Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 12 juli 2021
Vi Sänder Visdomskoder via detta Meddelande
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har mycket mindre inflytande på er än vad ni själva har. Vi är bara en röst från en dimension. Det som finns inom er är flerdimensionellt och spänner över tusentals livstider. Det som finns inom er har så mycket mer inflytande, på grund av alla de upplevelser ni har haft under den här inkarnationscykeln som ni för närvarande befinner er i. Om vi har ett övergripande och långtgående mål för vår kontakt med er alla, är det för att få er att få kontakt med det oändliga och det eviga som finns inom er.
Vi vet att ni är mycket mer kraftfulla än ni någonsin kan inse med era fysiska sinnen, så därför försöker vi inte bara övertyga er om vikten av att gå till ert inre, utan vi aktiverar er också med de energier som vi överför genom den här kanalen. Just nu överför vi koder till er som kommer att gå förbi era sinnen och deras förmåga att förstå dessa koder, men den inre visdomen som ni har kommer att låsas upp på grund av er vilja att vara i energin för denna överföring just nu.
Det är så viktitgt för er alla att inse att ni är era egna bästa lärare och guider, och vi, och andra som vi, är bara här för att påminna er om den ultimata sanningen. Och sedan är det vår sak att hålla oss ur vägen, men vi vill gärna se vad som finns inom er. Vi vill se det förverkligas i era liv och i utvecklingen av medvetandet där på Jorden. Vi är inte intresserade av “nicke-dockor”. Vi är intresserade av att stärka er alla eftersom vi förstår storheten i den mänskliga potentialen och den visdom som finns inom var och en av er.
Vi är lika förväntansfulla på mänskligheten, som de av er som är medvetna om er kraft och som är optimistiska när det gäller mänsklighetens användning av den kraften framöver. Allt förändras och utvecklas, och det inkluderar hur ni får tillgång till och använder kraften på Jorden. Ni behöver inte oroa er över hur någon annan använder kraften på det traditionella sättet, för om ni gör det kommer ni bara att distrahera er själva från den kraft som finns inom er, och den är något som ingen annan kan röra vid. Ni behöver bara ignorera dem som försöker stärka sitt grepp om yttre makt, så att ni kan gå till ert inre och få tillgång till den kraft och den visdom som visar er hur man använder den kraft som finns i ert hjärtcentrum.
Tona in, känn efter, och gå sedan ur vägen för er själva eftersom ni är här för att förändra er själva och med dominoeffekten förändra hela världen, galaxen och Universum.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...