Arkturierna via Daniel Scranton, 13 september, 2017

Arkturierna, 13 september 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi fokuserar mycket på det vi vet att ni kan. Det är så här vi håller ögonen på mänskligheten. Vi har en vision och den visionen är baserad på fakta. Vi ser er potential, men vi ser också vad ni redan har åstadkommit, och vi baserar vår kunskap på sanningen om att ni är Gudomliga Varelser i fysiska kroppar.

När ni börjar få tillgång till den sanning som finns inom er på ett mer regelbundet sätt, kommer ni att känna er stärkta i varje steg ni tar och i varje ögonblick ni upplever. Det finns en komplexitet i skapandet av er verklighet som var och en av er har möjlighet att uppnå och arbeta sig igenom. Sanningen om vilka ni är ger er all tillgång till de skatter Universum har för er.

Kom ihåg att ni skapar alltihop, eftersom ni vill uppleva alltihop. Som Allt Som Är, behöver ni uppleva alltihop för att växa. För att bli Allt Som Är, måste ni först uppleva allt som finns, och när ni sedan släpper allt ert motstånd och allt ert dömande av vissa delar av allt som finns, kan ni uppleva den expansionen och den tillväxten.

Men vad ni också gör är att uppleva det som er själva. Ni förstår, er tillväxt är en mikrokosmisk upplevelse av den makrokosmiska Källans tillväxt, eller Allt Som Är. Vi vet att er tillväxt är oundviklig. Vi vet också att ni kan blunda för sanningen om tillväxt och expansion, men ni kan aldrig dölja det för oss. Vi kommer alltid att vara här med visionen om vilka ni är, vad ni håller på att utvecklas till och vad ni skapar.

Vår uppriktiga önskan är att ni får uppleva det mer medvetet, så att ni kan känna er delaktiga i skapelseprocessen. Det är också sanningen om vilka ni är och den sanning som vi alltid ser.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...