Den Utomjordiska Familjen via Shining Star, 28 november

sirius( ej SaLuSa)

Budskap till folket:

Kärlekens röst

Lyssna på Kärlekens röst som finns inom dig, inom mig, ja den finns inom oss alla, oavsett vilket kön eller nationalitet Vi har. Alla äger Vi gåvan att vara födda med Kärlekens röst inom oss, om Vi bara vågar och vill lyssna på den. Ofta är den mycket svag eftersom Vi inte tror att Vi är värda den. Tron att Vi måste uppfylla vissa krav för att vara värda den. Allt detta tillhör illusionen.

Kärleken är din och min födslorätt oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Alla vill Vi uppleva den. Många söker efter den utan för sig själva, omedvetna om att man först måste hitta Kärleken i sitt eget hjärta för att kunna uppleva / se Kärleken hos sina systrar och bröder. Nyckeln till ditt eget hjärta äger du själv. Många är ej medvetna om detta. Dom tror att bara jag hittar den rätta livskamraten som Älskar mig så kommer Kärleken att blomstra.

Kärleken är en gåva som Vi alla äger inom oss. En gåva som Vi bör vårda med ömhet och glädje.Där Kärleken finns existerar inga krig eller hat. Hat kommer från rädslor och Kärlek och rädslor går ej att förena. Dock räcker det med att den ena släpper sin rädsla och öppnar sitt hjärta, låter sin Kärlek stråla ut för att se det goda som finns bakom masken av rädsla.

Rädslan är vårt största hinder för att uppleva Kärleken. Om Vi möter rädslans ögon kommer Vi att upptäcka att den tonar bort. Kanske väller det upp en massa tårar. Tårar som behöver gråtas ut som ligger som ett hinder för Kärlekens ljus. Ett öppet hjärta strålar av Kärlekens ljus till glädje för alla som förmår att ta emot den.

Var och en av oss ansvarar för sitt hjårtas kärlek. Vikten av att vårda sitt hjärta. Att ta hand om sig själv. Lyssna på den inre rösten som talar till oss om att Vi bör ge till oss själva omvårdnad och kärlek. Ej glömma bort att andas – bara vara. Göra det som ger oss glädje och harmoni. Låta hjärtat dansa Kärlekena sång. Tillåt dig att lyssna på andra nationaliteters musik. Se glädjen i deras ögon, hur musiken öppnar deras hjärtan. Sjung -dansa-gläd dig med dem. Allt detta ger gemensamhet – Kärlek – ENHET.

Vet att delad Glådje – Kärlek blir som en kattapult som sprutar ut Kärleksljus till hela Moder Jord. Moder Jord som är allas Vår Moder som ger oss av sin Kärlek var Vi än befinner oss på denna planet. Låt oss alla liten som stor oavsett vart du bor  förena oss till en enda Stor Familj som alla väljer att leva med Kärlek i sina hjärtan. Respektera våra systrar och bröders likheter och olikheter. Alla har Vi sammma mål att bli Älskade, Leva i frihet och Välstånd.

Allt börjar dock i Ditt eget hjärta.

Vet i Ditt hjärta att Du är

Älskad och Värdefull

bara genom att vara den Du är

här och nu.

                                                                                                                                                                                                                                                      Shining Star

Du gillar kanske också...