Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 februari 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 februari 2020

INLEDNINGEN AV EN NY ERA FÖR MÄNSKLIGHETEN ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Det är med glädje vi kontaktar er alla. 

Vi har varit kapabla att hjälpa er med utvecklingen av ert medvetande i viss utsträckning, men vi skulle aldrig ta åt oss äran för vad ni har gjort med det vi har gett er. Det är ni som lever de utmanade liv som ni är. Ni är de som står inför era ekonomiska bekymmer, hälso och relations problem, och det är ni som använder allt ni blir givna för att höja nivån på ert medvetande till nya höjder. Ni är de som bör tackas för de framsteg som görs i det mänskliga kollektiva medvetandet, och det vet vi.

Vi vet allt om vilken roll ni spelar som de vakna, och vi vet att många av er har tagit på sig mer än sin beskärda del av den energiska och känslomässiga bördan. Ni gör renings arbete för ert släktträd. Ni gör renings arbete för det område där ni bor. Ni gör renings arbete för era tidigare livstiders själv, och det är också ni som har förmågan att hantera karma och trauma från era galaktiska historiska äventyr. Därför inbjuder vi er att fira er själva. Vi inbjuder er att se era medmänniskor som hjältar för att ha tagit på sig så mycket.

Varje gång du ser en person som bär en tung börda, vet att den personen är en mästare. De måste vara det för att kunna skapa något så svårt för dem känslomässigt, fysiskt, psykiskt och energiskt. Att erbjuda ert helande, er kärlek och er medkänsla till era medmänniskor är mycket lämpligare än att titta på oss och de andra varelserna som hjälper till i de högre världarna som hjältarna i den mänskliga kampen.

Vi kan känna in hur svårt det är på Jorden, och det är bara en av anledningarna till att vi supportar er så mycket i det ni gör. Vi vill att ni ska veta att vägen framåt för mänskligheten kommer att bli lättare, och det inkluderar era egna individuella vägar också. Vi kommer alltid att uppmuntra er att lätta era laster så mycket ni kan, eftersom ni redan har gjort så mycket, och det är dags att skörda frukterna för allt positivt skapande ni har gjort för er själva och för resten av mänskligheten. Den tiden är nu.

Detta är inledningen av en ny era för hela mänskligheten, och det är den perfekta tiden för er att släppa de tunga, betungande vikter som ni har burit på i tillvaron. Nu är det dags för förlåtelse, för medkänsla och för kapitulation, och vi vet att de av er som är vakna har lärt sig tillräckligt om livet på Jorden för att inse att tiden för kamp är över och tiden för att släppa taget är här och nu. Det finns inget kvar att göra. Det finns inget kvar att åstadkomma, och det finns allt att vinna genom att hänga kvar lite längre och släppa in allt som ni har kallat till er själva för ert högsta bästa och hela mänskligheten.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har med glädje haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-february-27th-2020/

Du gillar kanske också...