Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

6 juni 2019

Att Ta Emot Helande Energi – Det 9D Arkturiska Rådet

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är fascinerade av mänskligheten i allmänhet, men vi är mest fascinerade av er förmåga att hela. Detta kanske inte är något som ni betraktar som en av era styrkor. Ni är fantastiska mottagare av helande energi, och vi talar om er förmåga att hela både fysiskt och känslomässigt, för de är så tätt hopkopplade. Om det finns känslor ni inte har helats från, kommer de att manifesteras i era fysiska kroppar.

Nu kan era fysiska kroppar ibland ta emot det helande de behöver innan ni egentligen gör arbetet på den känslomässiga smärta ni genomlidit. När det sker, då kommer ni att skapa en annan sjukdom av något slag.

Ni fortsätter att göra detta tills ni kommer till en punkt där det som händer er fysiskt verkligen sätter er i kontakt med det som händer känslomässigt. Och då kan den helande processen börja. Givet hur mycket trauma och tragedier det funnits på planeten Jorden, är det helande ni gjort känslomässigt anmärkningsvärt. Mycket av det ni upplevt där på Jorden har vi ingen motsvarighet till i vårt stjärnsystem.

Ni valde en mycket utmanande plats att inkarnera på, och ni gjorde så av många skäl, av vilket ett specifikt var att få uppleva detta helande. Ni ville veta hur det skulle kännas att gå från förtvivlan till glädje.

Och vi vill hjälpa, och det vill många andra varelser i de högre sfärerna. När ni ber om helande hörs er bön alltid och besvaras alltid, och vi ser fler och fler av er öppna upp er för att ta emot den helande energin.

Vad vi också ser mer av är en villighet att gå genom dessa negativa känslor så att ni kan komma till de positiva. Och det är något som gör oss mycket lyckliga. Vi föreslår att ni tar er tid att klappa er själva på axeln för alla de helande resor ni någonsin gjort där på planeten Jorden. De är många och de är signifikanta. De pågår också och ni har vårt fortsatta stöd.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...