Det Uppstigna Kollektivet av Drakar via Galaxygirl, 12 februari, 2019

Det Uppstigna Kollektivet av Drakar

via Galaxygirl

12 februari, 2019

 

Vi är det Uppstigna Kollektivet av Drakar. Människa, stora förändringar är på väg. Många ledare i er sfär har avlägsnats, de har ersatts med varelser av ett mer godartat slag. Allt är inte som det ser ut. Bli inte förskräckta av de förändringar som i snabb takt uppträder på er horisont inom Nuet.

Vi Drakar ser med allseende gyllene ögon från Källans ljus och vi kan se mycket:

Vi ser att många av er vackert expanderar till era förutbestämda roller såsom Nova Gaias ledare.

Vi ser många av er i egenskap av de stillsamma tjänarna – vilka tillhandahåller ryggraden av support för det nya.

Vi ser Kristnade Ljuskoder som cirklar runtom, skjuts upp, springer fram inifrån och utifrån.

Vi ser att Gaia badas i detta ljus, och följaktligen samtliga på henne.

Vi ser en hel del kaos i många av världens regeringar, med en kraftig underström av massiva förändringar, vilka strömmar precis under ytan – likt forsande vatten.

Under en frusen flod kan sådana förändringar inte hejdas.

Vi ser att ljuset tinar upp det isande kalla lagret och väller fram till en glödande källa av förändring, av hetta, av ljus, för mänsklighetens hjärtan tinar upp med detta ljus och det gläder oss i hög grad för nu är det hög tid för det.

Vi är mycket ivriga att utvidga oss till det Nya tillsammans med er och att få bära vittnesmål om dessa massiva förändringar.

Var inte trötta. Bli fyllda av energi av detta förändringens ljus.

Vi ser unika och nya partnerskap /allianser som skapas över hela denna galax.

Vi ser enighet i skyarna som ledsagar in den nya tidsströmmen.

Vi drakar teamar gärna upp tillsammans med våra uppvaknade, för att föra in dessa rusande förändringar med hjälp av vår eld av förändring och transmutation.

Vi välkomnar våra vakna och medvetna att hjärtligt sluta er samman med oss, för vi är förenade i vårt gemensamma syfte att tjäna gudinnan Gaia i hennes praktfulla transformation.

Människa, var i frid. Var i frid med dessa förändringar inombords och utanpå och vila i vetskapen om att den tid som du har eftertraktat, bett om, så mycket längtat efter, nu är här, nu är du. Och vad ska du göra med de här massiva uppgraderingarna? Vi föreslår att du ska hitta fler sätt att tjäna Modern av Alla Ting och hennes barn, för att tjäna Gaia i alla hennes sfärer och att som högsta prioritet odla fram frid. För när du gör det, så förankrar du fred in till det nya kristallina nätverket och till det mänskliga kollektivet, för att välsigna de övriga.

Människa, var i frid. Vila i Modern och var i frid. Känn förändringens vindar på din rygg, som varsamt knuffar dig framåt och hoppa framåt på din väg med tillförsikt, med ett lätt hjärta, i vetskapen om att du är mycket älskad och väl omhändertagen.

Vi drakar välsignar er nu, ni som står i färd med att uppstiga, med vår drak-eld av kraft, av renande. Känn hur den flammar.

Släpp in den i er.

Och var i frid.

Ytterst transformerade av denna upplevelse –

Vi är Drakarnas Kollektiv

 

Av Galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...