Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 december, 2018

Mänskligheten kommer tillsammans ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet


”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är intresserade av att se hur ni ska förena de skillnader ni har mellan er, för vi vet att det kommer att hända. Vi vet att ni kommer att ha jämställdhet, ras samförstånd och att ni kommer att respektera andra som väljer att ha andra övertygelser än vad ni har.

Vi vet att det kommer att finnas en stor sammansättning av mänskligheten, och vi vet också att det inte behöver komma till er genom upplevelse av stora naturkatastrofer. Vi vet att det inte behöver komma ifrån avslöjandet av förekomsten av utomjordingar, och vi vet att det inte behöver komma från en stor tragedi, som att ett atomvapen detoneras.

Ni bestämmer alla för hur ni vill komma ihop, och det gör ni till stor del på grund av den lätthet ni kan dela information med varandra. Nu är ni på en punkt där om något händer på andra sidan planeten, kan ni bli medveten om det några sekunder senare. Och ni kan dela era känslor om det med tusentals människor, av vilka ni aldrig har träffat och aldrig kommer att träffa.

Ni brukar ibland använda dessa händelser som skäl för att känna er ännu mer separerade och polariserade, men de allra flesta av er är mer medkännande eftersom det inte bara är vad ni lär er om aktuella händelser utan också för att ni kan se hur människor som är annorlunda än er är påverkade. Ni kan känna medkänslan för att ni känner igen att ni är alla samma.

Ni är inte bara samma källenergi, men ni är också alla människor. Ni har också familjer, och ni delar denna planet. När ni är öppna och uttrycksfulla med era känslor, hjälper ni andra att känna den medkänslan i sig själva. När ni kommunicerar ger ni andra ett perspektiv som de annars inte skulle ha haft.

Och så ser vi sammankomsten av alla varelser på planeten Jorden som sker med betydligt mindre trauma och tragedier än vad vissa har förutsagt. Vi ser det som en långsam men noga genomtänkt process, och vi fortsätter att uppmuntras av vad vi ser.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har haft en förbindelse med dig. ”
 
 
Översättning: Bodil
 

Du gillar kanske också...