Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 januari 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton,       1 januari 2022

 

The January 2022 Energies ∞The 9D Arcturian Council

 

Energierna i januari 2022 ∞Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi önskar er ett Gott Nytt År, och vi är så väldigt glada över att vara tillbaka och ge er dessa överföringar igen. Vi skulle vilja utforska med er vad januari 2022-energierna handlar om, när ni packar upp dem, laddar ner dem och vänjer er vid dem. Ni kommer att märka att dessa energier handlar om att ni mer fullständigt utforskar de sanningar som ni håller fast vid, var de kommer ifrån och om ni är öppna för att utforska nya sanningar. Lägg nu märke till att vi använder ordet ”sanning” istället för ordet ”tro”, eftersom vi talar om grundläggande övertygelser och värderingar som blir så inarbetade i er att ni aldrig ifrågasätter dem. Ni håller dem för sanning, något som bara är, något som inte är öppet för debatt eller diskussion.

Nu, när ni nedmonterar allt som ni har ansett vara sant, så gör detta det lättare för er att bara vara. När ni inte behöver gå på något korståg, då upptäcker ni att det finns mer frid, harmoni, kärlek och glädje tillgänglig för er i stunden. Du är där för att skapa, och för att göra det måste du inse vad det är du har skapat med, och du måste fråga dig själv om det du har använt för att skapa har varit den bästa möjliga ingrediensen, eller uppsättning av ingredienser. Du får göra detta för att du är fri; detta är fri vilja. Du kan förändra allt genom att vara villig att undersöka dig själv och vad det är du konsekvent förmedlar till universum som en signal.

Många gånger kommer dina sanningar att förstärkas av din verklighet eftersom din verklighet skapas av den energin, den vibration, som du skickar ut. Så du får mer av det du tror på, och du tenderar att filtrera bort allt som inte matchar din nuvarande uppsättning sanningar. Energier hjälper dig att känna igen vad du har hållit fast vid som inte längre tjänar dig genom att knuffa dig i precis rätt riktning, genom att erbjuda dig drömmar, nedladdningar, andra sätt för dig att komma åt den information du söker.

Allt detta är tillgängligt för er nu eftersom ni har gått igenom så mycket under de senaste två åren, och det är dags för en verklig förändring på planeten Jorden. Anledningen till att ni inte har sett så mycket förändring, även med olika sätt att närma er pandemin, är för att det ännu inte har skett en tillräckligt stor förändring i det kollektiva medvetandet. När ni når den vändpunkten kommer ni att se de förändringar ni vill se i omvärlden. Istället för att vänta på att alla andra ska vakna upp och komma dit du är, vad gäller din medvetenhetsnivå, fortsätt att titta på dig själv och fråga dig själv hur du kan lägga till mer till det kollektiva medvetandet, mer av det som är kraftfullt, positivt, upplyftande och av högre vibration.

Det här är inte en tid då allt bara kommer att göras åt er. Det är dock en tid då ni kommer att få fler verktyg för att göra allt själva och att göra det rätt. Och det är vad ni kom till jorden för att göra och uppleva, och nu mer än någonsin har ni allt ni behöver.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...