Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 december 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 december 2021

 

Känn efter Gudomlighetens Gnista

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har varit intresserade av att spåra utvecklingen av ert medvetande av många anledningar, inte minst för att vi vet att er utveckling är en återspegling av vår egen. Vi förstår sammankopplingen mellan alla varelser i universum, och därför vet vi att ni är vi och att vi är ni. Vi får se oss själva i er, på samma sätt som en förälder ser sig själv i sitt barn.

Vi är väldigt glada över att bevittna er utveckling eftersom det är så utmanande för er alla att växa, att gå förbi där ni har varit tidigare. Det är lätt att hålla saker som de är i ert liv och i era sinnen. Det är lätt att hålla fast vid samma verklighetsuppfattning, men när man ber er själva att sträcka ut den uppfattningen, är det då det blir lite mer knepigt. Det är då ni måste skaka loss en del av det ni har hållit fast vid som en säkerhetsfilt.

När ni sträcker ut er fysiska kropp uthärdar ni ibland smärtan av den stretchingen, och eftersom ni gör så stora steg framåt under denna livstid, är utvecklingen av ert medvetande ofta smärtsam. Men att ha ont och att se andra ha ont är det som förstärker er medkänsla och villkorslösa kärlek. Därför upplever ni växtvärk i att bli mer av den ni verkligen är. Det är en av huvudskillnaderna mellan hur ni upplever er själva och era liv och hur vi upplever oss själva och våra liv.

Och så, vi gör det bästa vi kan för att relatera till era upplevelser, och återigen kan vi alltid hitta den där gnistan, den aspekten av oss själva inom er. När ni känner er utmanade av något i ert liv, det är det ögonblick då ni vill stoppa allt och gå inom för att känna efter mer. Känn efter mer av Gudomligheten som finns inom dig. Känn efter mer av styrkan och kraften, för den finns där, och om ni har upptäckt förmågan att känna vår energi när vi kommer genom den här kanalen, då kan ni känna efter den aspekten av er som är vi. Och vi garanterar er att det kommer att hjälpa er att möta vad livet än kastar på er för stunden.

Vi har så mycket att ge er, och vi har precis börjat. Vi har också så mycket nytta av att lära känna er alla, och även denna relation kommer att fortsätta att utvecklas.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...