Ärkeängel Mikael via Linda Dillon, 12 maj, 2017

Ärkeängel Mikael

via Linda Dillon

12 maj, 2017

Steve Beckow, Golden Age of Gaia

 

http://goldenageofgaia.com/2017/05/12/archangel-michael-a-behind-the-scenes-look-at-the-reval-part-12/

I en personlig läsning med honom genom Linda Dillon den 10 maj, 2017 gick Ärkeängel Mikael detaljerat in på de faktorer som är involverade i ”Reval” (RV), självaste processen, samt hur nära inpå slutförandet den befinner sig.

Vidarebefordrat i två delar. Tack till Dana för utskriften.

 

Del 1.

Uppdatering gällande RV

Steve Beckow: Sheldon Nidle säger att alla återstående hinder (för RV) snabbt kommer att passeras så att processen förväntas komma igång inom kort. (1)

Kommer det att ske mycket snart?

Ärkeängel Mikael: Det stämmer.

Steve: Så vi ska inte börja packa våra väskor, utan börja tänka på var vi har våra väskor och liknande?

AAM: Ja, att veta var ni har er väskor och vad ni ska packa ner.

Förstå att det här är ett projekt som sker i flera faser och att det redan är på gång.

Processen som är involverad

Steve: Kan vi prata lite om det?

Det är ett mång-facetterat projekt. Det är ett multi-dimensionellt, multi-civilisations-projekt. Kan du vänligen beskriva precis hur stort det är eller hur komplext det är, på ett allmänt sätt, så att vi ska kunna förstå?

Snarare än att vi varje dag ska vänta och säga: ”Nåja, det hände inte idag” eller ”det kommer imorgon, för att det var val i Frankrike”.

AAM: Det är absurt.

Eftersom människor är involverade i denna process, och vi förstår er iver osv, men vad ni gör och vad många av de inblandade gör, är att ni minerar nyheterna gällande olika händelser och sedan fäster ni alla möjliga slags betydelser till det som vi skulle kalla alldagliga händelser.

Jag ska förklara detta, så ta på dig säkerhetsbältet, fina du!

Du lägger en tyngd, som kan vara eller inte vara sann, vid alldagliga händelser och när du gör det så lever du i morgondagen och du lever i gårdagen snarare än i din nuvarande verklighet som omfattar gåvan av dagens vartenda ögonblick.

Så du ser alltid framåt och du blickar alltid bakåt och vad du säger är: ”Åh, det här är orsaken till varför det har eller inte har ägt rum”.

Vi vill i sanning vägleda dig, vi vill till och med vädja till dig och be dig att sluta upp med det.

Varför RV är en Global Händelse

Nå, när vi har fått det sagt, så är detta ett mänskligt, inter-dimensionellt, multi-dimensionellt och gudomligt företagande.

Som vi flera gånger har berättat för kanalen, så sker valuta-omvärderingar minut för minut, dag för dag, timme för timme. Det är ingen stor händelse.

Varför detta är en global händelse, är för att det har funnits ett högre-dimensionellt arrangemang och en helig överenskommelse att till de globala finanserna införa tillräckligt med medel, med syftet att slutföra helandet av de sår som har resulterat från den Tredje Dimensionens falska rutnät och paradigm.

För att denna energi i stort sett har blivit upprensad, (ja, ni kan se vissa rester, det stämmer) så är det som återstår ett fysiskt bevis och den fysiska manifesteringen, som fortfarande råder, på dessa ogrundade (nå, låt oss bara säga hemska) trossystem – maktmissbruk, våld, kontroll, brist osv.

Så denna införsel är ägnad att rätta till denna situation, att i grund och botten få en ny start för mänskligheten. Nå, det sker inte omedelbart, som vi alla vet och förstår – för fastän Moderns Kärlekstsunami inte kommer att svepa bort alla fysiska bevis på dessa trossystem, så kommer det att ske, över en period på, låt oss säga ett par år, eller 2 till 5 år. Det ger mänskligheten en nystart, en ren griffeltavla, för att sedan kunna gå framåt på sätt som faktiskt tar er bortom det som ni för tillfället anser vara pengar.

Mikael beskriver Grupperna bakom RV

Så med det, för att det har varit ett globalt företagande så är vad som krävs, ett engagemang med människorna, inte bara med nationer och nationernas politik utan nationernas ekonomiska situation och vad innebörden av ett sådant betydande finansiellt skifte innebär.

Sedan finns också det praktiska gällande saker som data-operatörer osv. Allt det som vi skulle kalla små detaljer, som har varit enorma och fruktansvärda. Nu har dessa detaljer åtgärdats. De politiska förhållandena har till största delen åtgärdats tillräckligt för att kunna få ett godkännande att gå vidare.

Det ekonomiska – det råder en viss nervositet hos dem som i sanning kontrollerar både globalt och olika nationers ekonomiska system. Men nervositet är allt det är. Det är inte en absolut vägran att delta.

Så allt detta har på allvar varit i görningen, i själva verket endast under cirka ett år till 18 månader, där det faktiskt har funnits tillräckligt med deltagande och förnyelse.

Fotnot

(1) The Spiritual Hierarchy and Galactic Federation through Sheldan Nidle, May 9, 2017, at http://paoweb.com.

 

Del 2

http://goldenageofgaia.com/?p=287835

Valuta-investerarna

En stor del av rörelsen på det fysiska planet som nu har uppstått, har skett tack vare gruppen med ljusarbetarna, gruppen som upprätthåller kärlek och sin vision.

Flera av dem som har varit initiativtagare i detta omräknande av olika valutor, har bestått av militärer och på grund av det så har det förekommit en viss attityd gällande ljust-mörkt, gott-ont och en hel del egoistiska trossystem och beteenden som: ”Vi har rätt”, ”Vi är de utvalda människorna och alla andra måste krossas.”

Det är inte syftet med detta åtagande. Det är att skapa ett samhälle av Gaia-iter, inte en fortsättning på olika hierarkier.

Nu är arbetet som ljusarbetargruppen har hållit på med, både verkligt och subtilt, tillsammans med dem från sfären av valutainnehavare. Förstår du vad jag menar?

Steve: Jag tror det.

AAM: Ljusarbetarnas vision har genomträngt, vilket också olika Tsunamis har gjort (1), dem som tror att de själva befinner sig i framtida ledarskapsställning, snarare än att de tror på jämlikhet.

Steve: Vänta lite! De som befinner sig i framtida ledarskapsställning snarare än jämlikhet!

AAM: Ja.

Steve: Nu är jag förvirrad.

AAM: Vi trodde att du skulle bli det!

Tänk på en pool med dem som är, och har varit, involverade med Revalueringsprocessen. Inom denna pool finns olika människor. En stor del av dem har varit militärer och de som tror att de själva är, låt oss säga, mänsklighetens frälsare.

Men de har haft en mycket våldsam inställning gällande vad de har uttryckt: ”Död åt de mörka hattarna!”, ”Död till Illuminaterna!”, död till den ena och död till den andra. Fängelse, bestraffning – det är av den gamla världen.

Ljusarbetarnas och Kärleksspridarnas arbete

Nåväl, i samma pool har du också de många ljusarbetarna och kärleksspridarna och de har upprätthållit en vision om en värld, för att använda våra ord, en vacker värld som fungerar för samtliga.

För att ni finns inom samma bubbla, så har ljusarbetarnas/kärleksspridarnas energi inte bara genomträngt utåt till resten av planeten. Inom den slutna bubblan har den även genomträngt dem som tror att de är ledarna av det nya sättet, vilket i verkligheten inte är jämställt utan hierarkiskt.

Steve: Ok, så långt är jag med dig.

AAM: Så det hierarkiska tänket har mjukats upp. Nu vet vi att ledarskap och handledning är nödvändigt, men ni kan inte få denna process att framskrida och helt enkelt ha den att mångfaldiga det som har varit, enbart med nya människor i ledningen. Det kommer aldrig att fungera.

Steve: Byten av ansikten, ja ….

AAM: Ja, det är som att byta hattar så som ni skulle tänka det. Så det har blivit, och blir, åtgärdat och det är också en del av det som är på gång. Det behöver vara det och det blir justerat för att fullföljandet av växlingen ska kunna gå framåt.

Åter till Åtagandet

Så det har funnits praktiska aspekter, i termer av nationella överenskommelser, finansiella avtal osv osv, såväl som vad vi har kallat de smärre detaljerna, programmeringen, arrangemangen med banksystemen osv.

Och så har det funnits den andliga komponenten för låt oss tala om för er att ingen av oss, från St.Germaine till Modern, vill bara fortsätta med ett system som är grymt och bestraffande och inte jämlikt.

Så allting är på gång och det har nått en punkt där vi kan säga ”Gå”.

Steve: Önskar du att dina kommentarer ska publiceras på bloggen?

AAM: Ja, det kan de.

Steve: Ok, de är mycket användbara, min Herre. Jag tycker att de ska det.

AAM: Och en sista sak som vi skulle vilja säga gällande detta, till gruppen av kärleksspridarna, är att fortsätta upprätthålla visionen och sänd kärlek, sanning, frid, frihet, jämlikhet, inte bara till alla som finns inom cirkeln, bubblan, utan till hela planeten.

Fotnot:

(1)Två vågor av energi som har träffat Jorden har benämnts ”tsunamis”: Kärlekstsunamin, som har sitt ursprung hos Fader/Moder Gud och Tsunamin av Ett, som kommer från ärkeänglarna och de uppstigna mästarna, på och utifrån planeten.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...