Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 maj, 2018

Hälsningar. Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har observerat er för en tid och vi är glada att kunna meddela att era framsteg den senaste tiden har varit exponentiell i jämförelse med de framsteg ni tidigare gjort under hundratals, ja till och med tusentals år. Er utveckling ökar i relation till energierna som ni tar emot och dessutom drar ni nytta av alla de trauman och tragedier ni har upplevt, både i det här livet och i tidigare liv.

Ni går inte under. Ni springer inte och gömmer er. Ni möter oförskräckta allt det som är av låg frekvens och också det som är av hög frekvens och resultaten är imponerande. Vi ser den fortsatta expansionen och utvecklingen av ert medvetande och det enda som återstår för er är att bestämma er för vilken slags femte dimension ni vill uppleva.

Återigen, tack vare de framsteg ni gör, så är den femte dimensionen vi ser ligga framför er, en med väldigt få konflikter, nästan ingen kamp och med ett stort mått av harmoni. Ni har redan gjort allt annat i den tredje dimensionen och nu är det dags för er att uppleva hur det är att vara i harmoni med varandra, med er planet och med hela galaxen.

Nästa fas i era utvecklingsprocesser kommer att vara “att göra mindre och ta emot mer”. Saker och ting börjar gå lättare för er innan ni “skiftar”, därför att tiden är NU. Tiden är inne för er att släppa taget om den tredje dimensionens sätt, den tredje dimensionens paradigm och den tredje dimensionens övertygelser, som ni har använt för att skapa er verklighet. Vi ser att det är många av er nu som arbetar med vibrationer, med ljus och med icke-fysiska varelser som oss själva, som hjälper till.

Ni är mer intresserade nu av samarbete än av tävling. Ni är mycket mindre egoistiska nu, än ni någonsin varit, men var försiktiga när ni märker att det finns en smula ego kvar som håller er fast vid något. Var försiktiga med er själva, för ni behöver inte jobba så hårt. Ni behöver inte gottgöra för era gamla misstag och ni behöver inte få den här uppstigningen att hända. Den händer och ni gör alla så bra ifrån er.

Ni accepterar livet som det är just nu efter bästa förmåga, även om ni känner vad som är på väg in och det är väldigt uppmuntrande att se. Men, betänk detta: era framsteg har fångat vår uppmärksamhet tillräckligt mycket nu, för att få oss att känna att vi skulle ge er denna framstegsrapport.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har uppskattat kontakten med er.

Översättare: Marie

You may also like...