Det Arkturiska Kollektivet via Galaxygirl, 21 december, 2017

Det Arkturiska Kollektivet

via Galaxygirl

21 december, 2017

Hälsningar, vi är Arkturierna och vi är glada över att få träffa er idag. Vi kan känna både förtvivlan och hopp för många av er idag. Vi kan se och uppmärksamma de väsentliga och krokiga själsresor på vilka var och en har färdats och vi säger: ”Bra gjort på en väl fullbordad resa!” Men nu är det dags att bara vara, och att insupa dessa härliga, nya energier av högt inkodade kärleksvibrationer, som nu finns här för att ni ska ta emot dem och tillåta dem.

Var vänligen medvetna om att allting framskrider helt i enlighet med planen och det stämmer att ni alla är föregångarna – de som ska hålla upp hoppet – och det gläder oss att få observera era framsteg och er andliga och emotionella tillväxt på denna långa resa. Ni kommer att bli händerna och fötterna för Kristus, sändebuden för kärlek och ljus, vilket har blivit förutsagt för denna strålande tidslinje, som nu i snabb takt håller på att uppstå och veckla ut sig på kära Gaia.

Jorda inkodningarna av ljus djupt ner i hennes kristallina kärna och åtnjut det planetariska förenandet av medvetande – ingen obetydlig bedrift – men ni uppfattar er själva inte längre som obetydliga varelser med begränsad förståelse. Nej. Ni står nu i färd med att vakna upp och inse er storhet och det gläder oss oerhört, för det visar på andlig utveckling och en inre vetskap som bara kan fås utav utmaningarna – de hårda stötarna. Och nu när ni utifrån era egna upplevelser förstår, så kommer ni omätligt att kunna hjälpa, genom kärlek och öppna gärningar av ödmjukt tjänande, samt få uppleva den glädje som uppstår från stillsamt ödmjukt tjänande. Vi har ofta sagt att man genom att tjäna andra finner inre frid samt healing och det stämmer verkligen.

Ni har utfört en hel del arbete, ni har utfört ert arbete och nu är det dags för er att kärleksfullt puttas ut ur det bekväma och trygga boet, för att påbörja det planetariska arbete som ni för länge sedan kom hit för att uträtta. Era insikter har berikat och tillfört kollektivet mycket och vi tackar er för den tjänst ni har gjort för Gaia. Men nu är det dags för er att ytterligare utvidga er in i era individuella roller i teamet för den planetariska uppstigningen, så att genom att ni tjänar, så tjänas alla, inklusive ni själva.

Tiden går allt snabbare – kan ni redan känna och uppfatta det? Er verklighet skiftar i snabb takt och kommer att skifta och utvecklas ännu snabbare i och med att era varseblivningar ökar gällande inre vetande och upplysning. Vi uppmuntrar er nu att vara i frid – och att göra er redo för flygturen!

Vi är det Arkturiska Kollektivet och vi älskar er innerligt. Vänligen kom ihåg att ni aldrig har varit ensamma och att vi finns här för er. När allt kommer omkring är vi alla samma – om dock en stor – familj.

Förmedlat av Galaxygirl.

 

 

The Arcturian Collective via Galaxygirl, December 21st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...