Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 maj 2019

Senaste Uppstignings Symptomen ∞ 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är nöjda med hur ni alla har hanterat de förändringar som ni har upplevt som beror på ökningen av frekvensen inom de energier ni fått nyligen. Vi har noterat mycket och mycket förändringar som händer inom er och vi har märkt att de flesta av er som är vakna känner igen förändringarna som kommer från något väldigt bra som händer inom er. Hur kan något som är bra som händer inom er ge er sådana obekväma uppstigningssymptom? Hur kan något bra utlösa kaos i era kroppar och i vissa fall era liv?

Så med upplösning kommer det ofta en viss mängd störningar och förändringar som kan vara svåra, även om det förändras till det bättre. Ni måste ha andra exempel i era liv som ni kan tänka på för att få denna sanning till er. Och nu när ni har mottagit förändringar i era energisystem inom er, kan ni vara säkra på att det kommer att komma mer. Men ni kan också ta tröst i det faktum att det blir lättare varje gång. Varje gång ni har nya nedladdningar, uppgraderingar och aktiveringar som äger rum inom er, blir det lättare för er att hantera dessa energier.

Det vi ser är väldigt uppmuntrande för oss är avsaknaden av att flippa ur. Några av er har upplevt dessa typer av stigande symptom i årtionden och ni vet exakt vad ni har att göra med. Och även om det inte nödvändigtvis blir lättare ur perspektivet för någon som har behandlat samma Uppstignings-symptom i årtionden, nu kommer allt att förändras. Nu kan ni vara säkra på att det blir lättare eftersom era kroppar justeras.

Era kroppar gör nödvändiga förändringar för att hjälpa er att införliva högre frekvensenergier. Och så uppmuntrar vi er att släppa era rädslor, era bekymmer, era tvivel om att saker någonsin kommer bli bättre på den fysiska nivån, för att det kommer de. Och de kommer det för att ni har lyssnat när varelser som oss har sagt att ni måste jorda er, ni måste vila, ni måste återfukta och ni måste ta det lugnt under de tider då uppstignings symptomen slår hårdast mot er.

Nu är det en underbar tid för er att börja göra planer. Börja skapa det ni vill uppleva eftersom ni har gjort det genom den här delen av cykeln och ni har kommit ut på andra sidan glänsande och nya.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...