Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 september 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 6 september 2021

 

Hur Ni Kommer att Uppleva Slutförandet av Skiftet

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av utvecklingen av det Nya Jaget som sker inom varje människa vid denna tidpunkt. Ni flyttar i huvudsak ert medvetande inifrån genom att upptäcka att ni är mer än den identitet som ni tidigare hade hållit fast vid som ”det verkliga ni.” Nu, när ni övergår från att vara en egoistisk varelse till att vara ert Högre Jag, så är den här platsen ni nu är på den mest intressanta och fascinerande för dem som oss som observerar denna utvecklingsprocess.

Vi ser att ni blir mer av den ni verkligen är varje dag, för vi bevittnar er som en energi som vibrerar, snarare än som en människokropp som talar, tänker och agerar. Höjningen av er vibration är nödvändig eftersom er planet skiftar, precis som hela solsystemet rör sig genom galaxen till grönare betesmarker, så att säga. Det är en tid för er att se på er själva på nya sätt, se den eviga expansionen av ert medvetande för att inkludera mer än den självkänsla ni hade tidigare.

Ni är avsedda att växa och bli, och er utvecklingsprocess är genom insikten att inget annat egentligen spelar någon roll. Det är därför ni upplever förlust; det är därför ni upplever uppbrott, förlusten av pengar, hem, ägodelar, även er ungdom. Ni fortsätter att förlora mer ju längre ni rör er genom tid och rum där på Jorden, vilket så småningom hjälper er att komma till lugn och ro med det faktum att ni aldrig var avsedda att hålla fast vid dessa illusioner i det fysiska i första hand. Det var något ni fick lära er att göra. Ni fick lära er att identifiera er som en ras, religion, nationalitet, kön och så vidare, och eftersom dessa saker blir mindre viktiga för det uppvaknade kollektivet, trycks de tillbaka.

Människor som fortfarande håller sig fast vill att ni ska hålla fast också. De vill att ni ska ha nationell stolthet, en religion, ett lätt identifierat kön och så vidare. Jagets sätt är att klamra fast, binda sig, ge mening till det meningslösa, och det Högre Jagets sätt är att vara närvarande, att inte bry sig om form, om strukturer, om påhittade idéer, som ett land, och istället för att vara mer ovillkorlig kärlek, att visa mer medkänsla och att skapa av skönheten som finns runt det Högre Jaget. Detta är i huvudsak vad ni förväntar er att göra efter att ni har stigit upp, men ni befinner er i denna övergångsfas just nu där ni avlägsnar egots identitet för att bli ert Högre Jag. Och de av er som har gjort mycket av det arbete kan redan börja identifiera er som ert Högre Jag just nu.

Ni behöver inte vänta på en solblixt, en händelse, tre eller hur många dagars mörker som det pratas om och så vidare. Ni behöver inte vänta på att något av det ska inträffa utanför er för att ni ska kunna bestämma att ni verkligen vill identifiera er som en oändlig, evig, formlös varelse av ljus och kärlek. Och när ni gör era uttryck för den känslan som ni har odlat i er själva, lyser ni upp för andra, och då kommer andra att vara mer intresserade av vad ni har än den glänsande nya bilen, det stora huset, de lyxiga kläderna och andra saker som de har, och de kommer att vilja att ni lär dem hur man hittar den platsen inuti där de också kan få inre lugn och en känsla av tillfredsställelse bara från att existera.

Det är därför vi hela tiden berättar att ni som det uppvaknade kollektivet leder mänskligheten. Det är för att vi kan se hur skiftet faktiskt kommer att fortsätta att utvecklas. Det kommer att vara en gräsrotsrörelse där alla ni som uppmärksammar just nu vad som händer inuti er kommer att leda de nyvaknade tillbaka in i sig själva där allt de behöver redan finns. Och när ni gör det, hjälper ni mänsklighetens kollektiv att flytta från ett egoistiskt till ett som existerar som ett kollektiv, som ett Högre Jag, och sedan kommer ni att uppleva slutförandet av skiftet.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...