One Who Serves via James McConnell, 24 juni, 2018

One Who Serves

via James McConnell

24 juni, 2018

 

Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Hälsningar till er!

Här är ’En Som Tjänar’. (Någon avbryter med förtjusning och säger att hon ”önskade att du skulle komma idag”)

En Som Tjänar idag? Vi finns alltid här! Vi finns alltid här för att vara tillsammans med er. (Jag hoppades på att få höra dig chanta och du gjorde det) Ja, mycket bra.

Vi gillar att chanta och vi vet att ni också alltmer börjar gilla att chanta. Inte så mycket det chantande som ni precis fick höra nu, utan det chantande som ni tidigare har talat om, sångerna från Lemurien som ni kallar dem. De kommer från modersmålet. De härstammar från modersmålet och det talade man på dessa tider, på dessa sätt, för att framkalla frekvensförändringar överallt runtomkring en, så att i och med att man placerade dessa minnen på sina hemliga platser, så skulle de kunna bevaras skyddade i flera tusentals år.

Och dessa minnen har hållits bevarade i flera tusentals år. Inte bara på den plats dit ni först kommer, utan även på andra ställen, när dessa tider framträder och ni har låst upp hemligheten i de frekvenser som behövs här. Ni kommer att förstå detta alltmer, när ni närmar er tiden då ni rör er ditåt, såväl som när ni finner er själva framme vid den punkten. Mycket kommer att visa sig i tiderna framöver.

Men gällande andra saker att tala om här, inte bara expeditionen till kratrarna, utan andra saker är också viktiga här. Ni håller på att komma fram till en förståelse.

Var och en av er rör sig in i en ny förståelse. En förståelse om er själva, om att känna er själva, men också en förståelse gällande världen. En förståelse om att såsom St.Germain sade, att ni är världen. Ni är ljuset. Varendaste en av er. Vi är alla ljuset. Vi är alla den Enda och vi kommer samman som den Enda. Någon gång i framtiden kommer ni att märka att samtliga på planeten, om ni ens kan börja föreställa er möjligheterna här, så kommer alla att förstå detta.

Kan ni föreställa er att ni kommer att komma i kontakt med människor över hela världen och de kommer alla att förstå detta koncept?! Enigheten?! Kan ni föreställa er hur det kommer att bli för världen, för världens människor?!

Inte enbart för människorna, utan även för djuren och växterna. Vi är alla Ett. Ni kommer att kunna prata med djuren. Ni kommer att kunna prata med växterna. Ni kommer att bli den Doktor Doolittle som ni har i era sagor. Ni kommer att kunna prata med djuren och de kommer att förstå vad ni säger. Och ännu viktigare, så kommer ni att förstå vad de säger. För just nu – så har jag nyheter för er – de vet vad ni säger eller snarare vad ni tänker, vad ni tänker och känner. Och de kan detta, genom sin förmåga till telepati – de är längre utvecklade gällande detta än vad mänskligheten vid det här laget är – men de förstår telepati. Och ni, ni kommer alltmer också fram till en förståelse om detta, när ni märker att ni har förmågan, via era medbröder och -systrar (andra människor talar jag här om), när ni tänker på något och de ögonblickligen tänker eller säger samma sak efter er.

Det här inträffar alltmer och det kommer att fortsätta inträffa alltmer i och med att dessa andliga gåvor alltmer blir en del av era liv.

En gång i tiden var de en del av era liv, med all säkerhet under Atlantis och Lemuriens tider och detta gick förlorat under de mörka tidsåldrarna, under vilka vissa av er förmådde fortsätta med hemligheterna, fortsätta arbeta med mysterierna. Om det så handlade om ett kloster eller om det var under någon häxsabbat i termerna av häxkraft. Inte i termer av svart magi utan vit magi. De som hörde till Druidernas samhällen fortsatte med mysterierna, de fortsatte att arbeta med naturen, de fortsatte arbeta med förståelsen om att Allt Är Ett. De samlades med växterna och träden och djuren och allt som var av Enhet. Detta är vart ni alla återvänder. Och detta är vad som ligger framför mänskligheten vid den här tidpunkten.

(Frågor och Svar …… )

 

Vi behöver nu släppa kanalen här.

Och innan vi gör det, så fortsätt på de sätt som ni har fått en förståelse om, de olika verktyg som ni har fått, om det så handlar om den Violetta Flamman, om det så handlar om att arbeta med kristaller, om det så är er Merkaba, ljusfarkosten, vad det än handlar om; olika meditationstekniker, yoga, shamanism, vadhelst det kan röra sig om. Alla dessa är verktyg som ni har vid den här tiden, att arbeta med. Samt att fortsätta få till er denna förståelse, den slutliga förståelsen om att ni och er Fader är Ett … och alltid har varit Ett.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...