Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

5 juni 2019

Den Rätta Ordningen att Skapa Verkligheten

Vi har varit mycket noggranna i valet av vilken ordning dessa överföringar kommer. Vi vill att ni också ska erkänna att det finns en korrekt ordning för era skapelser. När ni känner er ensamma, då vill ni inte försöka skapa en romantisk relation, eller fler vänner, i era liv. När ni känner smärtan, eller obehaget, av ett fysiskt tillstånd eller en sjukdom, då vill ni inte försöka skapa ert perfekta hälsotillstånd och välmående.

Och här är orsaken. Även om dessa omständigheter för er till en plats av större vetande om vad ni vill skapa åt er själva, så är ni inte, i den stunden, i rätt vibration för att skapa det ni vill. Ni måste först gå genom de känslor som kommer upp på grund av era nuvarande omständigheter, och sedan kan ni komma till en plats där det är lämpligt och möjligt att skapa den verklighet ni vill uppleva. Det är förståeligt att ni vill gå direkt från punkt A till punkt B och hoppa över alla smärtsamma steg däremellan.

Men ni befinner er här på Jorden för att ha vissa upplevelser, och de upplevelser ni har är de som ni är menade att ha, men sedan är ni i den härliga positionen där ni kan skapa er verklighet. Och att leva genom dessa smärtsamma upplevelser gör det inte bara tydligare vad ni vill skapa, utan ni får också fler verktyg att skapa med. När ni tillåter er själva att uppleva varje känsla och varje vibration, då blir det lättare för er att få tillgång till den vibration ni vill skapa er verklighet med.

Nu är samma sak sant, förstås, vad gäller att göra saker. Ni vill inte göra saker i rädsla eller ilska. Ni vill känna dessa känslor först, rensa bort dem, och sedan vänta på att den inspirerade handlingen ska komma upp. Allting ni vill uppleva är på väg till er, och ni behöver bara veta vilken den rätta ordningen är så att ni kan låta dessa skapelser komma till er. Det är inte mer komplicerat än så. Var snäll och gör det inte mer komplicerat än så, då kommer ni att kunna skapa vilken som helst verklighet ni vill uppleva. Det är er rättighet. Det är den frihet ni givits. Och ni är trots allt Käll-Energi-Varelser på maskerad i fysiska kroppar.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...