Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 augusti 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 augusti 2020

 

Den Gudomliga Planen för Mänskligheten

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utvärderat era framsteg när ni fortsätter att gå igenom en av de mer utmanande tiderna i mänsklighetens historia, och vi vill att ni ska veta att så illa som det kan verka där ute ibland så gör ni det mycket bra. Ni hanterar nuvarande uppsättning omständigheter som ni befinner er i med värdighet. Fler och fler av er vaknar upp till de sanningar som ni har behövt uppleva i er medvetenhet för att gå framåt för att skapa en bättre framtid för hela mänskligheten.

Även när ni är oense med varandra, finns det en kärna i denna oenighet en önskan om en bättre framtid, en bättre värld med känsla. Det är vad ni skapar just nu och ni behöver inte komma överens om hur ni kommer dit. Ni behöver inte ens komma överens om hur den bättre framtiden på Jorden ser ut. Alla är hjälten i sin egen historia, och många av er har känt er förorättade av vissa delar av befolkningen. Och som hjälten måste ni stiga upp. Ni måste ta tillbaka er kraft. Ni måste hitta kraften inom er och skapa era framtida upplevelser från en plats med kraft och en plats för anpassning till Källan.

Kom ihåg att alla bär någon form av trauma, någon form av börda, och inte alla hanterar det de bär på det bästa sättet. Men innan ni rusar och fördömer, kom bara ihåg att dessa individer går igenom något som är svårt, som är utmanande. Och såklart gör ni det också. Men när vi ansluter till er på det här sättet och på alla de olika sätt som vi ansluter till er, kan vi känna att ni alla vet hur man ska hantera det ni bär på. Och en del av er inser till och med att ni bär mer än er rättvisa andel för resten av mänskligheten.

Så ni är mer benägna att gå inom. Det är mer troligt att ni höjer er vibration. Det är mer troligt att ni förlåter och har medkänsla än att fördöma och döma. Det är där er kraft ligger. Er kraft ligger i er förmåga att anpassa er till Källans avsikter, den Gudomliga planen. Ni vet tillräckligt för att veta att det finns en Gudomlig plan och att den Gudomliga planen inkluderar alla. Källan har ingen avsikt att utesluta några delar av Källan. Det skulle inte vara i Källans bästa intresse, och de av er som vet det, förstår det, anpassar er till den Gudomliga planen som ni vet representerar sanningen om vad Källan egentligen är.

Källan är kärlek. Källan är allt som är. Källan expanderar och skapas i varje ögonblick, och ni som är vakna vill vara en del av det. Och det är det som gör er mäktiga som de väckta, som det väckta kollektivet. Vi är alltid glada att vara en del av den planen med er alla.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...