Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 januari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 januari 2021

 

Hur Ni Skyddar Er Från 5G

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Ni lever i en värld som ger er fler och fler skäl att hålla er vibration hög. Om ni kan hålla er vibration hög i den värld ni bor i, kommer alla toxiner att ha en mycket begränsad effekt på er. Vi pratar om luftföroreningar, vattenföroreningar, livsmedels föroreningar och även EMF – elektromagnetiska fält föroreningar som ni för närvarande utsätts för där på jorden. Det blir allt viktigare att ni tar hand om er själva fysiskt och andligt, såväl som känslomässigt, på grund av hur många fler skadliga giftiga element ni har runtomkring er.

Och vi märker också att ni till och med har mindre syre i luften, mycket mindre än ni en gång hade. Och då blir det viktigare för er att andas medvetet. Det blir viktigare för er att ta in mer luft och komma ut i naturen, vilket alltid är bra för er. Det har blivit viktigare för er hälsa och ert välbefinnande att äta ren mat, att dricka rent vatten och att göra vad ni kan för att bibehålla ert energifält. Som vissa av er vet finns det den här nya tekniken som rullas ut och den kallas 5G. Många av er är oroade över det på grund av studierna som har visat de skadliga effekterna av att utsättas för just elektromagnetiska fält.

Så vad ska ni göra? Det finns vissa åtgärder som ni kan vidta på den fysiska nivån, som att ha några orgoniter, täcka era väggar med bly, flytta ut på landet, där det finns färre av dessa sändare runtomkring. Och naturligtvis kan ni stänga av era wifi och era mobiltelefoner när ni inte använder dem, och ni kan också använda dem mindre. Så förutom alla de steg som vi just har skisserat måste ni också hitta ett sätt att hålla er vibration hög. Ni kan inte bara ta hand om er fysiskt. Ni måste bearbeta era känslor, särskilt de känslor som kommer upp när ni ser att dessa gigantiska företag kommer att skada människor.

Det talas också till och med att denna tekniknivå kan användas för att kontrollera sinnet, och igen måste ni bearbeta era känslor om det. Ni kan inte bara bekämpa makten. Först måste ni erkänna vad det gör mot er, vad ni kan göra åt det, och sedan, genom att höja er vibration, gör ni er mindre mottagliga för den teknik som kommer att fortsätta att rullas ut för mänskligheten. Det är en bra tid att fatta det viktiga beslutet om vem ni vill vara. Vill ni vara sinnes kontrollerade, eller vill ni vara öppenhjärtade, jordade och ansluta till Moder Jord och Moder Natur? Det här är valen framför er.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...