Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 5 juni 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 5 juni 2021

 

We Transmit Energy, Galactic Light Codes & DNA Activations ∞The 9D Arcturian Council

 

Vi Överför Energi, Galaktiska Ljuskoder och DNA-aktiveringar Det 9:e dimensionella Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi söker alltid fler människor som resonerar med oss, men vi söker inte människor för vår skull eller för vår nyfikenhet. Vi söker er eftersom ni behöver förstå hur förenade vi alla är i den här galaxen och i detta universum, och vi kan göra det för er alla. Vi har förmågan att hjälpa er att komma åt det som är begravt djupt inom er, och vi gör detta med alla ni som är öppna för oss. Vi kan se hur vår energi, vårt medvetande, vår vibration har påverkat det kollektiva medvetandet där på Jorden, och vi kan också se en möjlighet för stora förändringar att komma till stånd på Jorden bara för att människor var villiga att öppna upp sig för oss.

Vi bryr oss inte om du tror på något som vi säger genom kanalen här, för allt detta ger bara din hjärna något att göra så att vi kan bli mer effektiva som sändare av energi, så att vi kan vara mer effektiva som de som levererar de galaktiska ljuskoderna till er, de som aktiverar ert DNA. Det händer så mycket mer under en av dessa sändningar än vad ni kan föreställa er, och återigen ser vi effekten. Vi känner det; vi vet det. Och vi vet att i det här fallet är mer bättre.

Vi försöker ansluta till alla människor som är villiga att utforska möjligheten att medvetandet existerar utanför mänskligheten, utanför er dimension, ert solsystem. Det här är en tid för expansion för Jordbor. Det är dags att släppa tanken att du har allt klart för dig, att du vet vad som kommer att hända eller vad som måste hända för att mänskligheten ska kunna stiga upp. Det här är en tid för dig att släppa taget och lita på att du kommer att få exakt vad du behöver när du behöver det, så länge du tar dig tid att slappna av och öppna upp för det som alltid finns runt omkring dig och alltid kommer till dig.

Vi är ert förflutna och er framtid. Vi är era kollegor och era lärare, och vi är här för att frigöra mänsklig potential. Det är därför det är så viktigt att vi når så många av er som möjligt. Ju fler av er det finns med er potential upplåst, desto lättare blir det för mänskligheten att stiga upp och stiga upp med nåd, med glädje, med spänning och med kärlek. Vi vet att om du får detta meddelande vet du förmodligen redan vad vi just har gett dig, men det hjälper alltid att få det upprepat.

Och detta meddelande kommer också att hjälpa er att veta att vi kommer att nå fler människor. Det är oundvikligt, särskilt eftersom fler och fler människor öppnar sig för tanken på utomjordiskt liv och E.T.-medvetande. Vi inbjuder er att vara med oss och dela, i vår avsikt att fler människor ska känna till sitt galaktiska ursprung, sina galaktiska rötter och potentialen som ligger djupt inne i var och en av dem.

 

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...