Det Gudomliga Rådet av Övervakare via L’Aura Pleiadian, 8 maj, 2017

Det Gudomliga Rådet av Övervakare 

via L’Aura Pleiadian, 8 maj 2017

Vi är med er nu. Några av er har undrat vad som händer med 3D. Vad händer med dem som gick över och inte steg upp.

För att förstå reinkarnationsprocessen och nivåerna av Ljus och Dimensioner som existerar bortom tid och rum, innebär att gå ut ur 3D-medvetandet. 3D är en låg dimension av medvetande som inte är separerad från sina andra nivåer. För att vara i 3D måste ni ha existerat och existerar i de Högre Dimensionerna Nu.

För att förstå medvetandet och de Högre aspekterna av DIG kommer minnet av dig och de nivåerna komma tillbaka. De försvann aldrig från er. Alla minnen är inom ert cellulära minne.

Det som spelas ut av minnet, som vad som är på er meny så att säga, leder er tillbaka hem.

Hem är inte en plats då det är en nivå av medvetande som Ljus.

Det är NI och är inom er.

Rekonstruktionen av ert DNA sker nu.

Det är nedstigningen och Uppstigningen som ni deltar i, inom er.

De som fortsätter resan mellan existenser och reinkarneras tillbaka till 3D gör precis som deras Själ har valt för dem.

Det finns inte ovilliga Varelser i Uppstigningsprocessen på Planeten Jorden.

Det kanske finns ett kortvarigt motstånd till upplevelsen, medan man är i 3D-dimensionen. Det kommer genom en naturlig reaktiv process genom det undermedvetna som baseras på minnen som måste rensas ut.

Att förstå processen genom mentala ansträngningar har ingen inverkan på den Högre Planen.

Då den utvecklas perfekt för er nu.

Så de som är i första vågen, de som har många fler livstider i 3D, det är ingen skillnad och inget är bättre eller en väg att föredra. Det som finns är planen ni har inkarnerat genom som er egen frekvens.

Alla är unika med alla myriader av erfarenheter som utgör frekvensen, minnet och vägen som man upplever som sin egen.

Allt är perfekt timing och när er Uppstigning spelas ut kommer ni veta att detta är en Gudomlig Design.

Kalla detta ert öde, kalla det er Uppstigning.

Kalla det vad ni vill.

Ni existerar i Alla Nivåer av Ljus som ni är.

Ni är medveten nu i Högre Dimensioner.

Det är medvetande och ni existerar nu inom det.

Precis som Jorden existerar inom det medvetandet.

Vad det är ~ är det Gudomliga Ni, som lever som den Gudomliga Varelse, som den är.

Det är för evigt allt som betyder något. Att vara.

Och det är vad ni är.

Vi håller er och aktiverar er i detta.

Känn och ta emot.

I den Gudomliga Äran av hela processen. Som är nu och är evig.

I djup kärlek, alltid, vi är med er.

Kanal: L’Aura Pleiadian

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...