Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 september 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 september 2019

Mastering the Creation of Your Reality ∞The 9D Arcturian Council

BEMÄSTRANDE AV SKAPANDET AV ER VERKLIGHET ∞DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har fokuserat en hel del av vår uppmärksamhet på er förmåga att hålla er vibration i en viss frekvens, och vi är mycket glada att kunna rapportera att människor har visat en större förmåga att stanna kvar i den vibration de väljer under längre sträckor av er tid. Detta är en färdighet som ni behöver medan ni fortfarande är fjärdedimensionella, eftersom ni måste hålla den vibrationen under en längre period för att manifestera något och veta att det var ni som var ansvariga för manifestationen. Så det är väldigt kraftfullt. Det får dig också att känna det du vill känna, vilket är ännu viktigare än manifestationsdelen.

I ett snabbt samhälle där människor ofta rusar runt och ger sin uppmärksamhet till vad som tar tag i den, är det mycket viktigt för er att kunna hålla en vibration, och det är en färdighet som indikerar för oss att de av er som gör det har kunnat tona ut den fysiska världen tillräckligt länge för att koppla av i ert inre rike. Du kan bara vara verkligt medveten om din vibration genom att gå inom och när du är villig att gå inom, kan du komma åt den vibration du väljer och hålla den. Men som vad som helst i din värld kräver det övning. Det tar din tid, din uppmärksamhet, ditt fokus och din ansträngning, och vi vill att du ska veta att den ansträngning du har lagt ner har lönat sig.

De av er som har bestämt er för att det är en viktig färdighet att ha märker att era liv blir lättare. Ni märker att era manifestationsförmågor ökar, och ni märker att ni har det humör ni vill vara i oftare än tidigare. Nu kommer den svåra delen att dela denna förmåga med andra på ett sådant sätt att de kommer att kunna märka skillnaden i sina egna liv. Så de av er som håller meditationskurser, ljudhealing och samlas i grupper, som har olika avsikter, ni är de som behärskar denna förmåga och räknar ut hur man kan hjälpa andra i deras strävan att känna att de har ett slags mästerskap över den fysiska världen.

Kom ihåg att ni alla har varit mästare i minst en tidigare livstid på Jorden, eller kanske någon annanstans i galaxen. Så ni kommer ihåg förmågor som denna, och det är genom er övning och ert fortsatta intresse för alla andliga saker som ni har kommit till denna punkt. Ni kan förvänta er att börja se manifestationer komma snabbare och snabbare, allt eftersom energierna fortsätter att öka i sin hastighet och sina vibrationer.

Och detta är ett av de många sätt som du kommer att tjäna dina medmänniskor på som du har där i den fjärde dimensionen. Du kommer att visa din förmåga, de resultat du får av att öva, och du kommer att komma på sätt att lära dem hur man behärskar vibrationer. Och när de behärskar sina vibrationer kommer de att behärska skapandet av sin verklighet, och det är vad så många letar efter just nu.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att ha kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...