Sananda via Adele Arini, 10 maj 2019

Sananda via Adele Arini, 10 maj 2019

Hur Man Skapar Mirakel Del 1 – Sananda via Adele Arini (10 maj 2019).

 

Sananda talar:

 

Hälsningar älskade bröder och systrar,

Nu är det dags för mig att påminna er mer om hur kraftfulla ni är, och visa er nästa steg på er resa för att nå målet: den ultimata friheten att vara er Själva.

Under min livstid som Yeshua ben Yosef, så trodde jag på min egen inneboende Gudskraft och förstod Enigheten totalt. Jag var privilegierad eftersom jag föddes av två uppväckta föräldrar – något som var ovanligt under den mörka perioden i mänsklighetens historia. Mina föräldrar såg till (från tidig ålder) att jag endast tog till mig högre dimensionell tro/programmering, som återspeglade vår Gudslika natur. De såg också till att alltid själva tala Guds språk, och till alla de stötte på – det språk som ert Högre Själv talar, (läs The Cornucopia om ni behöver en påminnelse), och de lärde sina barn att göra detsamma.

Det betyder, älskade ni, att kunna skapa ett fantastiskt liv fyllt av mirakel, beror till slut bara på följande:

Ni måste hela tiden tala med ert Högre Själv, 100% av tiden, till både: Er Själva och andra.

Ja, vi har nämnt det här ofta, av en anledning. Några av er kan behöva de extra påminnelserna från tid till annan. Inga fler ursäkter, älskade ni. Det är dags för pendeln att sluta svänga fram och tillbaka mellan era 3D & 5D-själv, beroende på humör/tillstånd för dagen. De fysiska manifestationerna av era önskningar, har varit inkonsekventa enbart av denna anledning. Denna inkonsekvens i resultaten ni hittills haft, har berott på inkonsekvensen i era metoder, och sätten att vara.

Vi förstår att ni ständigt förändras och uppgraderas dagligen, och då kan uppleva de olika obehag/upp- och nergångar, som Uppstigningsprocessen vanligtvis ger. Att hjälpa er att kunna bemästra er förmåga, innebär också att vi inte kan dalta med er – det här meddelandet ingår i Vår högre dimensionella undervisningsserie; specifikt Ljuskodad/ programmerad för Bemästrande.

Vissa dagar då ni mår bra kan ni lätt manifestera era önskningar; medan andra, lite sämre dagar, så kanske ni börjar ifrågasätta om ni är så kraftfulla som vi säger att ni är. Vi skulle med lätthet kunna säga att, ”ni är kraftfullare än ni just nu ens kan drömma om”, så ofta ni vill att vi ska säga det, men vi föredrar att ni säger att ni tror på det och väljer att vara det, just här, just nu.

Men säg till exempel, att ni just nu inte är redo för något sådant, eller om ni inte till fullo tror på det, eller, om det inte känns äkta för er, eller, om ni istället väljer att hela tiden ge efter för era 3D-programmeringar, när ni står inför utmanande omständigheter, då är det ingen idé. I detta scenario kommer ert aktiva, djupt ingrodda programmeringsspråk, och alla befintliga 3D-filter, att hela tiden hindra er från att uppleva en fysisk verklighet, där ni är Gud.

Att få det berättat av någon, (eller av oss, era högre dimensionella vänner), att ni är Gud, är en helt annan sak mot att veta det utan tvekan, och uppleva denna Sanning.

Sant lärande kan bara uppnås via egna, direkta livsupplevelser.

Vad fungerade och vad fungerade inte? Vad var orsaken till att era manifestationer påskyndades/saktades ner/upphörde? På grund av detta, måste ni just nu lära er sätten av att återigen bemästra er förmåga i en helt ny, högre dimensionell omgivning, som ni inte upplevt sedan er tidigare livstid under Atlantis/Lemuriens Gyllene Tid.

Adele kom nyligen till en stor insikt om att processen för skapande och manifestation i en 3D-miljö, är helt annorlunda än: processen för skapande och manifestation i en 5D-miljö, vilket Jorden nu helt har blivit!

Hennes process mot insikt kan liknas vid en PC-användare som är skicklig på det gamla, svåra, plain-interfaced, MS-DOS-operativsystemet (vilket var vanligt på 1980-talet innan Windows kom). När användaren bestämde sig för att byta till en dator med den senaste versionen av Windows, så behövde hon lära sig hur man använder den nya PC:n. En PC som fungerar med ett helt annat, men enklare, grafiskt interface som Windows 10 har.

Och vad skulle hända om PC-användaren ständigt skulle insistera på att använda sin MS-DOS, på sin helt nya Windows 10? Nå ja, svaret är enkelt; det kommer inte att fungera. Hennes ansträngningar kommer att vara helt meningslösa, och hon kommer troligen att känna sig frustrerad. Hon behöver anpassa sig till den nya moderna tekniken och lära sig nya sätt att arbeta på. Tack och lov är Windowsmiljön mycket lätt att lära sig och vänja sig vid! Allt som krävs är övning och användande.

Älskade ni, ni befinner er just nu i en liknande situation som ovanstående PC-användare. Ni har levt i 3D-miljön så länge, och är därför helt vana vid reglerna för överlevnad eller för skapande/manifestation, i den svåra, negativa, rädda och lägre vibrerande miljön, som er planet Jorden tidigare befann sig i.

I den gamla, negativt polariserade miljön, förekom det ofta att ”goda” människor fick lida/dö unga, medan fantastiska saker hände för de ”onda” människorna. St. Ambrose skrev följande fras i det 4:e århundradet, ”När ni är i Rom, gör som Romarna gör”. Den här frasen beskrev noggrant behovet av att anpassa sig till den nya miljö ni befinner er i, för att kunna utvecklas i den. Dåliga människor utvecklades i en negativt polariserad värld, och nu när spelets regler har ändrats, kommer samma dåliga människor (om de vägrar att ändra sig) att få det svårt att överleva/utvecklas/vinna ”spelet” i detta 5D, som är ett positivt polariserat operativsystem, vilket er planet nu har antagit.

Det är därför som vi (era högre dimensionella vänner), vet att individuell Uppstigning på en negativt polariserad planet, är tre gånger så utmanande som individuell Uppstigning på en positivt polariserad planet. (Om ni någonsin tänkt tanken att er nuvarande uppstigningsprocess är för utmanande, kanske ni någon gång vill försöka stiga upp på en annan, negativt polariserad, icke-Uppstigningsperiod på Jorden, när det inte fanns så många väckta själar som det finns idag! * skrattar).

Själar som framgångsrikt har stigit upp till de högre dimensionerna, under mörka perioder i Jordens historia (eller någon annan planet), är verkligen svåra att finna. Efter deras framgång, så skickade Källan (Fader/Moder Gud), vanligtvis ut dem på heliga uppdrag till platser/planeter endast när deras hjälp behövs. Många sådana själar har nu fått uppdrag och valt att återvända, för att hjälpa det mänskliga kollektivet och Jorden, tills dess deras Högre Själv bestämmer att uppdragen rönt framgång, och att de då inte längre behövs här. Sådana själar kallas ofta: ”Source Souls” (Källsjälar) . Själar som framgångsrikt slutfört sin resa tillbaka till Källan, efter många försök och motgångar.
(Om ni känner er manade att få veta mer om Source Souls, kan ni titta på följande YouTube-video, med titeln:

Part 6: Soul Origins & The 7 Rays of Light Series – 7 Pools of Consciousness.

Quick link:https://www.youtube.com/watch?v=bZu4xV74KsA&list=PLc3OBNOspWPUwysZiQSgsLvo1G6ro09y0&index=6).)

 

Nu är det dags för er att helt och hållet överge era gamla själv en gång för alla. Sluta kämpa emot ert inre Guds-själv, och ha dagligen en kraftfull avsikt med att alltid vara en levande, vandrande demonstration för Kristusmedvetenheten, och titta aldrig bakåt! Kampen mellan er 3D & 5D-själ är över, så snart ni säger att den är över och bestämmer er för att permanent avlägsna er från slagfältet. Vad innebär det Sananda?

Ni har alla hört följande uttryck, ”det ni motstår, kvarstår”. När ert 3D-själv dyker upp för att slå ut det, (genom att envist hålla kvar gamla ovanor av rädda tankar, ord, känslor, gärningar), så behöver ni nu när ni blivit ert Högre Själv, bara ta er fem minuter, ta några djupa andetag, återanpassa er till Guds-Gnistan och känna er oändliga kraft, för att ni ska må bättre och bli fridfulla igen. När ni återvänt till ert naturliga balanserade tillstånd, kommer inga problem någonsin att bli för stora, för att ni ska kunna lösa dem. Slaget kommer att vara över så snart ni återvänder till Balansen inombords. När ni tar dessa minipausar minst 3 gånger per dag, så märker ni ganska snart hur ert liv förändras till det bättre!

Nu är det dags för er att stå fast i er Sanning, och vik aldrig undan när ni möter/upplever motsättningar, som kommer från människor vars medvetenhet och vibrationer är mycket mer annorlunda än era. Precis som det tog tid för er att komma dit ni är idag, tar dessa personers integrationsprocess, med sina egna Högre Själv, så lång tid som behövs. Sänd dem helt enkelt kärlek, tålamod, frid, förståelse och medkänsla, och ge dem utrymme att växa för ett större andligt uppvaknande.

De av er här som är medlemmar i Adeles grupper, har varje dag hängivet badat era fyra lägre kroppar, i Guds Sju Heliga Flammor. Och till följd av det har ni alla nyligen gått igenom en period av intensiv rening, vilket gjorde underverk för att påskynda den energetiska processen av återanpassning, med Det Jag Är som finns inom. För er som inte är med i någon av hennes grupper, och inte gjort det här, rekommenderar vi starkt att ni dagligen börjar öva.

Vi kan alla tydligt se de kraftfulla resultaten som kommer av er hängivenhet, även om inte ni kan se eller märka av dem ännu! Ge inte upp halvvägs, genom att kanske tänka att det hårda arbete ni hittills gjort, varit bortkastad tid. Otålighet är en av de största fallgroparna som Uppstigningens kandidater står inför. Lee Carroll, (i en av hans YouTube-videos med kanalisering från Kryon) har också framfört till många, att ”tålamod” är en av de fem största utmaningarna, som Uppstigningens aspiranter måste möta.

Mänskligheten har varit beroende av att se omedelbara resultat, eller till och med blivit ”hjärntvättade”, av ett antal olika förespråkare på marknaden, för att få folk att agera omedelbart – t.ex. genom TV/radioreklamen. Många människor är beroende av att ”jobba hårt och vara upptagna” och är (oftare än inte) på språng någonstans; för att göra någonting; för att vara någon. Det är inget fel med det, förutom att de mestadels glömt vikten av att helt enkelt bara vara. De har glömt den fina konsten att medvetet leva/andas djupt. De glömmer ofta att schemalägga glädjen i sina dagliga aktiviteter, som främst handlar om att betala räkningar, betala av lån och/eller att ta hand om sina nära och kära.

Det mänskliga kollektivet har blivit lärda att det är ”för sent”, om de inte direkt köper det som marknadsförarna vill att de ska köpa. Att deras hälsa, livskvalitet, lycka eller förmögenhet/ tillgångar kan påverkas, om de inte omedelbart gör det som marknadsförarna vill att de ska göra. Har ni lagt märke till, älskade ni, att människokollektivet har använt sig av rädsla, vissa använde även rädslans kraft till sin fördel, för att påverka människornas beteende? Ert liv, hela er värld, utsätts ofta för det subtila, och det ibland inte så subtila språket av: rädsla, brist, begränsning och separation. Rädslan att det är för sent. Rädslan att något kan braka ihop/ att ni kan drabbas av förlust. Rädsla för att ni inte har vad det än är de vill sälja till er, att ni inte kommer att accepteras/ inte kommer att vara värdefulla som ni är.

Rädsla, rädsla och åter rädsla, är precis det programmeringsspråk de ouppväckta medlemmarna av det Mänskliga Kollektivet är mycket påverkade av.

Stegen som behövs för att permanent ändra detta rädslobaserade programmeringsspråk är:

  • Att veta och tro att ert eget programmeringsspråk, naturligt kommer att förändras, ju mer integrerade ni blir med JAG ÄR-närvaron inom.
  • Förstå och lita på, att när ni väl har börjat den här heliga resan av JAG ÄR-integreringen, så finns det ingen återvändo. Resan tar den tid som behövs, och precis som när ni kör bil under en resa till ett visst mål långt borta, så är det bäst att ta med sig en avslappnad turistliknande attityd, och ta så många vilopauser som behövs! Njut av resan, utsikten och de människor/vänner ni får längs vägen.

Var snälla och jämför ovanstående med en annan version av samma resa. I den andra versionen fortsatte ni hela tiden, varje dag, att fråga ert Högre Själv, ”Är vi framme snart? Jag har rest så länge och det verkar aldrig ta slut. Varför har den inte gett några resultat, inga tecken på att saker förbättras i mitt liv? Hur länge till måste vi vänta innan vi kommer fram?’

Älskade ni, lika mycket som vi älskar er, så måste ni lära er att älska er själva mer. Att bete sig på detta otåliga sätt, bidrar knappast till en avslappnad och fridfull resa. Ni sätter press på er själva; sätter press på alla passagerare som kan ha följt med er på resan och sätter press på oss – medlemmarna i ert andliga team (inte för att vi har något emot att befinna oss i det frampressade slutet). Men när ni stressar er själva på det här sättet, låt oss då ställa er följande fråga: ”Är det ni gör en handling av kärlek till er själva eller motsatsen?

Är otålighet egenskapen hos ert Högre Själv, eller från ert gamla 3D-själv?”

 

Tålamod är en egenskap som en chela måste ha, för att framgångsrikt kunna stiga upp. (Ord från sanskrit – en chela är en hängiven elev för Uppstigning. En hängiven student till de Uppstigna Mästarna).

            3) Vet att det alltid finns TILLRÄCKLIGT MED TID för allting och allt under himlen.

Frågor som dessa: ”Mitt Högre Själv, jag är nu 50/60/70 år gammal. Kommer jag att nå min destination i tid? Kommer jag verkligen att stiga upp under denna livstid?” tjänar bara för att ytterligare visa att er djupa 3D-programmering säger att ”det är för sent”. Att ni i själva verket inte tror att er fysiska kropp nu förändrats till en kristallbaserad, ljusare kropp, eller att ni inte i själva verket tror att några av er nu framgångsrikt har slutat åldras, eller till och med börjat föryngras.

  • Träna på att alltid verka utifrån NU-ögonblicket, där nutiden och framtiden har smälts samman till ETT.

När ni än känner er otåliga, vet då utan tvekan att det alltid beror på följande anledning: ni agerar inte som ert multidimensionella Högre Själv. Ni är inte anpassade, och ni måste då göra det som krävs för att återvända till en perfekt anpassning, till det JAG ÄR som finns inom.

Kom ihåg kära ni, ert JAG ÄR arbetar alltid inom zonen för INGEN SEPARATION, mellan era nuvarande själv/nuvarande verkligheter och era framtida själv/framtida verkligheter. Och ni måste återvända, eller, lära er att alltid stanna kvar inom detta nollpunktsfält av INGEN TID.

Be ert Högre Själv att ge er en gåva med: verklig upplevelse, för att visa er exakt hur det känns att gå igenom livet i ett tillstånd av att vara kraftfullt placerad inom detta nollpunktsfält. En förhandsvisning; eller en ögonblicksbild, för att ge er en smak av hur det känns att vara en femdimensionell människa, som fungerar i en femdimensionell miljö. Adele har upplevt några av dessa lyckliga dagar på senare tid, och ni kan också få liknande upplevelser – allt ni behöver göra är att be om det. Om ni vill så kan ert Högre Själv också visa er hur ni för alltid kan stanna kvar där.

För de av er här, som har fortsatt att gå denna uppstigningsväg med tro, uthållighet, tålamod och ibland även med glädje, är det dags att minnas hur ni lätt kan skapa mirakel från nu och framåt.

Gläd er, älskade ni, för Himlens Rike/Harmoni är här, och precis som den mytiska fågel Fenix, är ni nu redo att stiga upp ur askan från ert gamla 3D-själv (som helt förbrukats av Guds Sju Heliga Flammor), för att återigen återfödas som en uppgraderad 5D ”fågel fenix” som är redo att flyga och bemästra himlen.

Jorden har nu blivit totalt positivt polariserad, som tidigare nämndes, och därför, om ni går genom livet och är äkta, kärleksfulla, fridfulla, glädjefulla och i ett konstant tillstånd av Enighet med Allt, (dvs. genom att alltid stanna inom nollpunktens fält), så lita då på oss när vi säger, att himlen helt naturligt kommer att manifesteras i er fysiska verklighet.

Himlen är en plats där mirakel finns i överflöd. Himlen är en plats där ni är skaparna av era egna mirakel. Himmelen är ett ställe där offermentalitet inte existerar. Det är också en plats där ni alla är kraftfulla Skapare av egen rättighet; ständigt i processen av medskapande, som Gud och med Gud.

Älskade vänner, Himlen har alltid funnits på Jorden och kan hittas inom er själva. Detta är inte någon cliché; det är ett konstaterande från den högsta Sanningen.

Följande är de 5 grundläggande reglerna; De 5 föreskrifterna för att skapa mirakel i ert liv. Var och en är lika viktig som den andra, och alla är förutsättningar för att ni ska bemästra Utfallets Konst, och senare kunna bemästra Eteriseringens Konst – det vill säga, Bemästra Magiken!

 

Regel nr 1: Balans/Frid.

Man kan inte skapa mirakel när hela er varelse befinner sig i disharmoni.

Ert sinne, kropp och ande måste vara i frid, oavsett vad än livet överöser er med, för att kontinuerligt kunna skapa och uppleva mirakel. Att bemästra konsten med bestående frid, är något de flesta av er får träna på mycket just nu. Himlens Rike är också känt som Riket av Harmoni.

Energierna måste alltid användas på ett balanserat sätt, tillsammans med energin från Allt i skapelsen, för att kunna skapa och manifestera det man verkligen vill ha/uppleva i livet.

För att uttrycka det enkelt, så börjar den kraftfulla processen av skapande först efter en fullständig acceptans av vilka, vad och var ni befinner er just nu. Ni måste känna er till freds med vika ni är, vad ni är och var ni befinner er just nu, så att ni på ett balanserat, fridfullt sätt, kan ställa in er inre GPS på nästa ”mål/önskan/destination”, där ni kommer att finnas nästa gång. Det här är den verkliga meningen med att ”Allt är alltid bra och livet förändras ständigt, skapar sig självt på nytt”. Gud är Skapare av Allt Som Är. Vad gör en skapare? En skapare skapar alltid något nytt. Det innebär att skapande/manifestation är så naturligt, och finns inom oss; det vi skapar definierar vilka vi är.

Ert Guds-Själv – som alltid finns i ett tillstånd av skapande och expansion; som helt förstår att ingenting någonsin saknas, att det bara finns en önskan om att expandera och skapa något nytt – helt enkelt skapar. Ert Högre Själv kommer alltid att börja/starta Akten av Skapelse, från ett tillstånd av Kärlek, Enighet, Harmoni och Glädje, med Expansion och Tillväxt som sitt enda syfte.

Man kan inte skapa mirakel från ett tillstånd av brist. Ert Högre Själv har alltid direkt tillgång till det obegränsade överflödet av Ursprunglig Energi (även känd som Elektronisk Ljussubstans), vilken Källan består av. Och Hon/Han kan enkelt transformera denna ursprungliga energi till materia; till allt ni behöver, när som helst (med er beredskap och ert samarbete).

Erkänn, känn och vet att allt är bra med er/med ert liv just nu. Ingenting saknas faktiskt.

När ni väl: bemästrat Balansen i hela ert sätt att vara, och är helt inneslutna i tron inom er, om att ni har allt ni vill/ allt ni någonsin behöver och ingenting någonsin kommer att saknas, det är då mirakel, stora som små, lätt kan manifesteras. Det är då ni framgångsrikt har blivit den ultimata ledaren, som kan leda Universum och kan orkestrera/hantera källans ursprungliga energi, till en vacker symfoni av oändliga mirakel.

Om upplevelsen av brist är Guds vilja för Mänskligheten, så kommer den för evigt att hållas på plats genom den Gudomliga lagen, vilken inte kan ändras. Som ni själva kan se, så finns det många människor, som inte har något problem att locka till sig överflöd i sina liv (t ex rikedom, hälsa, kärlek, vänskap, etc.). Så frågan är, ”tillåter ni överflöd i ert liv, eller blockerar ni det (omedvetet)?” ”Ni kanske känner er mer till freds i ett tillstånd brist, för att ni inte upplevt något annat?”

När ni än känner brist (inom ett eller flera delar av ert liv), det ni faktiskt då gör, är att ni lever i ett tillstånd av disharmoni. Till exempel, om ni upplever brist inom området ekonomiskt överflöd, så lever ni inte i harmoni med välfärdens och framgångens energier. Men det som är viktigast, är att ni då visar att ni inte är i balans med (i linje med) ert Högre Själv.

Ni är där ni är idag på grund av alla era tidigare val; och även om ni skulle vägra att erkänna det för er själva, så är det inget annat än sanningen. Om det finns något inom er/ i ert liv just nu, som ni inte gillar, så är vägen till Balans/Frid att erkänna för er själva, att på en högre nivå har ni avsiktligt skapat kontrasten, för att kunna få uppleva den. Med andra ord, så är ni där ni är just nu, för vid något tillfälle under ert liv, har ni medvetet eller omedvetet skapat den upplevelsen. Men nu är ni förhoppningsvis mer redo att fortsätta, och då välja annorlunda och skapa en ny upplevelse.

Adele kom till en kraftfull insikt nyligen, genom en verklig livserfarenhet om att alla negativa känslor av: desperation, otålighet, frustration, ilska etc. bara kommer att göra så att allt saktar ner, och kommer som följd därav så småningom att avsluta skapandet. Negativitet kommer även att backa er skapande process, och förgöra allt ni jobbat så hårt för och istället attrahera mer av det ni inte vill ha. Är det verkligen vad ni önskar för er själva, kära ni?

Kom ihåg att när ni känner er desperata eller otåliga, för att få/uppleva något, att det ni faktiskt då gör, är att ni bekräftar för er själva, att ni ännu inte har det ni vill ha.

Och nu borde alla ni, studenter av Liv/Andligt Bemästrande, helt klart veta, att för att manifestera era önskningar, så måste ni känna det, som om ni redan har det ni vill ha, just här, just nu.

Desperation eller otålighet driver kraftfullt bort era drömmar.

Kärlek, glädje, tacksamhet och spänning, drar era drömmar till er med mycket snabbt.

Med andra ord, det allra första steget; själva grunden för att skapa ett liv fyllt av mirakel, kräver att ni är fridfulla och harmoniska, oavsett vad. Den frid som finns inom, bär en viss grad av frihet kopplad till era önskade resultat. Denna frihet kommer från er fullständiga överlämning till Guds vilja, och fullständig tillit till det Gudomliga som finns inom er alla.

Regel nr 2: Enighet/Förening med ALLT Som Var, Är och Kommer att Vara.

När man skapar ett liv fyllt med mirakel, så måste man vara och agera i enighet med ALLT som existerar, inklusive enighet med själva Tiden.

Allt ni kan se, höra, röra vid, lukta, till och med det som är osynligt för era sinnen är: GUD. Gud är energi. Energipartiklar finns överallt och ingenstans. För de av er här som vill behärska den medvetna skapelsens magiska konst, dvs behärska användningen av Livskraftenergin som är Källan, så måste ni först höja medvetenheten och förståelsen till en nivå, där ni alltid kan känna (i alla fibrer och varje cell i era kroppar), att ni är ett med Gud. Och ETT med hela Skapelsen.

Och med enigheten kommer snart förståelsen, om att det ni gjorde/inte gjorde för andra

(t ex medmänniskor, djur, växter, planeten), gjorde eller gjorde ni inte mot er själva. Och därmed måste man ha en kraftfull avsikt av att alltid tänka, säga, känna och agera för det högre goda och för ALLA. Eller, med andra ord, att aldrig skada några levande varelser och leva era liv genom att alltid hålla kontakten med era mäktiga hjärtan (centrum/källan till alla era Gudagivna krafter). Under min livstid som Yeshua, då jag undervisade om begreppet enighet, så använde jag följande ord i en av mina många predikningar till massorna: ”Gör mot andra det du vill att de ska göra mot dig”.

När ni väl bemästrar enigheten, kan ni kalla på hjälp av Uppstigna Mästaren Merlin eller ert eget Högre Själv, för att få hjälp att bemästra elementen: vatten, luft, jord och eld. Ni kommer att lära er hur ni kan använda de rådande, ständigt närvarande Livskrafterna/ Källenergierna i Universum, för att sedan beordra dessa energier att ta form av allt som ni vill få ett utfall av. Att göra detta, dvs skapa det många av er idag klassificerar som mirakel, kommer en dag att bli er andra natur, och vardagsmat för er.

Ni kan bemästra enighet genom att bestämma just nu, att återigen kraftfullt kunna känna de energier som helt omger er. Bestäm nu, om ni så önskar, att bli någon som är extremt känslig för energifrekvenser/vibrationer, så att ni då kan bli mästare i Livskraftenergier. Alla ni här, är naturligt känsliga till en viss grad – kärleksfulla, medkännande själar är alltid det. I det här fallet är ert nästa steg för att skapa mirakel, att förr eller senare öka er energikänslighet till samma nivå som hos en energiarbetare. Alla kommer per definition, att vara energiarbetare, inom de närmaste 20-100 åren. Ert samhälle förändras snabbt varje dag, för att bli ett som en dag kommer att bemästra energin.

En femdimensionell planet, bebodd av ett femdimensionellt samhälle/civilisation, är en planet fylld av förkroppsligade själar, som blivit Mästare av Källans Energi. Om/när ni är redo, be ert Högre Själv om vägledning för hur ni gradvis och säkert, kan öka er känslighet för energin.

Men kära ni, precis som med varje handling så kommer en reaktion, så var bara medvetna om att med all den kraft som ges till er, så följer ett stort ansvar. Det kommer att vara en inlärningskurva; en period av anpassningar tills ni är redo att vara så känsliga som ni behöver vara, för att fullt ut kunna omfamna era kraftfulla, magiska Alkemistsjälv.

Regel nr 3: Man måste alltid leva inom ”Nollpunktsfältet” eller Nollpunktsmedvetenheten, där bara NUET finns. Det förgångna och framtiden existerar inte.

Denna regel är kanske lätt att förstå, men för att lyckas uppnå detta tillstånd av medvetenhet, så kan det bli en stor utmaning (för de flesta av er här, i det nuvarande ögonblicket när det här meddelandet skrevs).

För att ni ska kunna leva inom nollpunktsfältet, så måste ni vara och handla som de kraftfulla, mångsidiga, Ljusvarelser ni verkligen är. En varelse som arbetar bortom ALLA restriktioner och begränsningar, och bortom de lägre dimensionella ramarna av Tid.

Förstår ni nu varför vi anser att det är den mest utmanande regeln för er att uppnå? De flesta av er som läser detta idag, verkar fortfarande inom tidsbegränsningar, eftersom det är själva grunden för hur ert samhälle fungerar just nu.

Frågan blir då: ”Hur kan vi (era högre dimensionella vänner), på ett effektivt sätt lära er alla här – som fortfarande är så starkt bundna till Tidens extremt begränsande ramar – hur man lever/fungerar från INGEN Tid i Nollpunktsfältet?

Som vi tidigare sagt, så kommer den bästa, mest effektiva läran från verkliga livserfarenheter. Under all er vakna tid, så kommer ert Högre Själv att ständigt att dra er tillbaka till NUET. När ni oroar er för något som ännu inte hänt, så är ni rädda för framtiden och lever inte i NUET. Ert Högre Själv kommer att återanpassa er till NUET. När ni blir påminda om det förflutna, eller känner er känslomässigt påverkade av något som inträffat i det förflutna (som ni redan borde ha släppt), då lever ni återigen inte i NUET. Ert Högre Själv kommer att återanpassa er till NUET.

Detta kommer att fortsätta hända allt oftare från och med nu, och ert Högre Själv kommer att fortsätta att göra det med er, tills ni äntligen en dag lärt er hur ni alltid stannar i NUET, oavsett vad. När ni är fullt närvarande, helt förankrade/grundade i stunden av NU, (istället för i det förflutna eller i framtiden), så kommer ni enkelt att få tillgång till den underbara känslan och det kristallklara att: Allt är bra och kommer alltid att vara bra. Kärlek är allt som finns. JAG ÄR. Detta är känt som det ”Renaste Tillstånd av Skapelse”. Det är Början och Slutet. Livet består i evighet. När ni nått framgång i att uppleva detta, så har ni fått en ingång till nollpunktsfältet med Bemästrande över Matrisen, Bemästrande av Energi; Bemästrande av hela Skapelsen.

Regel nr 4: Man måste veta att man ÄR Kärlek. Man måste veta att man är Älskad. Man måste veta att KÄRLEK är allt som finns. Man måste också vara Kärlek inom, i varje stund utan undantag.

De flesta av er här vet att Kärleken är den Sammanhängande Livskraften, som förbinder allt i skapelsen. I allt ni kan se, röra, känna, äta, höra, uppleva, så finns inom dess kärna den Rosa Flamman av Ovillkorlig Kärlek. Kärleken är verkligen limmet som binder allt samman. Vi vet att det låter som en cliché, men vi talar faktiskt om energi.

Utan Kärlek i kärnan, så skulle allt det som skapats fysiskt i er verklighet, upphöra att existera. Det kommer då återigen att återvända till den ursprungliga Källan för energin, och vänta på nästa tillfälle av Gudsjälvets skapande, av alla förkroppsligade själar. Kärlek är allt som finns. Kärlek är den starkaste kraften i Universum. Detta budskap har levererats ofta till mänskligheten, i alla tider genom våra många Kärleksljus, de Gudomliga Ljusets Budbärare av Kärlek, eftersom detta verkligen är den viktigaste GRUNDEN för Skapelse.

Börja med att fylla allt ni vill skapa med den här mest viktiga ingrediensen. Om ni är kockar som vill laga mat, och för att då laga en bra måltid, så måste alla ingredienser i era läckra recept finnas. I Konsten av Samskapandet med Gud, är Kärleken den energi som upprätthåller och när det ni vill skapa.

Med andra ord kära vänner, om ni vill lyckas med era skapelser, så måste ni göra det av kärlek. Gör det aldrig genom rädsla, brist, separation eller skyldighet.

Till exempel, för att skapa mer pengar, mer rikedom och välstånd i ert liv, så måste ni älska pengar. Ni måste älska vänner som har pengar. Ni kan inte förakta någon som älskar pengar, eller anta en attityd av ”heligare än du” mot de människor som har pengar/de som tycker om att tjäna pengar. Ett annat exempel, om ni vill ha en hälsosam kropp, så måste ni älska era kroppar från insidan och ut. När ni ser er själva i spegeln, så får ni inte vara kritiska, inte känna vrede/ha fördömande tankar om er kropp, er hälsa, hur ni ser ut osv. Ni måste alltid kommunicera kärleksfullt med er kropp. När ni ofta säger ”jag älskar dig” till kroppen, och när ni skickar den kärleken till varenda cell, till vartenda organ, så ger ni i själva verket er kropp det ”bränsle” som föryngrar de kroppsdelar ni behöver heala! Ni ger er kropp tillgång till kärlekens oändliga kraft, för att kunna heala sig från vilket hälsotillstånd som helst, som er medvetenhet tagit till sig efter många års existens på Jorden.

Det är dags för er att vara den Kärlek ni verkligen är, i varenda tanke, ord, känsla och handling/gärning.

Inse att ni är mäktiga energivarelser. Varje investerad tanke är energi. Varje ord består av kraftfulla energier. Slösa aldrig med det talade ordet. Lär er tala försiktigt; att till fullo inse vikten och kraften i era ord. Varje utstrålad känsla är energi. Varje enskild gärning gör att era energier går till handling. En dag när ni har lärt er att kraftsätta ert energisystem med överflödande Kärlek, och använder Kärlek som ert enda bränsle, och lita på mig när jag säger, att Himlens Rike på Jorden kommer att bli fulländat genom ert kommando. Det är då ni kommer att få uppleva, att ni är Gud.

Regel nr 5: Den Heliga Treenigheten av: Godkännande, Tacksamhet och Glädje.

Den här sista regeln är ganska enkel.

Acceptansen av er Gudomliga Födslorätt som Gud, behövs för att kunna samskapa mirakel.

Att visa Gud tacksamhet, är en annan viktig ingrediens – Källan till Allt i Skapelsen. Tacksamhet för det som är på väg att skapas, som kommer att tillhandahållas eller ges till er, i denna akt av Skapelse ni kommer att utföra.

Glädje är en viktig ingrediens, som håller Skapelsens passion levande! När ni fyller era skapelser med Glädjens energi, så kommer ni att attrahera fler och fler saker att vara tacksamma för, känna er mer levande och få mer att vara glada över. Glädje borde verkligen vara den enda anledningen till att göra någonting från och med nu. Att skapa ett liv fyllt med mirakel, kräver att ni förblir glada och 100% närvarande i livet. Glädje är också hemligheten till att kunna ha en fysisk kropp som aldrig åldras/sönderfaller. Energin i GLÄDJE fungerar som en annan typ av bränsle, vilket behövs i Konsten av Skapande (vi har redan tidigare förklarat att Kärlek är det primära bränslet), och kommer att påskynda/ accelerera er Kreativa process!

När jag, som Yeshua, var på väg att skapa något mirakel (som att omvandla vatten till vin, bota människor, kontrollera Moder Natur eller återuppväcka döda), så var alltid dessa fem grundläggande regler/föreskrifter närvarande, och det misslyckades aldrig. Alla fem är lika viktiga, och alla hör samman.

Frågan är nu, vilken av de fem tror ni att ni mest behöver förbättra? Eller känner ni kanske att ni bemästrar dem alla? Om så är fallet, kommer ni då att vara redo för testerna/ utmaningarna som ert Högre Själv kommer att skicka till er, för att visa er hur mycket ni har vuxit, och hur långt ni har kvar till ert Bemästrande.

Många av de saker som avslöjats i dagens budskap, är inte nya för er. Faktum är att några av er här som är våra hängivna chelas, har kommit långt i att förstå alla dessa, och tillämpar dem dagligen. Fortsätt bara framåt, älskade ni, helt fokuserade på era mål för full integration med ert Högre Själv. Alltid genom att följa er egen vägledning, som kommer från ert hjärta. När ni gör det, så blir de fem grundläggande reglerna/förordningarna som förklaras ovan, så lätta, er andra natur.

Vi kommer att fortsätta detta budskap vid ett senare tillfälle, för att ge er alla här en tid för att till fullo förstå och integrera med Ljusets Kärlek och Kärlekljusets energier, som kraftfullt infuseras i varje ord i detta budskap.

Älskar er alltid omåttligt,

Sananda

 

Kanaliserad av Adele Arini. Copyright 2019.

 

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...