Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 25 november, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

25 november, 2016

Kära Ni!

Idag är det en speciell dag, en av dess like har ni aldrig tidigare fått uppleva. Inte för att extraordinära energier pucklar på jorden, utan för att ni förändras i en så snabb takt att det som igår var intressant, högst sannolikt inte kommer att vara det när morgondagen gryr. Löften som gavs igår kan idag ha förlorat sin trovärdighet, vilket vänder upp och ner på era liv.

Därför vänder sig så många av er bort i ilska, bara för att upptäcka att ni inte längre känner er bekväma i 3D-miljöer, inte heller får ni känna den kärlek och glädje, eller uppleva de belöningar som ni hade hoppats på.

Det beror på att ni befinner er mitt uppe i er första sociala revolution som rör den Nya Jorden. Tidigare kunde ni enkelt glida mellan 3D och det som låg bortom. Ibland kunde det vara något förvirrande, men inte så svårt i det stora hela. Ni håller nu på att avgöra i vilken dimension och frekvens ni känner er mest bekväma.

Tänk på den tiden när ni lämnade er 3D-barndom hemma. Ni visste att ni inte längre tillhörde detta hem, ändå kände ni er nödvändigtvis inte bekväma i er nya omgivning. Ni kände er som ’en främling i ett främmande land’. Så är det nu för er.

Ni känner er inte bekväma med upplevelser av 3D-ilska, hat och ursinne. Och ni har ännu inte helt och hållet anpassat er till er nya varelse.

Kanske är ni på väg tillbaka till rädsla och ilska nu, så ni känner att ni inte har någon hemmabas. Borde ni inte vara i konstant glädje vid det här laget?

Ni håller på att anpassa er.

Låt oss återvända till vårt exempel. Till att börja med undrade ni troligtvis varför ni lämnade er bekvämlighet i ert 3D-ursprung – trots den möjliga smärta som ni fick uppleva i den miljön. Ni längtade intensivt efter det ni kände till. Efter ett tag skrattade ni åt ert första behov att återvända till ert ursprungliga jordliga hem. Så är det nu också.

Nu känner ni er troligtvis förvirrade, till och med förargade när ni tänker: ”Gav jag upp vänner, släktingar och sociala nätverk för detta?” Vad ni missar att uppmärksamma är att ni utvecklas så snabbt – nästan som om ni håller på faller från ett berg – att ni ännu inte har haft tid att grabba tag i den som är ni.

Ett koncept som är svårt för de flesta, för ni tror inte längre på det som vi och andra kanaliserande källor ständig upprepar – ni håller på skapar en värld av kärlek.

Ni är förargade på Universum, men för det mesta på er själva, för att ni är så formbara trots era rädslor och er ångest längs vägen. ”Varför följde jag alls med några meddelanden? Varför lyssnade jag inte på mig själv, att allt var en bluff – det budskap jag kände första gången som jag läste en Nya Jorden – kanal?”

Er ilska riktas mot politiker, partners, vänner, samhället och allt som lovar glädje och skratt – för ni känner inte av någotdera. I stället känner ni er duperade och ledsna. För ’vilka är ni och varför är ni här’, skakar om era tankeprocesser. Er fråga till er själva är: ”Återvänder jag till 3D-rädslan genom att hjälpa dem som förevigar den?” Eller: ”Låtsas jag att rädsla och ilska inte är en del av min varelse?” Men för det mesta frågar ni er själva och alla som är villiga att lyssna: ”Var är min glädje?”

Vi skulle kunna lova er flera stycken av glädje – vilka ni med tiden kommer att få lägga anspråk på. För nu håller ni på fattar ett beslut inombords, huruvida ni skulle vara tillräckligt starka för att lämna 3D-rädslan.

Naturligtvis är ni tillräckligt starka. Men denna styrka är er att lägga anspråk på. Det spelar ingen roll vad vi eller andra talar om för er, för detta är ert personliga val.

Ni har sett över ert inre och era motiveringar så att ni nästintill blivit illamående. Nu är det dags för er att ta i bruk denna inre kunskap i ert samhälle eller i ert yttre. Kanske är det just nu alltför svårt. Kanske det känns kontraproduktivt att göra det. Eller kanhända ni behövde denna knuff för att få veta att ni är en annorlunda varelse än vad som har varit ert liv under de senaste dagarna, att ni inte längre önskar ta del i det hat och den ilska som styrs av rädslan och som nu så uppenbart visas inom ert samhälle.

Fastän ni är en annan människa, har ni inte erkänt detta för er själva. Ni försöker bygga en bro mellan gapet mellan 3D och olika dimensioner, vilket ni har gjort under er övergång. Denna bro har stängts för er och alla de övriga som gjorde en övergång bortom 3D – detta är nu den allra svåraste biten för er att acceptera.

Det finns för er nu ringa tröst i dimensionerna bortom 3D och med all säkerhet ingen tröst inom 3D. ”Vad ska ni göra?” är er fråga inombords. Önskar ni fortsätta i ert yttre liv i 3D med en intern varelse som befinner sig bortom 3D? Eller önskar ni ständigt leva ert liv internt och externt? Det är ett svårt beslut, för ni har erfarenhet, till och med en bekvämlighetsnivå i 3D, men ringa erfarenhet av eller bekvämlighet inom någon dimension bortom 3D.

Vi säger inte att ni behöver fatta ett beslut nu. Men i stället informerar vi er om varför ni känner er obekväma, kanske till och med arga. För ni vet hur ni ska agera i er 3D-värld, men denna nya varelse som ni har blivit, har ingen aning om hur den ska fungera bortom 3D i ert samhälle.

Kan man utanpå vara av 3D och inombords av 5D och bortom det? Ja, ni har förmågorna att göra så. Men en sådan uppdelning gör ert jordiska liv mycket svårare än vad det behöver vara.

Så därför håller ni på tar ett beslut gällande vilka ni är. Dras ni mot en tudelad personlighet eller ett sammanhållande som ni ännu inte kan förstå?

Därför är ni också rädda. För bägge alternativen – uppdelad eller sammanhållen persona – förefaller nu felaktig. Borde ni inte hjälpa era mänskliga vänner, er familj och ert samhälle att rensa ut rädslan som är så hejdlös? Borde ni inte kliva ut ur er fyrbåk för att hjälpa människor från att drunkna i rädsla? Eller önskar ni att ert yttre ska vara förenligt med ert inre? Det är ert beslut – för inombords är ni av 5D.

Kanske ni tycker att detta val är grym tortyr som vi har skapat. Det stämmer inte. För ni var mycket mer en del av era före-jorden-skapelser än vad som var fallet för någon som inte just nu är av jorden.

Ni är jordens Olympiska stjärnor. Ert val är nu: Önskar ni fortsätta träna eller strunta i er träning för att leka med era icke-Olympiska vänner? Precis som en Olympisk stjärna alltid har detta val, så har ni det också.

Räkenskapens tid är inne, för er och för alla av 5D och bortom inombords. Ingen kan få er att göra något eller vara något. Vad väljer ni? Det är er fråga, er skapelse, er utveckling för de kommande dagarna.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com

 

If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:

 

http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...