Arkturierna via Daniel Scranton, 24 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

24 augusti, 2017

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet och vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Vi kan förnimma er förväntan av något stort som ska inträffa i er värld, och som kommer att initiera stora förändringar. Vi önskar att ni lägger märke till att vägen till stora förändringar i er värld sker genom uppmärksammandet av den tillväxt och evolution som ni kan bli medvetna om inom er själva. Det är synnerligen viktigt för er att garantera er själva den bekräftelse som ni förtjänar.

Nåväl, om ni inombords letar efter stora förändringar innan ni delar ut dessa uppskattande ord, så får ni fortsätta vänta. Först måste ni bli villiga att förstå att varje litet steg framåt för er förtjänar att få ert eget beröm. Sedan, med denna uppskattning, kommer ni att börja få se större förändringar inom er själva. Och då kan ni få uppleva en stor förändring i världen utanför.

Att leta efter förändringen utanför er själva, medan ni ser rätt förbi alla de positiva förändringar som ni har gjort i era egna liv, är inte sättet att ta er dit ni är på väg. Kom ihåg att den yttre världen alltid kommer att vara en återspegling av det som pågår inom er och det är långt viktigare för er att vara medvetna om vad som pågår inom er, än det är för er att utanför er leta efter bevis på att mänskligheten håller på att utvecklas.

Ni kan synkronisera er själva med en version av det kollektiva medvetandet som gör stadiga framsteg, helt enkelt genom att lägga märke till de framsteg som ni gör, de framsteg som ni ser i andra omkring er, hos de närmaste i er omgivning. Då börjar det mänskliga kollektivet även att börja återspegla detsamma till er.

Ni alla sam-skapar den värld som ni ser och som ni upplever och vi vet att ni skulle vilja se en mycket annorlunda värld utanför er själva. Vi vill bara att ni ska veta att ni är närmare än ni tror. Lita på oss när vi säger att det alltid kommer att handla om ett insides-jobb.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.”

 

Channeled by Daniel Scranton

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...