Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juli 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juli 2022

 

Gå Med i det Galaktiska Teamet av Ljusarbetare ∞Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ett vackert exempel för er alla på vad det innebär att kunna stå till tjänst för andra utan att behöva vidta åtgärder för att göra det. Vi är till tjänst för er alla, även om vi inte har några fysiska kroppar att agera med. Därför, när du försöker vara till tjänst för dina medmänniskor, vänligen inse att du inte behöver veta vilken handling som kommer att vara till störst tjänst för att hjälpa. Vi ser dig ofta snubbla när det gäller ditt servicearbete på grund av den osäkerheten, eftersom du inte vet vad du ska göra. Och när ni ifrågasätter er själva och om något ni kan göra skulle hjälpa, kväver ni den energin. Ni stoppar er själva från att låta tjänstens energi flöda till er och genom er.

Du har förmågan att hjälpa hela mänskligheten, medan du sitter ensam, i mörkret, i ett hörn i ditt hem, eftersom du har intentionens kraft. Du har kraften att fokusera. Du har kraften att höja din vibration. Du har kraften att visualisera och hålla utrymme. Ni har så många krafter som går så långt utöver vad ni faktiskt skulle kunna göra med era fysiska kroppar, och som vi har sagt, vi är exemplen för er på hur det görs, hur detta kan åstadkommas utan så mycket som att lyfta ett finger.

Nu inser vi också att det finns sätt att vidta åtgärder för att vara till tjänst, och vi vet att det finns hjältar i er värld som vidtar åtgärder varje dag för att hjälpa andra. Dessa individer har ett specifikt kall. De vet vad den kallelsen är och de tycker om att följa upp de åtgärder de vidtar.

Men det finns många fler av er vars jobb det är att arbeta i den eteriska sfären, att arbeta med energi, medvetande, vibrationer, avsikt och att komma samman som ett kollektiv av ljusarbetare, för att hjälpa mänskligheten att läka, utvecklas och bli det femte dimensionskollektiv ni är avsedda att bli. Ni får detta meddelande just nu eftersom ni är i det där kollektivet av ljusarbetare. Ni gör skillnad med allt ni gör internt för att hjälpa till att förändra alla människors medvetande, alla varelser som finns i er värld. Och återigen, se till oss för försäkran om denna sanning när ni är osäkra.

Vet att vi är icke-fysiska varelser, och därför kommer all vår hjälp från vår vibration, vår avsikt och vår förmåga att fokusera. Gå med oss och bli ett galaktiskt team av ljusarbetare, när vi alla försöker komma samman för att hjälpa mänskligheten vid denna mycket betydelsefulla tid i er historia.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att få kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...