Meddelande från Matthew via Suzy Ward, 15 maj 2019

Meddelande från Matthew via Suzy Ward

15 maj 2019

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Höjningen av vibrationerna får miljoner att tänka djupare än vanligt, ”utanför boxen” kan man säga, och denna nya upplevelse är förbryllande.

De hör också om registrering av hög Schuman resonansfrekvens, ljusvågor, soleruptioner, frekvenser, smältande isberg, mini-istid, polskifte – vad förebådar detta om livet på Jorden?

Ni, kära ljusarbetare, valde frivilligt att vara här så att ni kan berätta nya själs-sökare vad som sker, och varför. Ni kanske ska börja med att försäkra dem om att det inte kommer att bli någon mini-istid, planetens axel har sakta rättat till sig de senaste åttio åren, och sol- och andra astrala aktiviteter är en del av skapandet av en bättre värld.

En logisk fråga kan vara: Var hörde ni det?

Och ni kan svara: Det blir lättare om jag börjar från början. Du är inte person som har en själ – du är en själ som har en personlig livstid. Alla själar är eviga och multidimensionella och deras Ursprung är den rena kärleksljus-energin från Skaparen, den starkaste kraften i kosmos.

Denna livstid är bara en av många fysiska upplevelser, (1) och mellan varje är det en livstid i en andevärld, (2) där nästa dödliga liv planeras tillsammans med andra själar, och syftet är att uppnå ett balanserat upplevande. Det som är känt som karma är inte belöning eller straff – det är en möjlighet för alla som delar livstiden att hjälpa varandra avancera i utvecklingsnivå.

Av de oräkneliga andra civilisationerna i denna universella familj är många avancerade medvetandemässigt, andligt och teknologiskt långt bortom Jordens nuvarande befolkning. Medlemmar i några av dessa civilisationer är förfäder till Jordens folk, och de hjälper befolkningen och planeten på en myriad olika sätt – en del finns i rymdskepp runt Jorden, andra lever bland er. (3)

Allting som existerar är medvetande som vibrerar på otaliga olika frekvenser, och vibrationshastigheten är måttet på medveten medvetenhet hos en individ, och kollektivt hos en civilisation. Det kollektiva medvetandet hos alla Jordens livsformer vibrerar på allt högre frekvenser därför att ljuset blir mer intensivt. Människor som behandlar varandra och djuren med vänlighet och respekt utstrålar ljusets höga vibrationer, som transformerar livet på Jorden och avslutar långa tider av mörk styrning. (4)

Detta är det viktigaste som nykomlingar till universell sanning behöver veta. Deras sinnen skulle bli överväldigade om allt kom fram i ett svep, och det blir inte så – vänligen tro inte att ni måste bli lärare med förberedda lektioner!

Själs-sökare kommer att ställa frågor som ni kan svaren på, och för all del, hänvisa dem till websidor och böcker som hjälper dem förstå. Ni kan erbjuda er att träffa mottagliga individer, eller kanske föreslå att om de bildar en diskussionsgrupp, så deltar ni gladeligen.

Vi återberättade information som ni känner till väl för att betona vad majoriteten av Jordens människor inte känner till alls, och det är orsaken till att mörker fortfarande är en del av livet där. När de får lära sig att de har makten att åstadkomma den bättre värld de vill ha, kommer de att rikta sin energi till att manifestera den världen istället för att koncentrera sig på vad de INTE vill ha och bidra till dess fortsättning via den universella lagen om attraktion.

Älskade bröder och systrar, vi vet att er kunskap blir åsidosatt av sorg över de många miljoner som är hemlösa och utfattiga; av ångest över skjut-massakrer, bekymmer över de många länderna i politiskt ideologiskt tumult, och otålighet att få ett slut på allt krigande, all girighet och korruption. Hur naturliga dessa känslor än är, uppmanar vi er vänligen att inte fastna i situationerna som väckte dem. Att stå stadigt i ljuset är av omätligt värde i hjälpen att få ett slut på dessa situationer och få en fredlig, blomstrande och harmonisk värld för alla att bära frukt.

Nu så, är vi glada att få tala om de ämnen som många av er begärt.

Det finns bevis på att branden i Notre Dame i Paris startades av pyromaner, men troligen kommer den ”officiella” orsaken vara dåliga elledningar eller bara ”okänd”. Katedralen sattes i brand av Illuminati som otvetydiga varningar till Frankrikes President Macron och Påve Franciskus.

Meddelandet till Macron, en av Illuminatis främsta nickedockor i regeringar, är att slå ned på Gula-Väst rörelsen och att inte ens tänka tanken att låta Frankrike lämna EU, som grundades av och är kontrollerat av Illuminati.

Meddelandet till Påve Franciskus: Avslöja inget om Vatikanens finansiella affärer och enorma välstånd – Illuminati använder delar av det för sina syften – och upphör med ansträngningar att få ett slut på sataniska ritualer. Som det internationella högkvarteret för Satanism, är Vatikanen förstahandsvalet som plats för mänskliga offer, vilka producerar de lägsta av vibrationer och möjliggör Illuminatis själva existens. För dem är förstörelsen av katedralen en symbol för Satans makt att förstöra Gud.

Tumultet i energifältet för potential runt Robert Muellers rapport och de främst inblandade huvudpersonerna kan liknas med smällandet av fyrverkerier som bara producerar oväsen och rök. Eftersom det inte finns någon klarhet i denna fråga i energifältet, vet vi inte om rapporten kommer att leda till en riksrättsprocess eller om bevis som hänvisar till olika legala system kommer att leda till åtal av någon individ.

Julian Assange är en av de själar som frivilligt lämnade sitt hemland för att uppleva vilka som helst hårdheter som skulle drabba dem för att vara sanningssägare eller visselblåsare. Väl inkarnerad på Jorden försvann allt det ur hans medvetna medvetenhet, precis som det är för alla andra själar i en tredje-dimensionell värld fylld med mänsklig svaghet. När möjligheten dök upp för Assange att offentliggöra information som USA:s regering inte ville få offentliggjord, uppfyllde han sin själs-nivås åtagande genom att följa inre uppmaningar att agera på möjligheten. Vi hedrar honom och alla andra själar som fullföljer sina uppdrag att göra sanningen känd för Jordens folk.

Och, fotografiet av det ”svarta hålet”, den term era astrofysiker använder för att beskriva ett energifält så tätt att inte ens ljus kan fly undan dess gravitationella grepp. Det som de kallar svarta hål är ljus – kärleksljus-energi som ÄR detta universum – och inget teleskop eller nätverk av teleskop kan fotografera det. Även om ”rymden” förefaller svart för er, är det ljus som fluktuerar i oräkneliga olika frekvenser, eller bandbredder eller radiovågor, och de bilder ni ser är en kombination av hur ni uppfattar astrala kroppar eller skräp och vad teleskoplinsernas begränsade kapacitet kan registrera.

”Matthew sade att energi är neutralt. Hur kan neutral energi attrahera ”påhäng”? Det är tvärtom. Detta universum har enorma dammar med energi som man kan likna vid lera som väntar på att krukmakare, med avsikt, ska ge den någon form. Era tankar och känslor är former med avsikt. De drar energiströmmar ut ur de neutrala dammarna, hänger sig själva på strömmarna och styr dem – det är en väsentlig del av den universella lagen om attraktion. Universums ständiga expanderande och sammandragande rörelse håller neutral energi i beredskap så att varje ny tanke och känsla blir engagerad i påhängsprocessen.

”Det har sagts mig att Kristnad energi kommer från Jesus. Enligt Matthew blev mycket av det som står i Bibeln fabricerat av tidiga ledare för stat och kyrka. Om han har rätt angående det, vad avses då med Kristnad energi? Är det samma som Kristus-medvetande?” Den själ ni känner som Jesus vill tala om detta.

JESUS: Tack, Matthew, för att du ger mig detta forum. Kristnad energi är det namn som några har givit essensen i sfären närmast Skaparen, där själar kom till existens när Skaparens oändliga, eviga ovillkorliga kärlek blev uttryckt som ljus. Detta ljusets vibrationer, den ultimata kraften i hela Skapelsen, är Skaparen/Skapelsen självt, i vilken allt som existerar i hela kosmos har sitt ursprung.

Skaparens första individuella uttryck är de själar ni kallar ärkeänglar. De förblir i fullhet i den sfären av JAG ÄR, Totalitet, Enhet av Allt, och har använt dess energi för att skapa andra själar. En av dem är Sananda, och en av Sanandas personifieringar är den själ ni känner som Jesus eller Yeshua eller Jesus Kristus, därav kommer Kristus-medvetande. Kristus är enhet med Gud. Det spelar ingen roll vad ni kallar den Högste Varelsen i detta universum, det finns ingen separation av själar från denna Varelse eller en från en annan. Den kraftfulla energin i Kristus-medvetande finns i hela detta universum.

Grunden för Kristendomen är det som står om mig i Bibeln, min jungfrufödsel, korsfästelse och återuppståndelse. Inget av det är sant, det är en berättelse påhittad av de få som vill styra alla andra vid den tiden. Genom att förvränga eller utelämna några av mina budskap och upphöja mig som ”Guds ende son” skapade de en falsk separation mellan människorna och Gud. De skrev också vad de kallade ”Guds lag” och sade till folket att om de inte visade lydnad skulle de ådra sig Guds vrede och få uthärda evig fördömelse.

I sinom tid kommer Bibelns stora bedrägeri om Gud och mig och Kristendomens faktiska historia att avslöjas. Det kommer att bli samma sak med era andra religioner med ursprung i sanningar hitförda av budbärare av ljus, vilka sedan förvrängdes av dem som ville styra massorna. När detta blir känt, kommer Jordens folk att enas i andliga sanningar.

Min ovillkorliga kärlek till alla själar i hela detta universum är evig.

MATTHEW: Tack Jesus, som jag känner som min kära vän Emmanuel. Och nu, älskade ljusarbetare, då vi bjuder er farväl, håll allra främst i era tankar att alla ljusvarelser i detta universum stöttar er genom hela er resa på Jorden.

Footnotes

(1) See “The Purpose of Life is Enlightenment – Ch. 13 – Epilogue,” at http://goldenageofgaia.com/2011/08/13/the-purpose-of-life-is-enlightenment-ch-13-epilogue/

(2) See New Maps of Heaven at http://goldengaiadb.com/index.php?title=New_Maps_of_Heaven

(3) See Who are the Galactics? The Disclosure of Our Star Family at
“http://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2018/12/Who-are-the-Galactics-4.pdf

(4) See “Ascension Itself” in “Categories.”
_________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...