Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 augusti 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 augusti 2020

 

Era Ljuskroppar Kommer

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har uppnått en medvetenhetsnivå som helt enkelt är för hög för att kunna hållas i en fysisk kropp. Varje fysisk kropp som vi skulle försöka vara helt lierad till måste vara enorm och den skulle kännas mycket begränsande, mycket restriktiv. Och så åtnjuter vi vår icke-fysiska status. Många av er börjar känna på samma sätt om era fysiska kroppar. Ni vill vara fria från dem eftersom ni känner er begränsande, inte för att ni vill dö eller upphöra att existera. De av er som är vakna vet att ni aldrig kommer att upphöra att existera.

Och ni vet också att ni förvandlas. Ni blir högre dimensionella. Ni håller mer ljus i era fysiska kroppar, eftersom ert medvetande gör det möjligt. Att höja nivån på ert medvetande öppnar upp er. Ni släpper rädslor och släpper spänningar. Ni släpper ert skydd, och allt detta låter ljuset strömma till er och genom er och förvandla era fysiska kroppar till ljuskroppar.

Detta är en process. Det är inte något som händer på en gång, och det är inte något som händer över en natt. Det är något vi ser att ni gör mer och mer av hela tiden. Det är därför som en del av er känner att ni behöver mindre mat eller känner er bara lockad av mat som håller mycket ljus i sig. När ni fortsätter på denna resa kommer ni att upptäcka att ni inte längre känner er instängda och begränsade. Ni känner er inte längre bundna till era fysiska kroppar heller, och det kommer att bli en lättnad. Det kommer att innebära att ni har överskridit er rädsla för döden, er rädsla för tillintetgörelse.

Just nu kan ni bara vara uppmärksamma på hur saker känns när de rör sig genom era fysiska kroppar. Hur känns den maten ni åt? Hur känns den informationen? Hur känns den musiken? Känns det mer expansivt? Lyfter det er? Eller tar det ner er och får er att känna er tunga? Använd era vackra kroppar för att informera er om ni ska gå mot något eller bort från det.

Och vara öppna. Var öppna för alla möjligheter som ligger framför er. Var öppna för ljuset och kärleken som alltid strömmar över er och var öppna för att förändra era tankar, för det är ett av de sätten ni höjer nivån på ert medvetande. Ju mindre bundna ni är till era tankar, övertygelser och idéer, desto bättre.

Ju mer närvarande ni är, desto mer troligt är det att ni känner den expansionskraften och kommer i beröring med era känslor. Ni måste vara i er kropp för att känna era känslor. Så acceptera era kroppar som de är nu och vet att de håller på att förvandlas till ljuskroppar, och det händer allt på grund av er villighet att höja nivån på ert medvetande när ni rör er genom era liv.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...