Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 juni, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Det är vackert att skåda när en av er får ett uppvaknande. Vi ser att uppvaknandeupplevelserna händer på er planet och varje gång det händer, lyser ännu ett ljus starkare. Många av er undrar vad som krävs för att anses vara uppvaknad och det är väldigt enkelt. Ni är uppvaknade när ni erkänner att ni är ”Källenergivarelser” som skapar verkligheten som ni upplever.

Men, ni kommer inte alltid att behålla den sanningen i ert medvetande, när ni ”navigerar” genom era liv. Ni kommer att få uppleva stunder, då ni känner er ganska separerade från personen i bilen framför, som just nu bidrog till att ”stänga ner uppkopplingen”. Det kommer att finnas tillfällen, då ni känner er som offer. Det kommer alltid att finnas stunder när ni dömer andra, men det vackra i ert tillstånd som uppvaknade varelser är, att ni kommer alltid att komma tillbaka till sanningen om vilka ni verkligen är.

När detta verkligen sjunker in i era medvetanden, kommer ni också att se på andra på det här sättet. Ni kommer att se andra som Varelser av Ljus och Kärlek. Ni kommer att se dem som Källenergi och ni kommer att acceptera att andra skapar upplevelser som är olika era. Ni kommer att acceptera deras skapelser utan att döma. Ni kommer att förstå, att vad någon annan än pysslar med, så kommer de också att komma tillbaka till sanningen om vilka de är och de kommer på något sätt att dra nytta av den upplevelsen de haft.

Det är viktigt att ni tillåter varandra att ha olika upplevelser och att samexistera på ett harmoniskt sätt, så att ni inte alls känner er hotade av vad någon annan gör och absolut inte på grund av vad någon tror på. När ni verkligen omfamnar sanningen om att ni är ”Källenergivarelser”, kommer ni att förstå att allt som ni upplever, härstammar från något inom er.

Så, ju mer ni riktar er uppmärksamhet mot sanningen om vilka ni är och mot den pågående vibrationen som ni ger ut, desto mer uppvaknade och upplysta kommer ni att bli. Det här är ert öde. Det är ödet för varenda människa som lever på Jorden just nu. Några av er kommer att komma dit snabbare än andra och när ni gör det, kommer ni att sträcka ut er hand i medkänsla, som Källenergi.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av anslutningen med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...