Arkturierna via Daniel Scranton, 19 juni, 2018

Arkturierna, 19 juni 2018

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har börjat upptäcka betydelsen av mänsklighetens uppstigning, och det är ganska anmärkningsvärt för oss att alla ni som är uppvaknade inte kan känna betydelsen i uppstigningsprocessen. Det är en underbar process, en process som har fört de flesta av er framåt. Ni inkarnerade i syfte att vara en del av medvetandeskiftet, och ändå erkänner de flesta av er inte er själva som de som upprätthåller frekvensen för resten av mänskligheten.

Det är ett ganska stort åtagande, men ni ser ibland på era liv och tycker att ni inte gör mycket. Tänk på hur lite era andliga guider gör, och med ”gör” syftar vi på att vidta åtgärder. Och ändå, erkänn betydelsen av deras närvaro. Utan dem skulle det vara nästan omöjligt för er alla att vakna upp och leva lyckliga liv. Och av samma anledning skulle det vara nästan omöjligt för mänskligheten att göra uppstigningen utan er närvaro på planeten.

Utan de av er som vet vad som händer, skulle den här uppstigningen förmodligen inte ske, men på grund av det arbete som ni gör med er själva, och på grund av den medkänsla som ni känner i era hjärtan, kan mänskligheten göra denna förändring i medvetandet. Men de flesta av er tycker fortfarande att det finns mer som ni borde göra, och en del av er pekar till och med på bristen av ett perfekt liv som bevis på att ni inte har varit särskilt effektiva här.

Men att få allt som ni vill ha i den fysiska världen skulle bara vara ett hinder för att bli vad ni kom hit för att bli. Ju mer ni accepterar era roller som ledare, guider, vägvisare, healers och de som införlivar majoriteten av energierna, desto lättare kommer era liv att bli. Lyssna på oss när vi säger att ni är betydelsefulla och att ni, de som tar emot våra meddelanden och meddelanden från andra varelser, ni är de som ansvarar för vändpunkten i mänsklighetens medvetande, vilket gör skiftet möjligt.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...