Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 april, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 april, 2020

Uppstigningen Behöver Mindre Jakt, Mer Förlåtande

∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har integrerat så mycket sedan början av ert kalenderår. Vi uppstiger fortfarande tillbaka till Källan, och därför har vi, Arkturierna, också integration att göra. Vi lär oss faktiskt av alla er om mörkret i universum. Vi kan genom förlåtelse integrera det mörker som finns i detta universum, och vi kan förlåta för er räkning. När vi ser en orättvisa där på Jorden kan vi erbjuda förlåtelse till dem som spelar rollen som de mörka varelserna. Och när vi integrerar denna aspekt av oss själva, har vi ett icke-fysisk ben att stå på när vi ber er att göra detsamma.

Det pågår mycket jakt just nu på jorden, och de som jagar letar efter skurkar. Nu talar vi om detta i både bokstavlig och metaforisk mening. Många som söker, jagar, vill tvätta jorden på människor som är ansvariga för alla dåliga gärningar, de gör det från sina hem, och de gör det på grund av orättvisor som är verkliga och några som är inbillade. De gör det på grund av förföljelser under denna livstid och förföljelse som upplevts i tidigare liv.

Det är de allra flesta av er, och återigen kommer vi att bjuda in er att förlåta dem som har sårat er, som skadar er, som har sårat andra, och som skadar andra. När ni väl har integrerat ert eget mörker känner ni er inte bara mer hela och fullständiga, utan ni kommer också då inte att ha något ytterligare behov av att skapa den nivån av mörker i er värld. Ni kommer att ha löst pusslet.

Ni kommer att ha stigit upp till nästa rond, nästa nivå, och som ni vet är de brott mot mänskligheten som har avslöjats ganska fruktansvärda. Det innebär att ni gör en del seriöst integrationsarbete just nu. Sättet ni gör det arbetet är inte genom att hitta skurkarna. Det sätt ni gör det arbetet är genom att förlåta alla som spelar den rollen av de mörka varelserna på planeten Jorden och på andra håll i galaxen.

Ni kan lita på att karma kommer att ta hand om alla de handlingar som ni skulle kalla onda, och därför behöver ni inte oroa er för att någon går ostraffad. Men så länge ni hänger på ilska, hat och förbittring, kommer ni att fortsätta att skapa en värld där mörkret finns. Tills ni tar examen för nästa nivå, kommer ni att fortsätta att se dessa rapporter om brott mot barn och hela mänskligheten. Ni har ert arbete utskuret för er. Vi ger er inte ett lätt uppdrag här, men vi ger er nycklarna till er utveckling och uppstigning, som vi alltid gör.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft nöjsam kontakt med er.”

Översättning: Mats

 

You may also like...