Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 februari 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 februari 2022

 

Använda Energierna för att Skapa Massiva Förändringar

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att se hur många av er som är intresserade av att utforska vad ni kan skapa med de energier som finns över er nu. Vi vet att ni är där för att utforska, uppleva och sedan upptäcka vad det är som ni vill skapa, och många av er kan känna att önskan blir starkare inom er under dessa tider ni lever i, och det är en bra sak. Längtan är gnistan som tänder lågan, och ni kan hålla lågan brinnande med ert fokus, med er andning och med att ni släpper taget, eller så kan ni se att er önskan inte omedelbart syntes i det fysiska med belägg på att ni har skapat det ni önskat, och ni kan ge upp allt hopp. I själva verket kan ni till och med gå in i motstånd, vilket knuffar er skapelse längre och längre bort.

Vi vet att ni lever i en tid där det ni vill ha kan levereras till er mycket snabbare än för 20 eller 30 år sedan, och därför har ni utvecklat en förväntan på något som är närmare omedelbar manifestation när det kommer till de stora förändringarna ni vill se där på världsscenen. Nu, när tillräckligt många av er inser att ni har förmågan att förändra världen, måste ni uppmuntra varandra, snarare än att träffas och klaga på vad som är fel med världen.

Vi ser att fler människor samlas i motstånd än samlas för den positiva förändring som de vill se, och det är därför som dessa önskningar tar så lång tid att förverkligas. Efter ett tag, likt ett litet barn som får ett raserianfall, tenderar personer i motstånd som är vuxna att tröttna ut sig och ge upp sitt motstånd. De kommer så småningom att rikta sin uppmärksamhet mot något som är positivt i deras liv. Kanske kommer de att återgå till att göra saker som de tycker om att göra, och sedan kommer de att börja se förändringarna som inträffar som de var så obevekliga att se bara några månader tidigare. Vi vill att ni ska kunna hoppa över det mellansteget av motstånd och känna motståndets meningslöshet och gå direkt till att leva era liv i glädje det bästa ni kan i stunden.

Återigen, ni kan alltid fokusera på det önskade resultatet, den nya världen som ni skapar, och visualisera den och andas in i den, men om ni skapar en fiende som hindrar er från att leva i den världen ni skapar, och ni gör den fienden till folkets skurk, då skapar ni hindret själv. Och ni behöver inte göra det. Ni behöver inte berätta en historia för er själva som säger att det är den här personens fel eller den här regeringens fel. Istället måste ni inse hur briljanta ni är, hur kraftfulla ni är och hur fokuserade ni kan vara när det är något som ni verkligen bryr er om.

Det är viktigt att ni lever era liv som de är just nu, istället för att vänta på den nya världen, den Nya Jorden som ni ibland hör oss prata om, för även om dessa saker kommer till er och de är oundvikliga, har ni fortfarande ett liv att leva just nu. Och att leva i nuet är det bästa stället att bo på; det är faktiskt det enda stället att bo på. Och ni kan ha en önskan i nuet som inte kommer att dyka upp direkt, och fortfarande ha tro och fortfarande lita på att den kommer att dyka upp eftersom ni är kraftfulla skapare som är där för att förändra världen och förändra den till det bättre.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...