Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juli 2020

Det Arkturiska Rådet 

Via Daniel Scranton, 20 juli 2020

Den Väg Vi Rekommenderar Er att Ta

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi fortsätter att utvecklas, expandera och stiga upp tillsammans med er, när vi kommer närmre och närmre vibrationsmässigt till att lära känna oss själva som Källans Energivarelser. Ni kommer alla att nå den punkten också, men ni är längre bort från den välsignade upplevelsen av att alltid vara ovillkorlig kärlek, som vi alla verkligen är. Och ni tar en omväg för att komma till den punkten genom att leva era liv. Det finns absolut inget slumpartat alls i det liv ni lever nu, de liv ni har levt eller det liv som ligger framför er, när ni fortsätter till den femte dimensionen.

Vi vill att ni ska inse perfektionen i era liv. Vi bjuder in er att titta på ert liv som det är just nu, och ge er ledtrådar om vad ni fortfarande behöver släppa taget om t.ex. att förlåta, sluta att döma och älska ovillkorligt. Vägen kommer alltid att föra er tillbaka till ovillkorlig kärlek. Därför rekommenderar vi att ni gör de saker som försätter er i det högre vibrationstillstånd som ovillkorlig kärlek verkligen är. Vi rekommenderar att ni fokuserar på det som är lätt för er att älska.

Vi pratar ibland om att arbeta med sig själv, men vi förväntar oss inte att ni kommer att spänna på er ett verktygsbälte och sätta på er en hjälm när ni går till jobbet, såvida ni inte upplever några mycket låga vibrationer hela tiden. Om ni istället lever ett ganska anständigt liv, behöver ni inte gå runt och leta efter problem. Istället rekommenderar vi att ni letar efter glädje. Titta efter sådant som stimulerar er, som intresserar er, som får igång er och som får er komma till det tillstånd som kärlek är.

Och bara genom att göra det, kommer allt som ni behöver arbeta med att komma upp. Ni kommer att bli medvetna om det, och det är så mycket lättare att ta itu med det som ni behöver möta, när ni har ägnat mer tid åt att fokusera på det som sätter er i ett högre vibrationstillstånd.

Var de som bär ljuset för dem som inte kan, som inte har de verktyg som ni har, eller som helt enkelt inte vet hur viktigt det är att vara i ett högre vibrationstillstånd. Ni har kommit så långt. Ni vet så mycket. Ni är de som ska leda mänskligheten in i ljuset till det utlovade, och in på den väg som känns bäst, när ni fortsätter att utvecklas och stiga upp med varelser som oss, som gör det med mycket glädje, med mycket välbehag och en massa andra riktigt härliga känslor. Vi vet av erfarenhet att den väg med mycket glädje är den väg man ska ta.

Det är inte ansvarslöst. Det är inte ovarsamt. Det är inte att begrava huvudet i sanden. Det är insikten om att ni är till större nytta för mänskligheten om ni har ett leende för var och en och kärlek i ert hjärta.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

You may also like...