Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 april 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 april 2018

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

I era försök att ta kontroll över era liv glömmer ni ofta att all makt som någon annan har över era liv har givits till dem av er. Ni behöver inte besegra någon eller störta någon organisation, eller regering eller företag för att ta tillbaka er makt. Ni behöver bara sluta ge bort den.

Nu vet vi att ni inkarnerade i hälarna på tusen års människor som gett bort sin kraft, och i det avseendet skapade ni inte det ni inkarnerade i. Men i en annan mening gjorde ni det – i era tidigare livstider. Så det tillstånd ni är i, på nationell och global nivå, har allt att göra med er.

Varför skulle du skapa en upplevelse av att leva bland förtryckare? Hur tjänar det dig? Tja, det ger dig möjlighet att veta hur det är att känna dig kraftlös så att du kan flytta tillbaka till din känsla av kraft, men igen så kommer du inte att komma dit med våld. Du kommer inte ens att komma dit genom politisk aktivism. Du kommer att komma dit genom att få tillgång till den kraft som finns inom dig.

Källenergins kraft finns inom var och en av er, och kraften att skapa er verklighet finns också inom var och en av er. Att skapa genom att få tillgång till högre frekvensvibrationer är det femtedimensionella sättet. Att ta till vapen mot era förtryckare är det tredimensionella sättet

När vi säger, “Sluta att ge bort er kraft”, så vad vi verkligen säger till er är, “Stoppa motståndet mot de som är vid makten.” Kom ihåg att det här är ett medskapande, att ni satte dem till makten, och att ni gjorde det för att ni ville uppleva hur det är att flytta från positionen att känna sig oförmögen till att vakna till insikten att ni alla är kraftfulla väsen. Ni ville uppleva det kraftfulla energipåslaget som bara kan komma inifrån.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...