Det Arkturiska rådet via Daniel Scranton, 30 juni 2018

Det Arkturiska rådet via Daniel Scranton, 30 juni 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi håller på att överlägga med andra råd och kollektiv och ämnet för dessa överlägganden är, huruvida det är lämpligt att anbringa mer energi i ert solsystem vid den här tidpunkten, eller inte. Vi vill alla samma sak för mänskligheten, men vi är ibland oense om hur mycket ni klarar och om det verkligen tjänar er att ta emot i stunden, det som vi kan erbjuda.

De fysiska utomjordingarna har en ännu mer utmanande uppgift, eftersom de bestämmer hur mycket fysisk kontakt ni klarar av. De bestämmer vilka som är redo att få kontakt med dem, deras teknologi och deras närvaro på himlen. Utomjordisk närvaro på himlen aktiverar er. Det aktiverar minnena av när ni var de, i tidigare liv, som tog kontakt, som gjorde er närvaro känd. Nu är ni de som når ut och upp till stjärnorna och söker efter assistans och kontakt.

Det är vår mening att ni är redo för mer och ibland agerar vi utifrån det vetandet som vi har, och med agera menar vi, skicka ut pulser av energi, vågor som kommer att aktivera ert vetande om vilka ni verkligen är. Ibland ger vi er DNA-uppgraderingar och ibland skickar vi ut ”nerladdningar” som kommer att aktivera speciella förmågor inom er. Allt detta är enligt överenskommelse, förstås.

Vi gör ingenting som ni inte ber oss om, men vi måste ha tålamod, p g a allt det som ni bär på, i era kroppar, i era chakran och i era energifält. Vi måste ge er möjligheten att göra er redo för det som vi kan ”leverera”. Göra er själva redo, betyder att vara jordade, vara närvarande och att vara uppmärksamma på vad ni känner. Det betyder också att ta hand om er själva fysiskt genom att vila, ”vätska upp er” och genom att ge er själva högfrekvent mat.

Vi kommer att fortsätta våra observationer och våra överläggningar och när ni visar att ni är klara, så lovar vi er att det finns så mycket vi kan ”leverera”.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...