Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juli 2019

Per Staffan 28 juli 2019

Arcturians (channeled messages)

Embrace Your Power ∞The 9D Arcturian Council

Omfamna Er Kraft Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har lagt en hel del tonvikt i våra överföringar på skapande av handlingskraft hos mänskligheten. Vi vill väldigt mycket att ni ska uppleva er själva som kraftfulla varelser, både som individer och som kollektiv. Vi vill att ni ska uppleva er själva på det sättet eftersom ni är mäktiga varelser som skapar er verklighet, och vi ger er detta också som respons på det vi ser. Vi ser många uppväckta individer som ger bort sin kraft.

Ett av sätten ni gör detta på är genom att anta att ni lever ut en förutbestämd uppsättning av omständigheter. Du ger bort din kraft till det du som var närvarande i den sjunde dimensionen när du beslutade om vilken uppsättning omständigheter du skulle födas in till i detta liv. Ett annat sätt att ge bort den kraften är människor som gör förutsägelser.

När en person, eller en entitet, gör en förutsägelse, och ni då tror att förutsägelsen är huggen i sten, så omfamnar ni inte längre er som skaparna av er verklighet. Ett annat sätt som ni ger bort er makt på är att tro att någon i politiken, någon i en kabal eller utomjordiska varelser har förmågan att antingen kontrollera och manipulera er utan ert samtycke eller att vara er frälsare.

Vi försöker stärka er eftersom vi vill att ni ska inse att ni är Källenergivarelser som skapar allt detta, även de ondskefulla varelser som VERKLIGEN försöker kontrollera och manipulera er. Men det kan bara hända genom överenskommelse, och ni har kraften att inte gå med på att kontrolleras eller manipuleras. Ni kan också välja vilken tidslinje ni är på. Ni har kraften att göra er själva till er frälsare. Ni har kraften att manifestera den verklighet ni vill uppleva. Ni har kraften att påskynda ert skifte, och allt detta måste innebära att när ni letar utanför er själva erkänner ni inte den kraftfulla varelse som ni är.

Det är därför vi också betonar att gå inom. Vi vill att du ska uppleva den kraften känslomässigt. Vi vill att du ska känna det som en känsla, som något du vibrerar. Vi vill att du ska känna det som något du är. Du är kraften som du söker. Du är manifestationen som du vill leva, men om inte vi och andra som vi kan övertyga dig om att få tillgång till allt detta inom dig, kommer du fortsätta att se utanför dig själv efter nästa uppsättning omständigheter som kommer att kontrollera om du får vad du vill eller inte. Och det gäller för dig personligen och för er kollektivt.

Vad önskar du för hela mänskligheten, inklusive dig själv? Sätt ditt fokus på den skapelsen, vibrera i harmoni med den och släpp den sedan. Låt universum göra det tunga lyftet medan du lutar dig tillbaka, kopplar av, mediterar och lever ett liv i glädje, hur det än ser ut för dig. Det finns gott om glädje att känna, delas, upplevas. Du behöver inte vänta tills du är helt femte dimensionell för att börja leva i glädje, och det är något annat som vi önskar för er alla. Gör det som ger dig glädje. Aktivera glädjen i dig, och universum kommer att svara, eftersom det är så universum fungerar.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat att få kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...