det kan ni inte läsa er till utan ni måste lyssna inåt och få den vägledning som redan står er till buds.
Ni har redan börjat att vakna upp för kärleken som nu vuxit sig starkare inom er och ni vill ha mer av den. Det är ert val idag och det är det valet som intensifierar de upplevelser som ni nu går igenom av olika slag. De stärker och förankrar medkänslan och kärleken inom er. Det är när ni stannar kvar och väljer den hela tiden som ni fylls av mer och starkare medkänsla med er själva och andra människor i er närhet.
Ta det bara lugnt nu, kära bröder och systrar och bara andas en liten stund. Följ andningen och stäng av sinnet en liten stund och ni kan känna stillheten, lugnet och kärleken i ert hjärta eller i er kropp. Ni befinner er här och nu och ett litet leende kan framträda på era läppar, det är där kärleken bor, det är där ni kan hämta förnyad kraft och energi.
Det är dit ni ska gå när ni känner att ni behöver få svar eller vila en stund. Det är då alla tvivel försvinner och ni kan känna sann kärlek till er själva och allt som är. Det yttre har då inte längre någon betydelse utan det är nu er inre verklighet som är av störst betydelse för er. Ju mer ni söker er inåt desto starkare blir den känslan och er inre verklighet byts efterhand ut till att även bli er yttre verklighet.
Nya visioner och idéer föds och de manifesteras ut i er yttre värld. Det är det som håller på att ske på Jorden idag, det är en pågående transformation som drivs av både Jorden och er själva allt eftersom fler och fler börjar att söka sig till den inre verklighet som redan finns inom dem och som nu pockar på en större uppmärksamhet.
Nya idéer och visioner har redan börjat att födas på Jorden och fler människor håller på att vakna upp till sin egen inre verklighet och de börjar förstå att det egentligen är den sanna verkligheten. Det är då de förstår att de kan forma sin värld utefter de nya idéer och visioner som kommer fram inom dem.
En högre visdom och en högre kärlek kan nu uppenbara sig och ge dem den skjuts de behöver för att manifestera det som de önskar sig. Önskemål som är bra för alla människor och Jorden som helhet.
Ja, kära bröder och systrar, ni befinner er alla i förvandlingens tid och ni kommer alla att få nya insikter, nya erfarenheter och en större medkänsla med er själva eller andra oavsett var ni befinner er idag i den stora transformation som Jorden och ni själva just nu går igenom.
Jag går med er.
Jag älskar Er så mycket.
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text
All reactions:

Sigbrit Eriksson and 10 others

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *